Sunteți pe pagina 1din 12

IDENTIFICAREA TIPOLOGIILOR

UNITATII ECONOMICE

Cls:a XI-a
ADMINISTRAREA FIRMEI
A intreprinde????

Intreprinderea constituie o
veriga de baza a economiei
nationale,componenta esentiala a
intreprinderii o constituie
resursele umane ,care actioneaza
asupra resurselor materiale si
financiare, urmarind valorificarea
lor.
Unitatea economică: reprezită o persoană fizică respectiv juridică care participă la viaţa economică
si au functii si comportamente asemanatoare

 Persoana fizică are urmatoarele accepţiuni:


~o persoană cu drepturi si obligaţii
~o persoană care desfasoară o activitate
autorizată independentă si in baza legii 
Persoana juridică: reprezintă o organizaţie
de persoane sau de capital infiinţată pe cale
juridică si care funcţionează intr-un cadru legal
determinat.
Clasificare unitaţii economice:

 1.1 Dupa forma de proprietate:


~se stat(publică)
~particulară(privat)
SECTORUL PUBLIC:
-statul este proprietarul intregului capital si al patrimoniului
-se numesc regii autonome sau companii nationale
-se organizeaza in ramuri strategice ale economiei
nationale(transporturi ,posta,industrie energetica etc
SECTORUL PRIVAT
 -se organizeaza sub forma societatilor
comerciale
 -au la baza un contract incheiat intre
doua sau mai multe persoane care cad
de comun acord sa puna ceva in
comun ,cu scopul impartirii foloaselor
ce ar putea rezulta in urma desfasurarii
activitatii
1.2 Dupa forma juridica
 Tipul Societatii comerciale

SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA

SOCIETATE PE ACTIUNI SOCIETATE IN COMANDIA


SOCIETATE IN COMANDITA
PE ACTIUNI
SIMPLA

SOCIETATE IN NUME COLECTIV


 1.SRL
 NUMARUL DE ASOCIATI
Regula generala:
a).minim 2 asociati;
b).maxim 50 asociati.
  Este forma de societate la care obligatiile
sociale sunt garantate cu patrimoniul
social, iar asociatii raspund numai pana la
limita capitalului social subscris
2. S.A
 NUMARUL DE ASOCIATI (ACTIONARI)nu
poate fi mai mic de 5.
 -societate de capitaluri
3. S.C.A
-societate de capitaluri divizate in
actiuni
-asociatii raspund in limita
actiunilor pe care le detin
4. scs
 -societate de persoane cu doua
categorii de asociati
 -comanditarii:persoane cu
responsabilitate in marirea aportului
social
 -comanditatii:raspund de datoriile
societatii si exploateaza capitatul
5.SNC
 -societate de persoane
 -obligariile sociale sunt garantate de
toti asociatii cu intreg patrimoniu
3.Dupa modul de asociere

 -intreprinderi societare
 -intreprinderi unipersonale
 -intreprinderi cooperatiste
 -intreprinderi familiale
 -intreprinderi private individuale
4.Dupa obiectul de activitate

 -intreprinderi de comert(cu ridicata,cu


amanuntul)
 -intreprinderi de
productie(industriale,agricole,de
constructii)
 -intreprinderi de prestari de
servicii(transportuei,turism,asigurari,ba
nci)