Sunteți pe pagina 1din 39

ASIGURAREA ASISTENȚEI

HEMOTRANSFUZIONALĂ ÎN
CADRUL INSTITUȚIEI MEDICO-
SANITARĂ

Svetlana Cebotari
Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui
Asistența
hemotransfuzională
Principiile de bază:
– produsul potrivit în situația
clinică potrivită;
- autosuficiență volum de
asistență hemotransfuzională
Asistența
hemotransfuzională
Elementele cheiei în
managementul asistenței
hemotransfuzionale reprezintă
competențele în:
i) Imunohematologie;
ii) Clinică.
Grupele sanguine
Tipul sanguin al unei persoane este dependent de
ereditate şi este determinat de tipul de antigen
prezent în membranele celulelor rosii sangvine
(hematiilor). Un antigen este o substanţă care
determină formarea de anticorpi;
În mod normal organismul nu conţine Ac împotriva
antigenelor proprii, însă posedă alţi Ac decît Ag
eritrocitare.
GRUPELE SANGUINE
sistemul AB0
GRUPELE SANGUINE
sistemul AB0
Grup 0 A B AB
sanguin
Eritrocite - A B AB

Ser sanguin α β β α -
(plasmă)
Regula în transfuzia de componente sanguine
eritrocitare după sistemul OAB
Regula în transfuzia de componente sanguine
plasmatice după sistemul OAB
GRUPELE SANGUINE
sistemul AB0
 Antigenele se sintetizează din perioada
intrauterină;
 Aglutininele (anticorpii) aproape lipsesc la
naştere, devin detectabili la vîrsta de aproximativ
4 luni, cresc cu ritm constant pînă la 8-10 ani,
cînd titrul ajunge la un nivel constant şi se
menţine pe întreaga perioadă a vieţii.
 Scad la batrîneţe dar nu dispar.
Algoritmul de cercetare imunohematologică a
sângelui pacienţilor - recipienţi de componente
sangvine
 Determinarea apartenenţei grupului sangvin
după antigenul D în sistemul Rhesus
i) Apartenenţa de grup sangvin după antigenul D în
sistemul Rhesus pozitiv;
prezent la 85 % din populație
ii) Apartenenţa de grup sangvin după antigenul D în
sistemul Rhesus negativ.
prezent la 15 % din populație
Alte antigene a sistemului Rhezus
Antigenele eritrociatre C, c, Cw, E, e

Obligatoriu examinate în sîngele donatorului, astfel


componentele sanguine cu califiactivul Rhesus
negativ nu conțin antigenele sistemului Rhesus
D, C și E
Regula în transfuzia de componente sanguine
eritrocitare după sistemul Rhesus
Componentele sanguine după sistemul Rhesus se vor transfuza
indivizilor cu
Rhesus negativ - Rhesus negativ
Rhesus pozitiv - Rhesus pozitiv
Rhesus negativ
atunci când este vital necesar transfuzia de componente eritrocitare de
Rh negativ iar în stoc sunt disponibile numai unități cu Rh poztiv, se
vor elibera pentru transfuzie unităile cu Rh pozitiv numai în urma
deciziei comună a medicului clinician și directorului medical sau
persoana autorizată în acest scop; directorul medical/persoana autorizată
va da indicații medicului privind necesitatea administrării
Imunoglobulinei umane anti Rhezus în timp de 24 ore din momentul
transfuziei.
Algoritmul de cercetare imunohematologică a
sângelui pacienţilor - recipienţi de componente
sangvine
 Determinarea apartenenţei grupului sangvin după antigenul Kell
IMPORTANT SĂ CUNOAŞTEŢI!
În Republica Moldova se înregistrează la 8%-11% din populaţie
constatată prezenţa antigenului Kell
Kell (K, k) - anticorpi anti Kell sunt imuni, apar frecvent- produc
hemoliză şi sunt periculoşi în actul transfuzional.
Componentele sanguine după sistemul Kell se vor transfuza
indivizilor
Kell negativ - Kell negativ
Kell pozitiv - Kell pozitiv
Kell negativ
Alternative AB0/Rh pentru transfuzia de
componente sangvine eritrocitare
Informaţie despre Componente eritrocitare şi gradul de prioritate în aplicarea alternativă
pacient
AB0/Rh pacient 1-a a 2-a a 3-a a 4-a a 5-a a 6-a a 7-a a 8-a
0 Rh pozitiv 0 poz 0 neg            
0 Rh negativ 0 neg 0 poz*            
A Rh pozitiv A poz A neg 0 poz 0 neg        
A Rh negativ A neg 0 neg A poz* 0 poz*        
B Rh pozitiv B poz B neg 0 poz 0 neg        
B Rh negativ B neg 0 neg B poz* 0 poz*        
AB Rh pozitiv AB poz A poz B poz AB neg A neg B neg 0 poz 0 neg
AB Rh negativ AB neg A neg B neg 0 neg AB poz* A poz* B poz* 0 poz*
Consultați directorul medical sau persoana autorizată în acest scop
* În situații care pun în pericol viața pacientului, la decizia medicul/clinician autorizat unitatea de component eritrocitar
Rh pozitiv poate fi eliberat pacienţilor de Rh negativ.
* Rolul directorului medical este să se discute cu medicul/clinician autorizat pentru a determina dacă este nevoie să se
administreze imunoglobulina umană anti Rhesus.
Alternative AB0 pentru transfuzia de componente
sangvine plasmatice, inclusiv crioprecipitat

Informaţie despre Componente plasmatice şi


pacient crioprecipitat şi gradul de prioritate în
aplicarea alternativă
AB0 pacient 1-a a 2-a
0 0 AB
A A AB

B B AB

AB AB  
Antigenele trombocitare
Majoritatea antigenelor se absorbă de
trombocite din plasmă (ABO, Lewis, Ii, P,HLA-
A, -B, -C, HPl, etc.) si reacțiile de transfuzie
observate în timpul transfuziilor de trombocite
sunt provocate în mare măsură de aceste
antigene.
Cu toate acestea, trombocitele au antigene
unice lor, antigene care pot induce formarea
de anticorpi antitrombotici aloimuni.
Alternative AB0 pentru transfuzia de
produse trombocitare
Informaţie despre pacient Componente trombocitare şi gradul de prioritate în
aplicarea alternativă
Concentrat de trombocite standard
AB0/Rh pacient 1-a a 2-a a 3-a a 4-a
0 pozitiv 0 pozitiv 0 negativ    
0 negativ 0 negativ 0 negativ    
A pozitiv A pozitiv A negativ    
A negativ A negativ A negativ    
B pozitiv B pozitiv B negativ    
B negativ B negativ B negativ    
AB pozitiv AB pozitiv AB negativ    
AB negativ AB negativ AB negativ    
Alternative AB0 pentru
transfuzia de produse
Informaţie despre pacienttrombocitare
Componente trombocitare şi gradul de prioritate în
aplicarea alternativă
Concetratul de trombocite de afereză suspendat în plasmă sau amestecul de concentrate de
plachete suspendate în plasmă
AB0 pacient 1-a a 2-a a 3-a a 4-a

0 0 AB    

A A AB    

B B AB    

AB AB      
Alternative AB0 pentru
transfuzia de produse
Informaţie despre pacienttrombocitare
Componente trombocitare şi gradul de prioritate în
aplicarea alternativă
Concetratul de trombocite de afereză în soluţie de resuspendare sau amestecul de
concentrate de plachete în soluţie de resuspendare
AB0 pacient 1-a a 2-a a 3-a a 4-a

0 0 AB A B

A A AB B 0

B B AB A 0

AB AB A B 0
Selectarea componentelor sangvine pentru nou-
născuți până la vârsta de o lună
Componenta Volum/transfuzie minoră
Concentrat de Termen de valabilitate până la 14 zile din ziua colectării
eritrocite Selectați eritrocite 0 Rh negative, cu excepția cazului când mama are un
anticorp cu semnificație clinică care nu este compatibil cu 0 Rh negativ
(anti-c, anti-e, etc.)
Dacă la mamă testul pentru detecția anticorpilor este negativ, nu este
necesară testarea compatibilității până când nou-născutul atinge vârsta de 4
luni sau mai mare.
Dacă mama are un anticorp cu semnificație clinică, testați compatibilitatea
componentei eritrocitare negativă la antigenul dat cu plasma maternă.
Dacă nu dispuneți de mostra de la mamă, pentru testarea la prezența
anticorpilor, efectuați testul pentru detecția anticorpilor folosind o mostră
de la nou-născut.
Crioprecipitat Specific grupei de sânge AB0
Componente plasmatice Specifice grupei de sânge AB0

Componente plachetare Specifice grupei de sânge AB0/Rh


 
Alte antigene eritrocitare
În asistența hemotransfuzională anticorpii antieritrocitari imuni
(incompleți) au o mare importanță. Antigenele, care induc
formarea Ac sunt condiționat divizați în 2 grupuri

Cu semnificație D, C, c, E, e, K, k, Lub, Jka, Jkb, Fya,


clinică Fyb, S, s, Cw

Fără M, N, Lea, Leb, Lua, P1, H, I, HI


semnificație
clinică
Imunogenitatea antigenelor
eritrocitare
Antigen eritrocitar Sistemul antigenic Imunogenitate
%
D Rhesus 70
K Kell 10
c Rhesus 4
E Rhesus 3,3
k Kell 1,5
e Rhesus 1,1
Fya Duffy 0,5
C Rhesus 0,2
Jka Kidd 0,1
S MNSs 0,08
Jkb Kidd 0,03
s MNSs 0,06
De ce avem nevoie pentru a
identifica anticorpii
antieritrocitari?
 Identificarea anticorpilor are importanță în
transfuziologie, deoarece este o componentă
importantă în testul de compatibilitate sangvină;
 Se va identifica orice anticorp detectat în plasma
pacientului;
 Dacă o persoană cu anticorpi în plasmă este
supus transfuziei unor celule de la donator cu
antigenul corespunzător, pot apărea efecte
secundare grave.
Cine și la ce etapă identifică prezența
anticorpilor antieroitrocitari la PACIENT?
 la realizarea examinărilor de compatibilizare sanguină
pretransfuzională în cabinetul de transfuzie a sîngelui/laboratorul
institutiei
- Nivelul A - Laborator imunohematologic instituţie medico-sanitară
i) Compatibilitatea după sistemul OAB
ii) Compatibilitatea după alte sisteme
a) pentru pacienţi cu anamneză transfuzională necomplicată
b) pentru pacienţi cu anamneza transfuzională complicată -
pacienţii cu situaţii speciale: boala hemolitică a nou născutului,
anemiile hemolitice (indiferent de etiologie), anterior reacţii
adverse la hemotransfuzii, pacienţi transfuzaţi în ultimele 14 zile,
dar care nu pot confirma că au fost transfuzaţi
Cine și la ce etapă identifică prezența
anticorpilor antieroitrocitari la PACIENT?
 la realizarea examinărilor de compatibilizarea sanguină
pretransfuzională în cabinetul de transfzuei a sîngelui
Nivelul B - Laborator imunohematologic regional sau
referință
i) Determinarea apartenenţei de grup sanguin după sistemul
ABO, Rhezus (D, C, E, c, e) şi Kell
ii) Detectarea anticorpilor antieritrocitari incompleţi (imuni)
iii) Identificare tip(uri) de anticorp(i) antieritrocitar(i)
incomplet(ţi) (imuni)
Regula în transfuzia de componente sanguine eritrocitare la pacienții în
sîngele cărora s-a identificat anticorpi antieritrocitari laalte antuigene
eritrocitare

Se vor transfuza eritrocite grup sanguin 0 fără


antigenul la care s-a iderntificat anticorp
Componente sanguine erirocitare cu calificativul
FENOTIPAT
COMPATIBILIZAT
Antigenele proteinelor serice și anticorpii
antiproteine serice (plasmatice)
Constatare reacții postransfuzionale repetate după
transfuzia componentelor eritrocitare compatibile sau
plasmă/albumină umană
Se vor transfuza eritrocite grup sanguin
corespunzător
Componente sanguine erirocitare cu calificativu
COMPATIBILIZAT și
DELEUCOCITAT-RESUSPENDAT sau
DEPLASMATIZAT
REȚINEM
La selectarea produselor sangvine pentru transfuzie se va ține
cont obligatoriu de următoarele principii:

 pacientii vor primi eritrocite AB0 compatibile;

 atunci când sunt detectați anticorpi antieritrocitari cu


semnificație clinică sau anamneza pacientului conține date
despre prezența acestor anticorpi, trebuie să fie selectate
componentele eritrocitare care nu au antigenul eritrocitar
corespunzător pentru efectuarea testării la compatibilitate și
transfuzia ulterioară.
REȚINEM
La selectarea produselor sangvine pentru transfuzie se va ține
cont obligatoriu de următoarele principii:
 pacienții cu Rh pozitiv pot primi fie eritrocite cu Rh pozitiv

sau eritrocite cu Rh negativ;


 atunci când este vital necesar transfuzia de componente

eritrocitare de Rh negativ iar în stoc sunt disponibile numai


unități cu Rh poztiv, se vor elibera pentru transfuzie unităile
cu Rh pozitiv numai în urma deciziei comună a medicului
clinician șidirectorului medical sau persoana autorizată în
acest scop; directorul medical/persoana autorizată va da
indicații mediculuiprivind necesitatea administrării
Imunoglobulinei umane anti Rhezus în timp de 24 ore din
momentul transfuziei;
REȚINEM
La selectarea produselor sangvine pentru transfuzie se va ține
cont obligatoriu de următoarele principii:

 este preferabil ca crioprecipitatul și plasma proaspăt


congelată selectat pentru transfuzie să de aceiași grupa de
sânge cu eritrocitele pacientului după sistemul ABO, dar nu
necesită și nu se cere să fie testat la compatibilitate;
 nou-născutul trebuie să primească eritrocite si plachete de
acelasi grup dupa sistemul ABO, Rhesus si Kell, plasma si
crioprecipitatul de acelasi grup sanguin dupa sistemul ABO.
IMPORTANT
De a aplica exigenţe majore în realizarea etapelor de
organizare a asistentei hemotransfuzionale în
institutia medico-sanitara, asigurata în 2 etape:
A) Nivel de secție

1. Pretransfuzie;
2. Postransfuzie;
B) Nivel de cabinet de transfuzie a sîngelui/laborator
institutie medico-sanitara
1. Pretransfuzie;
2. Postransfuzie;
Nivel de secție – pregatire pentru transfuzie
1. Examinarea pacientului, excluderea contraindicațiilor pentru
hemotransfuzie, primirea acordului informat privind hemotransfuzia și
argumentarea necesității hemotransfuziei prin consemnarea în Fișa
medicală a pacientului - responsabil
medic;
2. Completarea Formularului Cerere de produse sanguine (2 exemplare) -
responsabil medic;
3.Recoltarea și etichetarea corectă a probei de sînge pentru cercetarile
imunohematologice și compatibilizarea sanguină, completarea
Formularului de Cerere de produse sanguine (2 exemplare), plasînd 1
exemplar în Fișa medicală a pacientului -responsabil asistentul medical din
secție;
4. Transmiterea Probei de sînge recoltată și 1 exemplar Formular de Cerere
pentru produse sanguine în cabinetul de transfuzie a sîngelui - responsabil
asistentul medical din secție.
Nivel de cabinet de transfuzie a sîngelui/laborator
institutie – pregătire pentru transfuzie

 Realizarea algoritmului de cercetare


imunohematologică a sîngelui pecientului
recipient de produse sanguine şi compatibilizare
sanguină.
 Completarea Formularului pentru hemotransfuzie,
partea – compartimentul infromatii despre
pacient, produs și rezultate teste de
compatibilitate sanguină.
Nivel de secție – pretransfuzie I
1. Confruntarea informațiilor prezente în Fișa medicală a
pacientului;
a)conținutul argumentării pentru transfuzie;

b)acordul pacientului pentru hemotransfuzie

c)Formularul Cerere de produse sanguine;

d)Formularul pentru hemotransfuzie;

e)unitatea de produs sanguin primit cu formularul pentru


hemotansfuzie.
2. Completarea Formularului pentru hemotransfuzie –
compartimentul verificare informații
responsabil medic și asistenta medicală
Nivel de secție - pretransfuzie II

1. Efectuarea probei biologice și completarea


Formularului pentru hemotransfuzie
responsabil medic și asistenta medicală;
Nivel de secție - transfuzie
1. Realizarea hemotransfuziei în cazurile cănd nu se
constată reacții adverse în efectuarea probei
biologice - responsabil medic și asistenta
medicală;
2. Monitorizarea și documnetarea indicilor vitali a
pacientului pe parcursul hemotransfuziei în
Formularul pentru hemotransfuzie - responsabil
medic și asistenta medicală;
Nivel de secție - posttransfuzie
1. Plasarea în Frigider (regim +2ºC+8ºC) a recipientului
unității de produs sanguin cu rămășița de produs sanguin
transfuzat (nu mai mult de 5 ml) - responsabil asistenta
medicală;
2. Monitorizarea și documnetarea indicilor vitali a
pacientului în perioada hemotransfuziei conform
termenilor indicați în Formularul pentru hemotransfuzie -
responsabil medic și asistenta medicală;
3. Returnarea Formularului de hemotransfuzie 1
exemplar în cabinetul de transfzuie a sîngelui nu mai
tîrziu de 72 de ore din data transfuziei – responsabil
asistent medical.
Rețineți
Elemente cheie în asigurarea securității
hemotransfuzionale la nivel de secție
1. Alegera produsului sanguin potrivit situației clinice
potrivite;
2. Recoltarea și etichetarea probei de sînge a pacientului,
îndeplinirea corectă a documentației de însoire conform
procedurilor standard de operare aprobate in acest scop
prin act normativ;
3. Efectuarea probei biologice și monitorizarea
parametrilor vitali a pacientului în perioada transfuziei și
postranfuzie.
Mulțumesc pentru atenție