Sunteți pe pagina 1din 24

GETO - DACII

Rânduieli, obiceiuri ,
credințe.
,, Geții (...) sunt cei mai viteji și mai drepți dintre traci. Neamul tracilor
este cel mai numeros din lume , după cel al inzilor,,
                                                                 Herodot, Istorii
,,  Geții de dincolo de Haemus ( Balcani) locuiesc între fluviul Istros
( Dunăre ) și Pontul Euxin ( Marea Neagră).,,
                                                                      Tucidide
 ,,  Neamul tracic este, după acela al inzilor, cel mai mare dintre toate.
Dacă ar avea un singur conducător şi ar fi uniţi între dânşii ar fi de
neînvins şi, după cum cred eu, cu mult mai puternici decât toate
popoarele...”
                                                                 Herodot                                         
  ,, Dacii au aceiași limbă ca și geții.,,
                                                               Strabon             
     Pliniu cel Bătrân îi amintește pe ,, geții, numiți daci de către romani.,,
       Trogus Pompeius consideră că ,, dacii erau un vlăstar al geților.,,
1. AȘEZAREA ȘI ORIGINEA GETO-DACILOR
- cei mai vechi locuitori ai spațiului carpato-danubiano-pontic;
- reprezintă ramura de nord a tracilor ce făceau parte  din marea familie
a indo- europenilor.
- erau numiti GEȚI de către greci și DACI de către romani.
- reprezentau un singur popor și vorbeau aceiași limbă.
- prima mentiune a lor pe teritoriul de la nordul Dunării este facută de
istoricul Herodot.
- cuvinte românești de origine dacă: amurg, baltă, brânză, leagăn,
mazăre,traistă,urdă, vatră,viscol.
“Înalţi şi robuşti, bărbaţii daci aveau, în general, pielea de culoare deschisă, ochii
albaştri şi părul blond-roşcat. Oamenii de rând purtau părul retezat pe frunte şi lăsat
în plete destul de lungi pe umeri, ceea ce le-a şi atras numele de comati —
„pletoşii”; la dacii nobili (tarobostes, pileati) e mai greu de stabilit portul părului din
pricina căciuliţei din lână (pileum) pe care o purtau ca semn distinctiv al rangului lor.
În orice caz, şi unii şi alţii purtau mustăţi şi barbă bogată, potrivite cu foarfecele”, îi
descria Hadrian Daicoviciu, în volumul Dacii.
2. Organizare
socială
- trăiau organizați în triburi;
 - locuințele erau mai ales din lemn pe
fundații de piatră, acoperite cu paie și cu
șindrilă;
- cetățile erau construite pe locuri înalte,
din ziduri de piatră fără mortar ( MURUS
DACICUS), iar denumirea lor se termina în
DAVA.
-erau împărțiți în clase sociale : 
                   *TARABOSTES ( oamenii
bogați)- dețineau puterea politică și
militară.
                  *COMATI ( oamenii de rând)-
agricultori, meșteșugari și negustori.
                 * SCLAVII
- în fruntea statului se găsea regele care
guverna ajutat de un sfat format din nobili.
- o așezare importantă din punct de vedere
politic și religios  a fost Sarmizegetusa.
            3. Viață economică
      Principalele ocupații ale geto-dacilor au fost:
- agricultură, pomicultură, viticultură, apicultură dar și păstorit.
- vânau animale sălbatice, pescuiau.
- scoteau fier din munți si făceau unelte și arme. Din argintul și aurul scos din
Munții Apuseni, făceau brățări,cercei, vase.
- aveau mare iubire pentru tot ce este frumos și își împodobeau cu desene și
crestături oalele de lut, porțile caselor, arme, scuturi și coif.
 - făceau comerț cu grecii, romanii, celții și sciții.
- în construcția zidurilor cetăților reține atenția MURUS DACICUS ( zidul dacic) -
blocuri de piatră cioplită legate între ele fără mortar.
-aveau cunoștință de importanța plantelor medicinale; cunoșteau cele 4 anotimpuri,
cele 12 semne zodiacale; existau conducte de apă în cetăți;
4. OCUPAȚII ALE GETO-DACILOR
4. RELIGIA DACO-GEȚILOR

„Iată cum se cred nemuritori geții: ei cred că nu mor și că cel care dispare din lumea noastră se
duce la zeul Zalmoxis  ”
                                                                         Herodot
    Fișa 2                                                                    
  - dacii erau POLITEIȘI (credeau în mai mulți zei), însă cel mai important zeu era Zalmoxis.
- ei se închinau zeilor în sanctuare. Cel mai mare sanctuar a fost în capitala Daciei,
Sarmizegetusa, situată în Munții Orăștiei.
- avea formă circular.
- preoții aveau cunoștințe de astronomie, medicină, științele naturii.
- practicau ritul incinerația  dar și al inhumația.
5. Contactele geto-dacilor cu alte popoare
    Au avut relații comerciale cu următoarele popoare:
    1. grecii - își întemeiaseră colonii pe țărmul Mării Negre. De la greci, geto-
dacii cumpărau produse de lux și le vindeau în special miere și cereale.
                 - preiau și elemente ale modului de viață elen ( îmbrăcăminte,
alimentație).
                  - de la greci, ei au preluat moneda ( dinarul), prelucrarea teracotei, a
oglinzii, a pietrei
    2. perșii- au preluat de la ei arta prelucrării metalelor prețioase.
    3. celții - de la ei geto –dacii au luat metalurgia fierului și roata olarului.
                 - celții preiau de la geto- daci incinerația.
 Au avut loc și conflicte militare  cu alte populații ca de exemplu cu
macedonenii.- Fișa nr. 3
-Histria, Tomis,
Calatis
Regii geto - dacilor