Sunteți pe pagina 1din 6

IDENTITATEA NAȚIONALĂ ȘI

PATRIOTISMUL
Oamenii care:
au trăit pe un anumit teritoriu,
au vorbit aceeaşi limbă şi
au creat aceeaşi cultură
formează o ETNIE.
Specificul etnic este, în primul rând, de natură culturală şi exprimă ansamblul caracteristicilor prin
care o etnie se deosebeşte de celelalte.

În societatea modernă, pe măsură ce structurile economice, sociale şi politice au evoluat, s-au format
NAŢIUNILE, caracterizate prin:

teritoriu

populaţie

guvernare proprie şi
independenţă.
Teritoriul unei naţiuni, definit prin ISTORIA şi CULTURA sa formează PATRIA.
PatriaNU este numai SPAŢIUL GEORAFIC, patria se defineşte prin toate evenimentele
ISTORICE şi CULTURALE.
SOLIDARITATEA unei persoane cu cu PATRIA sa se numeşte PATRIOTISM.
Patriotismul este un sentiment de dragoste şi ataşament faţă de ISTORIA şi CULTURA unei
naţiuni.
PATRIOTISM înseamnă respectarea TRADIŢIILOR, cunoaşterea ISTORIEI, a GEOGRAFIEI, dar
şi respectul faţă de CULTURA NAŢIONALĂ.
Patriotismul se manifesta prin:
Sentimentul naţional pe care îl au membrii unei naţiuni exprimă : conştiinţa apartenenţei unei
persoane la o naţiune, precum şi mândria naţională.
Constiinta nationala reprezintă ansamblul ideilor, aspiraţiilor sentimentelor prin care membrii unei
comunităţi naţionale îşi afirmă identitatea comună pe baza unităţii de : teritoriu, limbă, cultură, viaţă
economică.
 Identitatea nationala este legată de patriotism, ca sentiment de dragoste şi devotament faţă de
patrie şi de popor. Şi aceasta face ca, de exemplu, apărarea teritoriului, să fie o posibilă expresie a
fidelităţii faţă de patrie, sinonimă cu apărarea identităţii naţionale. Încălcarea teritoriului conduce la
conflicte, uneori dramatice prin posibilele consecinţe.
A FI PATRIOT INSEAMNĂ:

 Să vorbeşti corect limba maternă.


 Să ai cunoştinţe temeinice de istorie naţională
 Să ai cunoştinţe solide de geografie naţională
 Să poţi recunoaşte reperele culturale ale naţiunii tale
 Să respecţi şi să promovezi valorile naţionale autentice
 Să promovezi tradiţiile şi obiceiurile naţionale
 Să fi fidel ţării (art. 54 alin. 1 din Constituţie)
 Să-ţi aperi patria (art. 55 din Constituţie)
 Să-ţi achiţi contribuţiile financiare legale (art. 56 din Constituţie)
 Să-ţi exerciţi drepturile şi libertăţile cu bună-credinţă, fără să încalci drepturile şi libertăţile
celorlalţi (art. 57 din Constituţie)
Cum se manifesta patriotismul?

Patriotismul se manifestă prin :


 respectarea îndatoririlor față de țară(anumite drepturi și datorii constituționale, în legătură cu
statutul de cetățean al unui stat, de exemplu: dreptul de a fi ajutat bănește de stat și datoria de a
plăti impozite și taxe ;
 crearea de valori;
 fidelitatea faţă de ţară;
 preţuirea acordată : - patriei,istoriei ei,tradiţiilor, obiceiurilor,valorilor naţionale;
 sacrificii pentru țară(de exemplu: dreptul de a fi apărat de stat și datoria de a-l apăra)

Nicolae Iorga spunea că „un patriot se recunoaște prin faptul că iubește, respectă și caută să adune
și să îmbunătățească tărâmurile și oamenii.”
UN BUN PATRIOT ESTE ACELA CARE:

 cunoaste istoria și geografia țării sale;


 vorbeste corect limba maternă;
 își indeplineste îndatoririle cetățenești;
 actionează pentru promovarea valorilor naționale autentice;
 se comportă în orice împrejurare astfel încat să fie respectat de ceilalti.