Sunteți pe pagina 1din 10

Patriotismul

Cuprins
Ce stim despre țara noastră?
Ce este patria?
Ce este patriotismul?
Cum se manifesta patriotismul?
Patria NU este numai SPAŢIUL GEORAFIC, patria se defineşte prin toate evenimentele
ISTORICE şi CULTURALE. SOLIDARITATEA unei persoane cu cu PATRIA sa se
numeşte PATRIOTISM.
Patriotismul se manifesta prin:

-Sentimentul naţional pe care îl au membrii unei naţiuni exprimă : conştiinţa apartenenţei unei persoane
la o naţiune, precum şi mândria naţională.

-Constiinta nationala reprezintă ansamblul ideilor, aspiraţiilor sentimentelor prin care membrii unei
comunităţi naţionale îşi afirmă identitatea comună pe baza unităţii de :

• teritoriu;
• limbă;
• cultură;
• viaţă economică.

Identitatea nationala este legată de patriotism, ca sentiment de dragoste şi devotament faţă de patrie
şi de popor. Şi aceasta face ca, de exemplu, apărarea teritoriului, să fie o posibilă expresie a fidelităţii
faţă de patrie, sinonimă cu apărarea identităţii naţionale. Încălcarea teritoriului conduce la conflicte,
uneori dramatice prin posibilele consecinţe.
Patriotismul
Patriotismul (din latina patria: tărâm
părintesc, tărâm al taţilor) se înţelege ca
iubirea pentru o ţară şi pentru locuitorii ei
sau ca promovarea unui neam printre
celelalte.
Patriotismul reprezintă sentimentul de
dragoste și devotament față de patrie și
față de popor.
Patriotismul
-definiții-
Patriotismul nu înseamnă ura împotriva altor
neamuri, ci datorie către neamul nostru; nu
înseamnă pretenţia că suntem cel mai vrednic
popor din lume, ci îndemnul să devenim un
popor vrednic. (definiţie de Mihail
Sadoveanu).
Patriotismul nu este numai iubirea
pământului în care te-ai născut ci, mai ales,
iubirea trecutului, fără de care nu există
iubire de ţară. ( definiţie de Mihai
Eminescu).
A FI PATRIOT REPREZINTĂ:

 1. Să vorbeşti corect limba maternă.


2. Să ai cunoştinţe temeinice de istorie naţională
3. Să ai cunoştinţe solide de geografie naţională
4. Să poţi recunoaşte reperele culturale ale naţiunii tale
5. Să respecţi şi să promovezi valorile naţionale autentice
6. Să promovezi tradiţiile şi obiceiurile naţionale
7. Să fi fidel ţării (art. 54 alin. 1 din Constituţie)
8. Să-ţi aperi patria (art. 55 din Constituţie)
9. Să-ţi achiţi contribuţiile financiare legale (art. 56 din
Constituţie)
10. Să-ţi exerciţi drepturile şi libertăţile cu bună-credinţă,
fără să încalci drepturile şi libertăţile celorlalţi (art. 57 din
Constituţie)
Cum se manifesta patriotismul?
Patriotismul se manifestă prin :
 respectarea îndatoririlor față de țară(anumite drepturi și datorii
constituționale, în legătură cu statutul de cetățean al unui stat, de
exemplu: dreptul de a fi ajutat bănește de stat și datoria de a plăti
impozite și taxe ;
 crearea de valori;
 fidelitatea faţă de ţară;
 preţuirea acordată : - patriei,istoriei ei,tradiţiilor,
obiceiurilor,valorilor naţionale;
 sacrificii pentru țară(de exemplu: dreptul de a fi apărat de stat și
datoria de a-l apăra)
Nicolae Iorga spunea că „un patriot se recunoaște prin faptul că
iubește, respectă și caută să adune și să îmbunătățească tărâmurile
și oamenii.”
Ce reprezintă pentru tine termenul de
patriot?
Un bun patriot este acela care:
cunoaste istoria și geografia țării sale;
vorbeste corect limba maternă;
își indeplineste îndatoririle cetățenești;
actionează pentru promovarea valorilor
naționale autentice;
se comportă în orice împrejurare astfel încat să
fie respectat de ceilalti.