Sunteți pe pagina 1din 25

TMA Curs 6-7

SUNETUL/AUDIO
Tehnologii Multimedia în Afaceri
Definiție a termenului
AUDIO
1. Termen care se referă la frecvențe acustice, mecanice sau
electrice corespunzătoare undelor sonore obișnuite, care au
frecvențe de aproximativ 15 până la 20.000 Hz

Hertzul, în limba română scris și herț, este unitatea de măsură


pentru frecvență în Sistemul Internațional. Simbolul pentru
hertz este Hz. O frecvență de 1 Hz corespunde la o perioadă de
repetare a unui fenomen de o secundă, 2 Hz la o jumătate de
secundă, etc.
Definiție a termenului
Sunet
Sunetul constituie din punct de vedere fiziologic senzația
produsă asupra organului auditiv de către vibrațiile materiale
ale corpurilor și transmise pe calea undelor acustice.

Din punct de vedere fizic, sunetul are o definiție


mai largă, el nefiind legat de senzația auditivă: orice
perturbație propagată printr-un mediu material
sub forma unei unde se numește sunet.
AUDIO
2. Referințe

a. legat de sunet sau reproducerea sa și, în special,


reproducerea de înaltă fidelitate

b. se referă la sau se utilizează în transmiterea sau recepția


sunetului

c. referitor la sau de utilizare a sunetului înregistrat


Caracteristici
● Frecvență
● Lungime bandă (Wavelength)
● Amplitudine
● Intensitate
● Direcție/Propagare
● Viteză
● Pitch
Frecvența

Frecvența este măsura numărului de repetări ale unui


fenomen periodic în unitatea de timp. O frecvență de 1
Hz corespunde unei perioade de repetare de o
secundă.
Frecvența

De exemplu, putem spune despre o ciocănitoare


care bate cu ciocul în scoarța unui copac de 10 ori
pe secundă, capul acesteia oscilează cu o
frecvență de 10 Hz.

Pentru măsurarea frecvenței se pot folosi și alte


unități. Pulsul inimii și tempoul muzical se
exprimă în bătăi pe minut, rotația motoarelor în
rotații pe minut etc.
Frecvența
Frecvența

Frecvența sunetelor este direct legată de senzația de


înălțime muzicală. Astfel, nota La din gama centrală a
pianului este definită ca avînd frecvența de 440 Hz,
deși de-a lungul timpului au fost în vigoare și diverse
alte valori.

Urechea omului este sensibilă la sunete


cu frecvențe cuprinse aproximativ între
20 Hz și 20 kHz (20.000 Hz), cu
diferențe apreciabile de la un individ la
altul.
Lungimea de undă
Wavelength

O lungime de undă este lungimea celei mai scurte


părți repetate a unui "val sinusoidal". Toate valurile
pot fi formate prin adăugarea de valuri sinusoidale.

Un val sinusoidal sau un sinusoid este o curbă


matematică care descrie o oscilație periodică
netedă. Un val sinusoidal este un val continuu. Se
numește după funcția sinus, din care este
reprezentant graficul.
Lungimea de undă
Wavelength

Exemple de fenomene asemănătoare valurilor


sunt undele sonore, undele de lumină, undele de
apă și semnalele electrice periodice într-un
conductor. Un val sonor este o variație a
presiunii aerului, în timp ce în lumină și în alte
radiații electromagnetice puterea câmpului
electric și a câmpului magnetic variază.
Lungimea de undă
Wavelength

Viteza cu care se propagă undele sonore depinde


de mediul de propagare, în particular de
elasticitatea și densitatea acestuia. În fluide (gaze
și lichide) participă la propagarea sunetului
numai deformarea volumică a mediului; la solide
mai intervin și forțele de forfecare.
Lungimea de undă
Wavelength
Amplitudinea

Amplitudinea reprezintă extinderea maximă a


vibrației sau deplasării oscilației sinusoidale, măsurată
din poziția de echilibru. Amplitudinea este valoarea
maximă absolută a unei cantități variabile periodice.

Amplitudinea este exprimată într-o cantitate


fizică - de exemplu, ca tensiune, presiune
acustică etc. Amplitudinile sunt exprimate fie ca
valori instantanee, fie ca valori maxime.
Amplitudinea

Amplitudinea unei unde sonore poate fi exprimată în


unități măsurând distanța pe care se întind moleculele
de aer, sau diferența de presiune între compresie și
extensie ale moleculelor, sau energia implicată în
proces.

O comparație de unde sonore la


amplitudine scazută, medie, și înaltă
demonstrează schimbarea sunetului prin
alterarea amplitudinii.
Amplitudinea
Intensitatea

Prin intensitate sonoră se înțelege senzația pe care o


produce asupra organului nostru auditiv amplitudinea
unei vibrații sonore, altfel spus, volumul vibrației. Cu
cât amplitudinea vibrațiilor este mai mare, cu atât
crește și intensitatea sunetului rezultat, și invers.

Intensitățile sunetului sunt măsurate în


decibeli(dB). De exemplu, intensitatea
la minimul auzului este de O dB,
intensitatea șoaptelor este în medie 10
dB, și intensitatea foșnetului de frunze
este de 20 dB.
Intensitatea
Distanța la care un sunet poate fi auzit depinde de
intensitatea acestuia, care reprezintă rata medie a
cursului energiei pe unitatea de suprafața
perpendiculară pe direcția de propagare.

În propagarea sunetului în atmosferă, schimbările în


proprietățile fizice ale aerului, cum ar fi temperatura,
presiunea și umiditatea, produc scăderea amplitudinii
undei sau împrăștierea acesteia.
Direcție/Propagare

În aer, sunetul este transmis prin variații de presiune


de la sursă la împrejurimi.

Nivelul sunetului scade, pe măsură ce devine din ce în


ce mai departe de sursa sa. Deși absorbția pe calea
aerului este unul dintre factorii care atribuie slăbirea
unui sunet în timpul transmisiei, distanța joacă un rol
mai important în reducerea zgomotului în timpul
transmisiei.
Direcție/Propagare

Reducerea sunetului se numește atenuare.

Efectul atenuării distanței depinde de tipul


surselor de sunet. Cele mai multe sunete sau
zgomote pe care le-am întâlnit în viața de zi cu zi
sunt din surse care pot fi caracterizate ca surse de
punct sau linie.
Viteza Material Viteza
(m/s)
Aer 344

Apa 1,372
Viteza sunetului este unul dintre
parametrii care descriu propagarea Beton 3,048
sunetului printr-un mediu. Această viteză
Sticla 3,658
depinde de proprietățile mediului de
propagare, în particular de elasticitatea și Fier 5,182
densitatea acestuia.
Plumb 1,219

Otel 5,182

Lemn(esență 4,267
tare)

Lemn(esență 3,353
moale)
Viteza Material Viteza
(m/s)
Aer 344

Apa 1,372
Viteza sunetului este unul dintre
parametrii care descriu propagarea Beton 3,048
sunetului printr-un mediu. Această viteză
Sticla 3,658
depinde de proprietățile mediului de
propagare, în particular de elasticitatea și Fier 5,182
densitatea acestuia.
Plumb 1,219

Otel 5,182

Lemn(esență 4,267
tare)

Lemn(esență 3,353
moale)
Pitch

Calitatea unui sunet reglat de viteza


vibrațiilor care îl produc; gradul de
înălțime sau luminozitatea unui ton.
Pitch

Înălțimea sunetelor se referă


la frecvența de vibrație a coloanei de
aer, coardelor sau membranelor ce
produc sunetul.

Această caracteristică a sunetelor


este relativă, în funcție de
înălțimea unui ton de reper, odată
cu creșterea frecvenței crescând și
înălțimea.
TMA CURS 8

AUDIO CODEC
Tehnologii Multimedia în Afaceri