Sunteți pe pagina 1din 14

Buletinul Meteo

Cine știe, răspunde!


1.Numiți bazinele de scurgere ale râurilor Eurasiei.
2.Fluviu numit în antichitate Istros, Donaris,
Danubius?
3.Care fluviu are lungimea cea mai mare din
Eurasia?
4.Numiți un fluviu care formează la gura de vărsare
o deltă.
5.Demonstrați printr-un exemplu dependența râului
de relief.
6.Demonstrați printr-un exemplu dependența râului
de climă.
Ce reprezintă imaginile?
CĂLĂTORIE
IMAGINARĂ

Lacurile, ghețarii și
mlaștinile
Primul popas
,, Lacurile Eurasiei,,
Citește și îndeplinește!

1.Analizați harta din atlas sau din manual și


determinați care sunt cele mai mari lacuri din
Eurasia.
2.Localizați-le pe harta fizică , apoi pe harta-contur.
3.Studiați fig. 2.74 din manual și descoperiți tipurile
de lacuri după origine.
Lacul Baikal
Cel mai adânc E un obiect turistic
Și cel mai vechi de pe de valoare
Terra mondială

300 râuri îl
alimentează

E o regiune cu peste E ,,muzeu viu,,:


2000 cutremure de peste 800 specii de animale și
pământ 245 specii de plante endemice
Se
întâlnesc
foci
Unul dintre cele mai înalte lacuri de pe
Terra- lacul Arport-Tso ( Podișul Tibet)

Cel mai fierbinte lac –Fumarol


( pen-la Kamceatka) –50 grade C
lacul Balhaș: în vest - apă dulce, în est -apă sărată,
apele au adâncimi diferite și sunt despărțite printr-o
strâmtoare îngustă
Record în Europa!!!
• E deținut de Finlanda unde se află nu mai puțin de
187.888 lacuri, din care 60.000 au dimensiuni
apreciabile
Al II-lea popas
,, ,,Ghețarii Eurasiei,,
Ce trebuie să știm?
1.Unde se întâlnesc ghețarii?
2.Cum se clasifică ghețarii?
3.Să comparăm ghețarii
montani cu ghețarii
continentali.
Cei mai mari ghețari din Eurasia !

Fedcenco Himalaya Hindukush

Caucaz Alpi
Popasul al III-lea
,,Mlaștinile,,

• 1.Cum se formează mlaștinile?


• 2.Ce prezintă mlaștinile?
• 3.Localizați pe hartă regiunile
• cu m cu mlaștini.
• 4. 4.Demonstrați printr-un
mlaștinilor exemplu rolul mlaștinilor în
• natură.
Mlaștinile Satchinez din România
• Reprezintă imaginea
• unei mă ri liniștite și
• întinse, înconjurată
• de dealuri, crâ nguri
• și stufă rii. Este ocrotită
• de stat și a fost numită
• Rezervație naturală .
• Bbbbbbbbbb

Să reflectăm!

 1.Clasifică lacurile enumerate conform originii


cuvetei.Scrie în casete câ te un exemplu de lac.
 2.Completează caseta printr-un exemplu ce reflectă
importanța apelor Eurasiei pentru natură și om.
 3.Cine-i mai isteț? Arată pe hartă unde mă aflu!
( Baikal, Issîk-Kul, Balhaș, Ladoga, Onega, Caspic, Aral,
Marea Moartă)