Sunteți pe pagina 1din 7

Repetiţia

Ce este repetiţia?

Repetiţia este un procedeu artistic.


Constă în reluarea,o dată sau de mai multe ori,a
unei componente-sunet ,cuvânt,enunţ,frază.
Structurile repetitive cu valori stilistice sunt
întâlnite în toate genurile literare.
Exemple:
-la nivel lexical:
“Ziua ninge,noaptea ninge,dimineaţa ninge iară…”
“Mircea însuşi mâmă-n luptă vijelia-ngrozitoare
Care vine,vine,vine,calcă totul în picioare…”
-la nivelul sunetelor:
“Vâjâind ca vijelia şi ca plesnetul de ploaie…”
“Prin vulturi vântul viu vuia…”

-la nivelul unor construcţii gramaticale:


-”Sus e luna,jos e norul (…)
Noru-i jos şi luna-i sus…”
Rolul repetiţiilor:

-asigură expresivitatea textului;


-intensifică sensul;
-ajută la realizarea unor strategii în conversaţie.
Repetiţiile pot fi:-intenţionate
-neintenţionate
Cele neintenţionate pot fi
involuntare(ezitările)sau
inconştiente(ticurile verbale).
exemple:
“Ce ,ce i-au chinuit pe oameni!
“Eu,bunăoară,când merg ,
bunăoară,la târg…”
Fişă de lucru
1.Identifică repetiţiile din exemplele de mai jos:
a)Am revăzut regulamentul şcolar,regulament care va
fi aplicat imediat.
b)”E noapte naltă,naltă din mijlocul tăriei…”
c)”Şi vântul a adus nori.
Şi norii au adus ploaie,ploaie groasă…”
2.Explică care este rolul repetiţiilor din exemplele de
mai jos:
Era o femeie bătrână-bătrână.
Mergea încet-încetişor.
3.Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti o repetiţie.
Realizare: Bibliografie:
Varga Marinela Teorie şi lectură literară
Şc.Gen.”Enea Grapini” A.Vlădescu
Şanţ,Bistriţa-Năsăud Dicţionarul figurilor de
stil