Sunteți pe pagina 1din 23

TEHNOLOGIA VALORIFICARII DESEURILOR INDUSTRIALE 1

TITLU PREZENTARE:
RECICLAREA STCLEI

NUMELE STUDENTULUI:BOSIOC IONELA


GRUPA:III-IVD
INTRODUCERE
Sticla poate fi reciclată la nesfârșit fără să își piardă
din calități. În plus, cioburile de sticlă reprezintă materia
prima perfectă pentru producția unei sticle noi. Astfel o
tonă de sticlă duce la economisirea a 1,2 tone de
materii prime (sodă, nisip, ș.a.) Dar pe lângă reciclarea
sticlei cu scopuri ecologice, sticla poate fi reciclată și în
scopuri estetice.
Cum este exemplul lui Gaudi, artistul ale cărui lucrări
te seduc de fiecare dată când pașești în Barcelona. La
începutul secolului XX, Gaudi folosea bucățelele de sticlă
colorată pentru a transforma fațadele de piatră ale
clădirilor în adevărate opere de artă.
Aproape toată sticla reciclată este utilizată pentru producerea de noi
recipiente din sticlă. O cantitate mică de sticlă este utilizată la producerea
vatei de sticlă sau fibrelor de sticlă pentru izolare, materialelor de pavat şi
materialelor de construcţii precum cărămizi, ţigle, ceramică şi beton de
greutate mică.

Deşeurile din sticla constituie o componenţă răspândită a


deşeurilor municipale. Deoarece acest procent este destul de
mare, reciclarea sticlei reprezintă o oportunitate importantă
pentru a evita depozitarea şi reutilizarea ei într-un mod
ecologic.
Deşeurile din sticlă pot fi foarte usor contaminate cu alte tipuri de
deșeuri menajere, dar sunt usor de curăţat, respectiv sortat prin
introducerea unei etape in plus procesul de reciclare. Însa, pentru a reduce
costurile de reciclare este indicată colectarea deşeurilor din sticlă în
containere corespunzator amenajate cu o deschizătură specială care să
îngreuneze.
Producătorii de recipiente din sticlă preferă să includă cioburile în
materialul brut (nisip, cenuşă de sodă, calcar), deoarece temperatura din
cuptor se reduce semnificativ.
Chiar dacă cerinţele pentru
cioburile de sticlă transparentă
sunt mari, reciclarea variază
de la o regiune la alta datorită
costurilor de colectare,
prelucrare şi transport.

Piaţa pentru sticla colorată


variază de asemenea în funcţie de
instalaţiile de fabricare a
recipientelor din sticlă colorată
variază de asemenea în funcţie de
instalaţiile de fabricare a
recipientelor din sticlă colorată.

Sticla care nu este sortată


dupa culoare este acceptată
pentru fabricarea materialelor
de construcţie.
Statistici
Potrivit legislatiei, țara nostră este obligată ca, până la sfârșitul
anului 2013, să recicleze 60% din cantitatea de deșeuri de sticlă.
Astăzi România reciclează aproximativ 10% din cantitatea de
deșeuri de sticlă.
Elveția este adesea considerată o țară exemplară la capitolul
gestionării deșeurilor. Țara cantoanelor este una dintre cele mai
ecologice țări ale Europei. Nivelul de reciclare depășește chiar 95
% pentru anumite tipuri de materii, cum ar fi de exemplu, sticla.
Pe de altă parte, în Marea Britanie, s-au împlinit anul trecut, 30
de ani de la amplasarea primului container special pentru
colectarea sticlei. De atunci, 23 de miliarde de borcane și sticle au
fost reciclate, cu aproximativ 752.000 de tone de sticlă valorificate
în fiecare an, potrivit BBC.
SPĂRTURILE DIN STICLĂ
Spărturile din sticlă" se folosesc la fabricile de sticlă ca
materie primă, denumită material de adăugire în procesul
de fabricaţie, în procent de 15-20% (iar în ultimul timp,
chiar 100%).
Sticla este unul dintre materialele cele mai
energointensive, întrucât consumă în procesul de
elaborare (în proporţii considerabile) sodă, precum şi
importante cantităţi de gaz metan.
Cu o tonă de spărturi de sticlă se pot economisi 630 kg
nisip de cuarţ, 112 kg calcar (care nu mai trebuie
exploatat, transportat şi preparat), 180 kg sodă calcinată
şi 700 m3 gaz metan, fără a mai lua în calcul şi
reintroducerea în circuit a recipientelor din sticlă
obişnuiţi. Dintr-o tonă de cioburi se pot fabrica 3500
borcane alimentare (250 ml) sau 2000 sticle diferite.
În vederea procesării deşeurilor de sticlă şi reintroducerea lor în circuitul
economic, se va folosi un echipament special de granulare – vezi fig., cu ajutorul
căruia vom obţine granule de sticlă.
În mod normal, orice astfel de sistem este alcătuit dintr-o pâlnie de
alimentare cu vibraţii, maşină de prelucrat sticlă şi 2 benzi transportoare
Alimentatorul cu vibraţii depozitează sticla din pâlnie pe o bandă
transportoare, care poate atinge o capacitate de încărcare de până la 1
tonă/oră. Apoi sticla este trimisă în unitatea de spargere unde este spartă, şi
apoi procesată prin intermediul a 3 procese.
Materialul rezultat urmează să intre în unitatea de forfecare, unde sticla
este în continuare mărunţită şi sunt îndepărtate etichetele de hârtie şi sunt
eliminate elementele de plastic de pe sticle. Apoi sticla intră în unitatea de
calibrare, unde materialul este mărunţit cu ajutorul unor serii de tamburi.
Materialul rezultat ajunge pe o bandă transportoare şi este dus în
ciurul rotativ. Aici este separată sticla de impurităţi
Prin intermediul acestui sistem de prelucrare se obţine o
cantitate mai mare de produs finit, fiind în acelaşi timp de o
calitate superioară şi mult mai curat decât prin alte metode.
Costurile de energie şi întreţinere sunt foarte scăzute
Piaţa alternativă pentru sticla reciclată
Cea mai mare parte din sticla
provenită din deşeurile
menajere şi cele industriale
este reprezentată de sticla din
recipiente.
Industria sticlei pentru
recipiente produce în general
sticlă albă, verde şi maro. La
fabricarea sticlei albe este
necesară o puritate a culorii
pentru sticla veche utilizată,
de aproximativ 99,5%, pentru
a putea obţine, la un adaos de
50% cioburi, o cantitate
suficientă a sticlei
Prin reciclarea sticlei vechi se pot obţine şi alte
avantaje ecologice, cum ar fi:
- economisirea energiei şi reducerea emisiilor la recuperarea, transportul şi
pregătirea materiilor prime;
- reducerea investiţiilor asupra peisajului şi a prejudiciilor asupra apei
freatice cauzate de exploatarea materiilor prime;
- diminuarea poluării apelor reziduale la fabricarea sodei.

Datorită economisirii de energie şi de materii


prime, utilizarea granulelor de sticlă oferă de
obicei fabricilor de sticlă avantaje economice
Sticla care nu este sortată după culoare este acceptată pentru
fabricarea materialelor de construcţii. Praful de sticlă, care
nu mai poate fi utilizat la fabricarea altor recipiente, poate fi
valorificat prin realizarea vatei de sticlă, material foarte
utilizat în izolarea termică şi fonică.
Iată câteva utilizări posibile ale fracțiilor
fine

de sticlă :
ca mediu filtrant pentru apa potabilă provenită din râuri, pentru
apa din bazinele de înot și cea care rezultă din stațiile de
epurare a apelor uzate care urmează a fi deversată în râuri.
 ca aditiv în adezivi, chituri, plastic compozit, diverse articole din
cauciuc etc.;
 pulberea fină de sticlă se poate folosi în amestec cu diverse
vopsele pentru a obține efecte speciale, reflectorizante;
 folosirea sticlei drept agent de sablare;
 producerea așa-numitei „sticle expandate“, utilizată din ce în ce
mai mult la izolații;
 în cazul fracțiilor extrafine, se poate ajunge la producerea de
ciment din sticLA
Dar nu toate deșeurile de sticlă sunt curate.
De multe ori deșeurile de sticlă arată ca în imaginea alăturată
ARTICOL
GreenGlass, cea mai modernă fabrică de reciclare a sticlei din
Europa de Est, a fost inaugurată la Bucureşti
GreenGlass Recycling transformă deşeurile de sticlă în
granule de puritate foarte mare (99,99%), care sunt
 
mai departe folosite în procesul industrial de fabricare
a sticlelor noi.
Folosind sticla provenită de la societăţile de salubritate,
din industria de construcţii şi auto, din sistemul
HoReCa, de la staţii de sortare municipale a deşeurilor
şi de la colectorii autorizaţi, GreenGlass contribuie
direct la micşorarea cantităţii de deşeuri din sticlă care
ajunge la gropile de gunoi. Reprezentanţii GreenGlass
estimează că fabrica poate procesa toate deşeurile de
sticlă din Bucureşti în doar 7 zile.
În România, cantitatea monitorizată de sticlă pusă anual pe piaţă
sub forma ambalajelor este de aproximativ 200.000 de tone, la care
se adaugă o cantitate nemonitorizată de peste 300.000 de tone de
sticlă plată folosită în construcţii, precum şi cantităţi importante de
sticlă provenită din industria auto.
Fabrica desfăşoară operaţiuni de măcinare, tratare termică,
separare magnetică a metalelor, aspirarea foliilor de plastic şi a
etichetelor, sortare manuală şi sortare în funcţie de granulaţie, iar ca
produs final rezultă granule de sticlă, cu o puritate de culoare şi
material extrem de ridicată.
„Soluţia de a introduce deşeurile din sticlă în betoane, în prezent
este considerată o formă mascată de depozitare“
Sticla este singurul
material ca-re se poate recicla
la infinit fără să-şi piardă
calităţile. De fapt sticla este o
zgură obţinută prin topirea
unor minerale într-un material
inert.
În final utilizarea deşeurilor
din sticlă în proporţie mai
mare, va diminua impactul de
mediu.
Practic deşeurile din sticlă
folosite ca materie primă
reduc cantităţile de minerale
care sunt extrase de industria
minieră.
Operaţiuni de producţie: Procesul de producţie
Măcinare;
Tratarea sticlei din ambalaje,
Tratare termică pentru
geam plat şi parbrize auto;
compostarea fracţiei
Tratarea constă în separarea biodegradabile (ulei,
sticlei de alte materiale: maioneză, etc.) - este o spălare
ceramică, piatră, hârtie, plastic, „termică“ în urma căreia
dopuri, capace metalice, lemn rezultă o fracţie de sticlă foarte
etc; curată;
Separarea se face totodată Separare magnetică a
după culoare (transparent, metalelor;
verde, maro) şi granulaţie;
Aspirarea foliilor de plastic şi
Produsul final este o spartură a etichetelor printr-o instalaţie
cu granulaţie şi puritate a ciclon;
culorii şi a materialului extrem
Sortare manuală pentru
de ridicată.
eliminarea fracţiilor grele:
piatră, ceramică, lemn.
Știați că:
Ambalajele de sticlă se obțin din dioxid de siliciu în amestec cu
silicați ai unor metale.
Sticla este un material amorf, fără punct de topire definit, și se
poate recicla la infinit.
 STICLA:
Sticla are nevoie de 1 milion de ani pentru a se descompune în
bucățele mici?
Sticla poate fi reciclată la nesfârșit fără să își piardă din calități?
Cioburile de sticlă constituie un material de înlocuire a
materiilor prime?
Producerea unui borcan din sticlă reciclată se face cu mai puţin
consum de energie?
În fiecare lună oamenii aruncă sufiente sticle si borcane încât să
umple un zgârie-nori? Toate acestea ar putea fi reciclate!
O tonă de sticlă topită înseamnă 315 KG de CO2 în atmosferă
BIBLIOGRAFIE
 
1. https://biblioteca.regielive.ro
2. http://www.colecteazaselectiv.ro/stiati-ca/
3.https://sites.google.com/site/chimistjunior/stiati-ca
4. http://www.ecologic.rec.ro/articol/read/stiinta-tehnologie/9854/
5. https://www.colectaredeseuri.ro/reciclare-sticla/
6.
https://www.romaniatv.net/totul-despre-reciclare-ce-nu-stiati-despre-colectarea-s
eparata-a-deseurilor-in-romania-foto_142987.html

7. https://ro.wikipedia.org/wiki/Gestionarea_de%C8%99eurilor
8.
https://biblioteca.regielive.ro/referate/ecologie/reciclarea-deseurilor-357440.html
9. http://www.deseuri-online.ro/new/download/Depozitare.pdf
10. https://www.hotnews.ro/
11. http://www.ecoteca.ro/2820.html
VA MULTUMESC!