Sunteți pe pagina 1din 6

TEOREMA LUI PITAGORA

TEOREMA LUI PITAGORA ESTE UNA DINTRE CELE MAI


CUNOSCUTE TEOREME DIN GEOMETRIA EUCLIDIANĂ, CONSTITUIND O
RELAȚIE ÎNTRE CELE TREI LATURI ALE UNUI TRIUNGHI DREPTUNGHIC.
TEOREMA LUI PITAGORA AFIRMĂ CĂ ÎN ORICE TRIUNGHI DREPTUNGHIC,
SUMA PĂTRATELOR CATETELOR ESTE EGALĂ CU
PĂTRATUL IPOTENUZEI (LATURA OPUSĂ UNGHIULUI DREPT).
• TEOREMA LUI PITAGORA A FOST CUNOSCUTĂ MULT TIMP ÎNAINTE DE PITAGORA,
DAR EL A FOST PRIMUL CARE A DEMONSTRAT-O ÎN ORICE MOD, DEMONSTRAȚIA
ATRIBUITĂ LUI ESTE FOARTE SIMPLĂ, ȘI APELEAZĂ LA O REARANJARE A
FIGURILOR.
• CELE DOUĂ PĂTRATE MARI REPREZENTATE ÎN FIGURĂ CONȚIN FIECARE PATRU
TRIUNGHIURI IDENTICE, IAR SINGURA DIFERENȚĂ DINTRE CELE DOUĂ PĂTRATE
MARI ESTE FAPTUL CĂ TRIUNGHIURILE SUNT ARANJATE ÎNTR-UN MOD DIFERIT.
ASTFEL, SPAȚIUL ALB DIN INTERIORULUI FIECĂRUI PĂTRAT MARE TREBUIE SĂ
AIBĂ ACEEAȘI SUPRAFAȚĂ. EGALÂND SUPRAFEȚELE SPAȚIILOR ALBE REIESE
TEOREMA LUI PITAGORA.
• FAPTUL CĂ ACEASTĂ DEMONSTRAȚIE FOARTE SIMPLĂ ÎI APARȚINE LUI PITAGORA
ESTE DEDUS DIN SCRIERILE FILOZOFULUI ȘI MATEMATICIANULUI GREC PROCLUS.
• ESTE POSIBIL CA ACEASTA SĂ FIE TEOREMA CU CELE MAI MULTE DEMONSTRAȚII;
CARTEA THE PYTHAGOREAN PROPOSITION (ÎN TRADUCERE DIRECTĂ PROPOZIȚIA
PITAGORICĂ) CONȚINE 370 DE DEMONSTRAȚII.
DESPRE PITAGORA

• PITAGORA SAU PYTHAGORAS (ÎN GREACĂ: ΠΥΘΑΓΌΡΑΣ; N. CIRCA. 580 Î.HR. - D. CIRCA. 495
Î.HR.) A FOST UN FILOSOF ȘI MATEMATICIAN GREC, ORIGINAR DIN INSULA SAMOS,
ÎNTEMEIETORUL PITAGORISMULUI, CARE PUNEA LA BAZA ÎNTREGII REALITĂȚI, TEORIA
NUMERELOR ȘI A ARMONIEI. A FOST ȘI CONDUCĂTORUL PARTIDULUI ARISTOCRATIC DIN
CROTONE (SUDUL ITALIEI).
• SCRIERILE SALE NU S-AU PĂSTRAT. TRADIȚIA ÎI ATRIBUIE DESCOPERIREA TEOREMEI
GEOMETRICE ȘI A TABLEI DE ÎNMULȚIRE, CARE ÎI POARTĂ NUMELE. IDEILE ȘI DESCOPERIRILE
LUI NU POT FI DEOSEBITE CU CERTITUDINE DE CELE ALE DISCIPOLILOR APROPIAȚI.
• PITAGORA A FOST UN MARE EDUCATOR ȘI ÎNVĂȚĂTOR AL SPIRITULUI GRECESC ȘI SE SPUNE
CĂ A FOST ȘI UN ATLET PUTERNIC, AȘA CUM STĂTEA BINE ATUNCI POEȚILOR, FILOSOFILOR
(DE EXEMPLU, PLATON ÎNSUȘI) ȘI COMANDANȚILOR MILITARI. PITAGORA ERA IONIAN,
ORIGINAR DIN INSULA SAMOS, DAR A EMIGRAT LA CROTONE, ÎN ITALIA DE SUD, UNDE A
ÎNTEMEIAT ȘCOALA CE-I POARTĂ NUMELE, CEA DINTÂI ȘCOALĂ ITALICĂ A GRECIEI ANTICE.
CURIOZITAȚI

• PITAGORA A FOST UN MATEMATICIAN FILOSOF ANTIC GREC, CARE A TRĂIT


ÎN SECOLUL AL VI-LEA Î.HR., INTEMEINDU-ŞI PROPRIA ŞCOALĂ — UNIUNEA
PITAGOREICILOR. ESTE GREU SĂ DIFERENŢIEZI REALITATEA DE
LEGENDELE CARE ÎL PREZINTĂ PE PITAGORA DREPT MARELE INIŢIAT ÎN
TOATE SECRETELE GRECILOR ŞI BARBARILOR. HERODOT ÎL NUMEA „CEL
MAI MARE ÎNŢELEPT DIN ELEEA”.
• CONFORM LEGENDEI, EL A INVĂŢAT 22 DE ANI DE LA PREOŢII DIN EGIPT.
CUNOSCÂND FAPTUL CĂ PĂTRATUL ESTE O FIGURĂ GEOMETRICĂ CU
NUMEROASE AXE DE SIMETRIE, PITAGORA A COMPLETAT CELE INVĂŢATE
DE LA EGIPTENI CU PROPRIILE CERCETĂRI ASUPRA ARMONIEI PĂTRATULUI,
DREPT REZULTAT APĂRÂND AŞA-NUMITUL TABEL AL LUI PITAGORA.
CONCLUZIE

• CONSIDER CĂ LECŢIA CU TEMA TEOREMA PITAGORA ÎŞI


ATINGE UŞOR OBIECTIVELE PROPUSE ÎN CADRUL CLASEI
DE ELEVI, DATORITĂ IMPORTANŢEI SI FRUMUSEŢII
(MATEMATICE) ALE APLICAŢIILOR PRIMITE, DATORITĂ
RAPORTĂRII ACESTORA LA CONCRET ( ÎN LUMEA REALĂ)
CARE O FAC DEOSEBITĂ ŞI MAI UŞOR DE ÎNŢELES DIN
PARTEA ELEVILOR.