Sunteți pe pagina 1din 15

Capitolul Hidrosfera:

Gheţarii

Clasa a V-a
Prof. Manda Mihai
Zăpezile permanente
 Sunt acele zăpezi care se menţin de la an la an
(temperatura scăzută, dar şi grosimea mare
împiedicând topirea zăpezii);

 Se găsesc în regiunile polare şi în munţii înalţi;

 Altitudinea la care se află zăpezi permanente creşte


pe măsură ce ne apropiem de Ecuator.
Formarea gheţarilor
 Se formează din zăpezile permanente;
 Ziua, zăpada de la suprafaţă se topeşte, apa
din topire se înfiltrează în zăpada, iar
noaptea îngheaţă;
 Iniţial se formează o gheaţă grăunţoasă
(firn), apoi în gheaţă sticloasă, compactă şi
transparenţă – gheţarul;
Tipuri de gheţari
1. montani – se găsesc în munţi înalţi (Himalaya, Alpi, Pirinei,
Anzi, Kilimandjaro);
Se clasifică în: a) gheţari de vale cu două părţi componente:
circul glaciar şi limba gheţarului; zona de acumulare a gheţii
este o depresiune, numită circ glaciar; surplusul de gheaţă
iese din circul glaciar, curge pe pantă, formând limba
gheţarului; materialele erodate de gheţari se numesc
morene;
b) gheţari de circ; sunt de dimensiuni mai reduse;
2. continentali (de calotă) – acoperă continentul Antarctida şi
insula Groenlanda; calota are grosimi de 1 500 – 2 000 m.
Gheţar montan
Elementele unui gheţar
Formarea aisbergurilor
 La ţărm, valurile lovesc şi sapă firide (scobituri) la baza calotei;

 Uneori din calotă se desprind blocuri imense, numite aisberguri


(iceberguri) sau munţi de gheaţă;

 Aisbergurile sunt purtate de curenţii oceanici reci, până la latitudini


temperate, unde se topesc;

 Sunt un mare pericol pentru navigaţie;

 Gheaţa marină poară denumirea de banchiză; datorită curenţilor


oceanici se sparge în sloiuri de gheaţă.
Gheţarii (continentali) de calotă
Formarea aisbergurilor
AISBERGURI

BANCHIZĂ
Acţiunea gheţarilor
asupra scoarţei terestre
 Ca orice agent de modelare desfăşoară asupra scoarţei trei
acţiuni:
1. eroziune
2. transport
3. acumulare
 Prin eroziune, gheţarii montani creează circuri şi văi
glaciare;
a) Circurile glaciare – depresiuni de formă rotundă, în care se
acumulează de obicei apă, rezultând lacuri glaciare (ex.
Bâlea, din Făgăraş, Zănoaga şi Bucura din Retezat);
b) Valea glaciară – creată prin curgerea lentă a limbii
gheţarului;
Circ şi vale glaciară
Vale glaciară în Munţii Alpi
Formarea morenelor
Ghetarii si apa in stare solida:
-ghetarul reprezintă o masa enorma de gheaţa
persistenta, formata in regiunile polare (ghetar
continental / ghetar de calota) si alpine (ghetar
alpin), care, sub influenta gravitatiei, se deplaseaza
lent în lungul vailor sau pe pante. din ghetarii
continentali adiacenti marilor si oceanelor se
desprind continuu portiuni intinse, devenind ghetari
plutitori, cunoscuti sub denumirea de iceberguri.
Exemple de ghetari:
 Ghetar-Kar de dimensiuni mici care se formează în
văi ferite de soare
 Ghetar de Vale sunt ghețari mai mari
 Ghetar de coasta
 Ghetar-suspendat-sunt ghetari care atarna
suspendat pe marginea unui platou stancos
 Ghetar-calota sunt cei mai mari ghetari de pe glob
calota glaciara.
Evaluare

1. Unde sunt răspândesc zăpezile permanente?

2. Cum se formează un gheţar?

3. În câte categorii se împart gheţarii?


Caracterizaţi fiecare tip de gheţar.

S-ar putea să vă placă și