Sunteți pe pagina 1din 13

Învățăm matematica călătorind

imaginar pe meleagurile ținutului


natal ( clasa IV, lecție de recapitulare)
Complexul muzeal
Orheiul Vechi
Călătorie plăcută !

Orheiul-Vechi
Complexul Orheiul-Vechi.
Scurt istoric
Complexul muzeal Orheiul
Vechi este amplasat în valea 
Răutului, un afluent de dreapta
al Nistrului, pe teritoriul
comunei Trebujeni din 
raionul Orhei al 
Republicii Moldova.
Orheiul Vechi este renumit prin
manastirile sale rupestre. Când
creștinii au venit în această țară,
este posibil ca peșterele erau deja
în stânci, cioplite de triburi
preistorice care au trăit în zonă.
În Evul Mediu tătarii au forțat
călugării să meargă adânc în
stânci inaccesibile. Ei au extins
peșterile existente și au creat cele
noi. Unele peșteri sunt bine
păstrate în zilele noastre.
I popas: Intrarea în peștera
Realizați sarcina

Calculează
1/2din120
1/4din40
1/8din32
1/6din 54
Mănăstirea Peștera
Mănăstirea Peştera este alcătuită
dintr-o splendidă biserică rupestră
cu altar, naos, pronaos şi pridvor,
un culoar cu scări de acces spre
Răut şi un tunel superb, mai nou,
care străbate stânca dinspre satul
Butuceni. Este aflată la înălţimea
de aproximativ 60 metri deasupra
apei râului. Aici vom vedea si o
clopotniţă, care reprezintă un
simbol al lăcaşului sacru subteran.
Lângă clopotniţă, deasupra
bisericii rupestre, exact la
extremitatea abruptă a
promontoriului, este fixată o cruce
masivă din piatră,care mai este
numită
 Crucea dorințelor.
II Popas „Crucea Dorințelor”
Realizați sarcina:
Comparați și plasați
semnele potrivite.
36x5 * 36+5
91x9 * 83x9
240:2 *240x2
Mănăstirea subterană Butuceni(chiliile)
Această mănăstire este
amplasată în dreapta
râului Răut, pe un
teren abrupt şi
stâncos. Datează din
secolul al X-lea şi este
unul din cele mai
spectaculoase
complexe monastice.
Este alcatuită dintr-o
biserică şi 11 chilii
mici.
III Popas Biserica (din peșteră)

Afla numerele
necunoscute.
402x18
4684:4
Baia Turcească, -element al complexului
Aceste construcţii sunt
exemplu foarte reuşit a băilor
în aer liber din epoca
trecută . Cândva erau dotate
cu un sistem de încălzire de
la subsol, aveau ţevi de
evacuare spre exterior pentru
vaporii de aer supraîncălziţi
şi posedau reţele de
alimentare cu apă . Zidurile
băilor au o grosime de circa 1-
1,10 m. Suprafaţa generală a
celor trei băi variază de la 23
x 38 m (baia II) până la 18 x
28 m (baia III).
Popasul IV Biserica din vârful dealului
Adormirea maicii Domnului

Rezolvă cu
justificări
problema 3c
pag.95 manual
.

În speranța că călătoria


imaginara ne-a reușit eu va
doresc în continuare o zi cât
mai reușită!