Sunteți pe pagina 1din 32

IANCU DE HUNEDOARA

(1441 – 1456)

• Se trăgea
dintr-o familie
de nobili
români din
Ţara
Haţegului.
IANCU DE HUNEDOARA
• Tatăl său, Voicu,
din familia
Corvineştilor,a
fost inzestrat de
regele Sigismund
de Luxemburg,
pentru merite
deosebite, cu
domeniul şi
castelul
Hunedoarei.
IANCU DE HUNEDOARA
Din tinereţe, Iancu
Corvin de
Hunedoara s-a
afirmat ca un bun
comandant de oşti,
participând atât la RĂZBOAIELE HUSITE
luptele
antiotomane
desfăşurate în
Peninsula
Balcanică, precum
şi la războaiele
husite.
IANCU DE HUNEDOARA
• A parcurs treptele
ierarhiei feudale,
ajungând în 1438
ban al Severinului.
• După moartea
prematură a lui
Albert de Habsburg,
în 1440, se implică în
luptele pentru tronul
Ungariei şi îl sprijină
pe Vladislav al III-
lea Jagello să devină
regele Ungariei.

VLADISLAV III JAGELLO


IANCU DE HUNEDOARA
• Drept
urmare, în
anul 1441,
Iancu de
Hunedoara
devine
voievod al
Transilvaniei.
IANCU DE HUNEDOARA

• De la începutul
guvernării sale
Iancu se
confruntă cu
oştirile
otomane,
pătrunse în
spaţiul
românesc.
1 IANCU DE HUNEDOARA

• În martie 1442,
o oaste
turcească
pătrunde in
Transilvania şi,
luându-l prin
surprindere, îl
înfrânge pe
Iancu în bătălia
de la Sântimbru.
IANCU DE HUNEDOARA
• În mod operativ,
Iancu îşi
reorganizează armata,
apelând la forţa de
luptă a ţărănimii,
porneşte pe urmele
turcilor şi, în apropiere
de Sibiu, îi înfrânge, îi
urmăreşte prin Ţara
Românească şi îi
alungă peste Dunăre.
• La întoarcere, îl
înscăunează ca domn
al Ţăii Româneşti pe
Basarab al II-lea.
IANCU DE HUNEDOARA

• În vara anului
1442, o altă oştire
otomană pătrunde
în Transilvania dar
este înfrântă la
Poarta de Fier
aTransilvaniei.
IANCU DE HUNEDOARA
• La începutul
lunii
septembrie
1442 un nou
atac al turcilor
este respins pe
Valea
Ialomiţei.
IANCU DE HUNEDOARA
LOCALIZAŢI PE HARTĂ BĂTĂLIILE
DESFAŞURATE ÎN ANUL 1442
IANCU DE HUNEDOARA
• Faima succeselor
militare, precum şi
ameninţarea
constantă pe care o
reprezentau turcii, l-
au determinat pe papa
Eugeniu al IV-lea să
iniţieze o nouă
cruciadă antiotomană,
în care un rol
important urma să
aibă Iancu de
Hunedoara şi regele
Vladislav al Poloniei şi
Ungariei.
IANCU DE HUNEDOARA
• Între anii 1443 – 1444
s-a desfăşurat
“Campania cea
Lungă”. Operaţiile
militare ale armatei
formate din trupele
transilvănene şi
ungare s-au
desfăşurat în Balcani.
Iancu a obţinut o serie
de victorii la Niş, Sofia
şi Zlatiţa.
IANCU DE HUNEDOARA

• Turcii solicită
oprirea
ostilităţilor şi
se încheie
pacea de la
Szeged (1444),
pentru 10 ani.
IANCU DE HUNEDOARA
• Se reiau luptele în
acelaşi an,
desfăşurându-se
cruciada de la
Varna. Din cauza
unor greşeli tactice,
bătălia se încheie
cu înfrângerea
coaliţiei creştine.
Regele Vladislav
este ucis.
IANCU DE HUNEDOARA

• Din 1446, in
condiţiile
minoratului
regelui Ladislau al
V-lea Postumul,
Iancu de
Hunedoara devine
guvernator al
Ungariei.Politica
sa externă se
orientează,
deocamdată, în
sensul alcătuirii
unui front
românesc
antiotoman. LADISLAU V POSTUMUL
IANCU DE HUNEDOARA

• În acest sens,
în 1447 îl
înscăunează ca
domn al
Valahiei pe
Vladislav al II-
lea.
IANCU DE HUNEDOARA

• În 1448 intervine
în Moldova, unde îl
instalează ca domn
pe Petru al II-lea.
Acesta îi cedează
cetatea Chilia.
IANCU DE HUNEDOARA

• Anul următor
(1449), ca urmare
a intervenţiei
polonezilor, care îl
alungă pe Petru al
II-lea, Iancu de
Hunedoara îl
înscăunează pe
Bogdan al II-lea.
• Eforturile sale de formare a unui
front antiotoman nu au dat
rezultatele aşteptate. DE CE ?
IANCU DE HUNEDOARA
• Pe de altă parte,
in anul 1448,
Iancu participă la
o nouă campanie
antiotomană, în
Peninsula
Balcanică. Bătălia
a avut loc la
Kossovopolje dar,
din cauza unor
trădări, coaliţia
creştină este din
nou înfrântă.
MURAD al II-lea
(1421 – 1451)
IANCU DE HUNEDOARA
• În anul 1453
sultanul
Mahomed al II-
lea cucereşte
Constantinopolul
. Vestea îi
ingrozeşte pe
monarhii
europeni, care
decid
organizarea unei
noi cruciade,
IANCU DE HUNEDOARA

• Bătălia s-a dat


la Belgrad,
considerată o
“poartă de
intrare în
Europa”.
IANCU DE HUNEDOARA

• Trupele
turceşti,
conduse
de sultan,
au supus
Belgradul
unui greu
asediu.
IANCU DE HUNEDOARA

• Armtele
creştine erau
conduse, în
principal, de
Iancu de
Hunedoara şi
de cardinalul
Ioan de
Capistrano.
IANCU DE HUNEDOARA
• După
încleştări
teribile,
armata lui
Mahomed al
II-lea este
înfrântă.
IANCU DE HUNEDOARA
• Pentru moment,
Europa era salvată
şi sărbătorea
această victorie, în
timp ce tocmai cel
care îi asigurase
apărarea, Iancu de
Hunedoara, murea
la 11 august, la
Zemun, răpus de
ciumă.
IANCU DE HUNEDOARA

• A fost
înmormâ
ntat în
catedrala
catolică
din Alba
Iulia.
IANCU DE HUNEDOARA

• Papa Calixt al III-


lea îl considera
“Atletul cel mai
puternic – unic – al
lui Hristos”.
IANCU DE HUNEDOARA

• Pe mormântul său,
Ioan de Capistrano
a gravat epitaful.
« A căzut coroana
regatului ; s-a stins
lumina lumii ».
MATERIAL ÎNTOCMIT DE
PROF. HRUŞCOVSCHI ELENA