Sunteți pe pagina 1din 14

UTILITATEA INTRODUCERII

METODELOR ACTIVE
DE GRUP ÎN ACTIVITATEA
DIDACTICĂ

MARIANA DANA POP


GRĂDINIŢA VOINICEL
CLUJ-NAPOCA
TENDINŢELE
NOII GENERAŢII
• APARIŢIA FENOMENULUI
”PLICTISEALĂ”
• TIMP MULT PETRECUT ÎN COMPANIA
MIJLOACELOR AUDIO-VIZUALE,
APARIŢIA CLIŞEELOR VERBALE
• TIMPUL PETRECUT ÎN COMPANIA
PĂRINŢILOR DIN CE ÎN CE MAI
SCURT COMUNICARE MAI PUŢIN
PROFUNDĂ
COPILUL ÎNVAŢĂ MULT MAI
UŞOR DIN:

• EXPERIENŢELE LUI
• DIN EXPERIENŢELE COLEGILOR
• DIN JOCURI
MĂSURI CARE SE IMPUN

• CREŞTEREA INTERESULUI COPIILOR PENTRU


ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN GRĂDINIŢĂ

• FACILITAREA COMUNICĂRII ÎNTRE COPII


METODE DE CREŞTERE A
INTERESULUI COPIILOR
PENTRU ACTIVITĂŢILE
DIDACTICE

• ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE ÎN


CADRUL GRUPURILOR MICI
• COMBINAREA METODELOR
TRADIŢIONALE CU CELE MODERNE
SPECIFICUL METODELOR
ACTIVE DE GRUP

• PROMOVEAZĂ INTERACŢIUNEA DINTRE MINŢILE


PARTICIPANŢILOR
• PUN ÎN VALOARE NEVOIA COPIILOR DE A LUCRA
ÎNTR-UN CLIMAT PRIETENOS
• FIECARE MEMBRU ÎŞI ASUMĂ RESPONSABILI-
TATEA SARCINII DE ÎNDEPLINIT
• COMUNICAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA
SARCINII
• ÎNCURAJAREA ŞI SPRIJINIREA RECIPROCĂ
• EVALUAREA SE FACE PE GRUP, APARE
CONCURENŢA ÎNTRE GRUPURI
CLASIFICAREA METODELOR
ACTIVE DE GRUP
• METODE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE

• METODE DE FIXARE ŞI SISTEMATIZARE A


CUNOŞTINŢELOR ŞI DE VERIFICARE

• METODE DE REZOLVARE DE PROBLEME PRIN


STIMULAREA CREATIVITĂŢII

• METODE DE CERCETARE ÎN GRUP


METODA MOZAICULUI(JIGSAW)
METODĂ DE PREDARE-ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ
ÎN GRUP

• TEMĂ CARE SĂ POATĂ FI ÎMPĂRŢITĂ PE 4-5 SUBTEME


• ORGANIZARE GRUPE DE ÎNVĂŢARE
4-5 SUBGRUPE NUMITE ”CASĂ” FIECARE COPIL
PRIMEŞTE NUMERE DE LA 1 LA 4-5
• CONSTITUIREA GRUPURILOR DE EXPERŢI :
TOŢI CU NR. 1 STUDIAZĂ SUBTEMA 1...
• REÎNTOARCEREA ÎN ”CASA” INIŢIALĂ COMUNICAREA
CELOR ÎNVĂŢATE COLEGILOR ŞI REALIZAREA TEMEI
• EVALUAREA:
FIECARE GRUP PREZINTĂ COLEGILOR PRINTR-UN LIDER
REZULTATELE OBŢINUTE DE GRUP
ACTIVITATE PRACTICĂ

TEMA:BARCA ÎN DELTĂ

SUBTEME:RAMĂ TABLOU-FESTONARE
VALURI-LIPIRE DEŞEURI
ASCUŢIT CREIOANE
PAPURĂ-RĂSUCIRE
BARCA-ÎNDOIRE
CONSTITUIRE GRUPURI ”CASĂ”
• GRUPA 16 COPII SE ÎMPARTE ÎN 4 SUBGRUPE:
CASA PĂSĂRILOR
CASA FLORILOR
CASA MĂMĂRUŢELOR
CASA PEŞTILOR

ÎN FIECARE CASĂ SUNT 4 COPII ŞI FIECARE


PRIMEŞTE UN NUMĂR DE LA 1 LA 4
(MEDALIOANE CU NUMĂR ŞI ÎNSEMNUL CĂSUŢEI)
SE ALEGE UN LIDER ÎN FIECARE GRUP
FORMAREA GRUPURILOR DE
EXPERŢI
REÎNTOARCEREA ÎN CASA
INIŢIALĂ
SE COMUNICĂ CELE ÎNVĂŢATE
SE EXECUTĂ TEMA ÎN GRUP
EXPUNEREA LUCRĂRILOR
METODA TURUL GALERIEI

• FIECARE LIDER ANUNŢĂ ÎNCHEIEREA


TEMEI
• FIECARE GRUP APRECIAZĂ LUCRĂRILE
COLEGILOR, LE COMPARĂ CU ALE
GRUPULUI SĂU, SE COMUNICĂ IMPRESIILE
CONCLUZIILE APLICĂRII
METODEI

• CHIAR DACĂ NECESITĂ MAI MULT SPAŢIU ŞI MAI


MULT MATERIAL DIDACTIC, ACEASTĂ METODĂ
PRIN NATURA TRECERII DE LA CASĂ LA GRUPUL
EXPERŢI ŞI REÎNTOARCEREA ÎN CASĂ NU A AVUT
MOMENTE DE MONOTONIE. COPIII AU FOST
FOARTE IMPLICAŢI ÎN ACTIVITATE ŞI DORITORI SĂ
REZOLVE SARCINA CORECT FIIND ÎN COMPETIŢIE.