Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect Chimie: Echilibrul

Chimic
Profesor: Lupu Valeria

Elev: Laurentiu Ciobanu


Clasa: 9B
Informatii generale
ACIZI - Definiţie
Acizii sunt compuşi anorganici formaţi dintr-un radical acid şi
unul sau mai mulţi atomi de hidrogen.
Acidul este o substanţă chimic solubilă sau insolubilă în apă,
care dizolvată în aceasta dă o soluţie a cărei pH este mai mic
decât 7. Una dintre teoriile acido-bazice definește acidul ca
fiind substanța capabilă să cedeze unul sau mai mulți protoni
în reacția cu o bază.
Teoria acido-bazică Brønsted

Teoria Brønsted-Lowry este o teorie acido-bazică, numită și teoria


protolitică. Conform acestei teorii , un acid este specia chimică cu
tendința de a ceda un proton (H+), iar o baza este specia care are
tendința de a accepta un proton. Cedând un proton, acidul se
transformă într-o bază, numită „baza conjugată”, iar baza care acceptă
un proton, se transformă într-un acid, numit „acidul conjugat”. A fost
propusă, în mod independent, de Johannes Nicolaus Brønsted
și Thomas Martin Lowry în 1923.
ACIZI - Clasificare
După compoziţia lor, exprimată prin prezenţa sau absenţa atomilor de oxigen:
• hidracizi - acizi care nu conţin atomi de oxigen: HBr, H2S
• oxoacizi - acizi care conţin în compoziţia lor atomi de oxigen: H2CO3, HNO2
După numărul atomilor de hidrogen din moleculă care pot fi cedaţi:
• acizi monobazici (monoprotici) - care pot ceda un singur ion de hidrogen: HCl,
HNO3
• acizi dibazici (diprotici) - pot ceda doi ioni de hidrogen: H2S, H2CO3
• acizi tribazici (triprotici) - au în molecula trei atomi de hidrogen: H3PO3, H3PO4
Proprietati Chimice

La dizolvare în apă, acizii


cedează ioni de hidrogen,
care împreună cu apa
formează ioni hidroniu cu
formula H3O+.
În prezenţa acestor ioni,
indicatorii acido-bazici se
colorează diferit doar în
prezenţa ionilor hidroxid.
Culorile celor mai utilizaţi
indicatori
Indicator Culoare
turnesol roşu
metiloranj roşu
fenolftaleină incolor
Acid Clorhidric
Acidul clorhidric (HCl) este o soluție apoasă a hidrogenului
clorurat (HCl). Soluția este un acid anorganic tare, făcând parte
din grupa acizilor minerali. Sărurile acidului clorhidric se
numesc cloruri, dintre care cea mai cunoscută este clorura de
sodiu (NaCl) (sare de bucătărie).
Răspândirea Acidului Clorhidric
Acidul clorhidric se găsește în emanațiile vulcanilor și inclus în
rocile vulcanice. Funerolele cu temperaturi cuprinse între 100
și 500 °C sunt acide, conținând dioxid de sulf, acid clorhidric și
dioxid de carbon. De exemplu, prin acțiunea apei asupra
clorurii de fier trivalent se depune hematită și se degajă HCl,
conform reacției:
2FeCl3 + 3 H2O = Fe2O3 + 6 HCl
Utilizarea Acidului Clorhidric
• Acidul este folosit pe scară largă în industria chimică, ca acid
anorganic.
• Acidul clorhidric este folosit în minerit, în procesul de prelucrare,
flotare a minereurilor, sau în tehnologia fosfaților.
• De asemenea este utilizat la purificarea petrolului și gazului natural,
ca și în metalurgie și la cositorit.
• In laborator, acidul este un reactiv folosit frecvent la analize chimice,
ca și în procedeele de titrare a unor alcali.
Proprietati Fizice ale Acidului
Clorhidric
Din informațiile furnizate de laborator s-a stabilit că, în
molecula acidului clorhidric, cei doi atomi sunt legați covalent.
În stare gazoasă, acidul disociează în elemente, la valori înalte
ale temperaturii. De exemplu, gradul de disociere la 300 °C și 1
atm este de 3·10−7%, iar la 1000 °C este de 0,014%. Un volum
de apă dizolvă cca 450 volume de HCl gazos, reacția fiind
exotermă.
Proprietati Chimice ale Acidului
Clorhidric
Hidrogenul clorurat este un acid monoprotic, adică poate disocia o singură
dată în apă, prin cedarea unui proton. În soluția apoasă de acid clorhidric,
ionul H+ reacționează cu apa pentru a forma ionul hidroniu, H3O+
HCl + H2O = H3O+ + Cl−
Acizii monoprotici prezintă o singură constantă de disociere, Ka, ce indică
gradul de disociere în apă. Pentru un acid tare cum este acidul clorhidric,
valoarea acesteia este mare, existând încercări teoretice de a-i determina
valoarea exactă. Când se adaugă cloruri în soluții apoase de acid clorhidric,
acestea nu au practic niciun efect asupra pH-ului, deci clorura este o bază
conjugată slabă și acidul clorhidric este complet disociat în apă.
Bibliografie
-http://imake.lefo.ro/~laurentiu.bulgaru/substante_compuse/ACIZI%20-%20Definitie%20si%20clasificare.html
-http://imake.lefo.ro/~laurentiu.bulgaru/substante_compuse/ACIZI%20-%20Proprietati%20chimice.html
-https://ro.wikipedia.org/wiki/Acid
-https://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_clorhidric