Sunteți pe pagina 1din 8

Diagnosticul creşterii economice

Lichiditatea şi solvabilitatea
• Indicatori de lichiditate (curentă, patţială, imediată);

Ac Ac  S A  S  Cr
Rlc  Rlp  Rli  c
Dc Dc Dc
• Indicatori de solvabilitate (generală, patrimonială);

At K pr
Rsg  Rsp 
Dt K pr  I t
Legenda:
Ac=active curente, Acirc=Active circulante, Dc= datorii curente, S=stocuri, Cr= creanţe, Kpr=capital
propriu, Chav=cheltuieli realizate in avans, Vav=venituri realizate in avans
At= active totale, Dt= datorii totale, It=imprumuturi totale, Dts=datorii pe termen scurt
Dtl=datorii pe termen lung

Dt  Dc  Dtl  I t
Aplicaţie

INDICATORI UM 2012 2013 2014 2014/2013

Active totale RON        

Datorii totale RON        

Active curente RON        

Stocuri RON        

Creanţe RON        

Datorii curente RON        

Imprumuturi totale RON        

Capitalul propriu RON        

Rata lichidităţii curente RON        

Rata lichidităţii parţiale RON        

Rata lichidităţii imediate BUC        

Rata solvabilităţii generale RON        

Rata solvabilităţii patrimoniale RON        


Model de evaluare al lichidităţii şi solvabilităţii
Punctaj Calificativ Semnificaţie
1 Inadaptare Capacitate foarte scăzută de plată; insolvabilitate patrimonială.
totală Rlc <1; Rlr <0,5; Rli < 0,1 şi trend descrescător ultimii doi ani
RSg < 1; RSp < 0,3
2 Adaptare Capacitate redusă de plată a datoriilor; solvabilitate foarte redusă.
insuficient Rlc >1; Rlr <0,5; Rli < 0,1 sau în descreştere în ultimul an
ă Rsg < 1,2; Rsp < 0,3
3 Adaptare la Pot exista probleme de lichiditate; solvabilitate limitată.
limită Rlc =1..1,5; Rlr = 0,5..0,8; Rli = 0,1..0,3 în creştere în ultimul an
Rsg < 1,2..1,4; Rsp = 0,3..0,5
4 Adaptare Întreprinderea este lichidă; solvabilitatea este bună.
bună Rlc =1,5..2; Rlr = 0,8..1; Rli > 0,3 şi trend crescător în ultimii doi ani
Rsg >1,4; Rsp > 0,5
5 Adaptare Întreprinderea are o excelentă lichiditate şi solvabilitate.
foarte bună Rlc > 2; Rlr >1; Rli > 0,5 şi trend crescător în ultimii trei ani
Rsg > 2; Rsp > 1 şi trend crescător
CALIFICATIV:

JUSTIFICARE:
Diagnosticul rentabilităţii
Rezultatul:
Rezultatul operaţional (marja brută)
Cho  Chmat  Chut  Chmf  Ch p
Ro  CA  (Cho  Vs )
Cho  Vs = Costul bunurilor vandute
Rezultatul din exploatare (Rexp)
Rexp  R0  Valex  Chgen Chgen  Cham  Ch prest  Chimp

Rezultatul financiar (Rfin) R fin  V fin  Ch fin

Rezultat brut (Rbr) Rbr  Rexp  R fin


B pr  Qv  Ch f Ch f  Cho  Chmf  Vs
Beneficiul producţiei (Bpr)

Beneficiul comercial (Bcom)


Bcom  Vmf  Chmf

Vs=variaţia stocurilor, Cho= cheltuieli de operare, Ro=rezultat din operare,


Valex=alte venituri din exploatare, Chgen=cheltuieli generale ale întreprinderii
Qv=producţia vândută, Chf=cheltuieli de fabricaţie
Aplicaţie
INDICATORI UM 2012 2013 2014 2014/2013
Cifra de afaceri netă RON        

Costul bunurilor vîndute/servicii prestate RON        

Rezultatul operaţional (marja brută) [1-2] RON        

Alte venituri din exploatare RON        

Costuri de distribuţie RON        

Cheltuieli generale de administrare RON        

Rezultatul din exploatare [3+4-5-6] RON        

Venituri financiare RON        

Cheltuieli financiare RON        

Rezultatul financiar [8-9] RON        

Rezultatul brut [7+10] RON        

Producţia vândută (Pv) RON        

Costul bunurilor vândute (Ch) RON        

Beneficiul aferent producţiei (Bpv) RON        

Vânzări de mărfuri (Vmf) RON        

Cheltuieli privind mărfurile (Chmf) RON        

Beneficiul aferent vânzărilor (Bpv) RON        

Rata marjei brute la CA


%
Model de evaluare al rezultatului
Punctaj Calificativ Semnificaţie
1 Inadaptare Descreştere sistematică a Ro în ultimii trei ani cu peste 10% pe an
totală chiar dacă Rbr >0, Rex < 0 (pierdere), Rf < 0.
Costurile de producţie cresc mai rapid ca preţurile de vânzare (Ic pm >Ip).
Rata marjei brute scade în fiecare din anii analizaţi
2 Adaptare Descreştere sistematică a Ro, sub 10% pe an, Rex < 0, Rf <>0.
insuficientă Costurile de producţie cresc în acelaşi ritm cu preţurile de vânzare.
(Icpm  Ip) iar rata marjei brute scade în ultimul an.
3 Adaptare la Creştere uşoară a Ro, sub 10% în ultimul an, Rex > 0, Rbr < 0 (pierdere
limită mai mică de 10% din capitalul social).
Costurile de producţie cresc sub nivelul preţurilor de vânzare(Ic < Ip).
Marja brută se menţine la nivelul anului anterior sau creşte uşor.
4 Adaptare Creştere a Ro, peste 10% pe an, în ultimii doi ani, Rex >0 în toată
bună perioada analizată, Rbr > 0 în ultimul an (R net poate fi negativ).
Marja brută creşte în fiecare an.
5 Adaptare Ro creşte peste 20% în ultimii doi ani, R net > 0 (profit peste nivelul
foarte bună maxim al randamentului capitalului pe piaţa monetară).
Rbr > Rex
CALIFICATIV:

JUSTIFICARE: