Sunteți pe pagina 1din 10

Elementele structurii

organizatorice
Compartimen
Funcția
tul

Elementele
Nivelul
Postul structurii
ierarhic
organiztorice

Relațiile
Ponderea
organizatoric
ierarhică
e
1.Postul
Definiție
a. Obiectivele postului
Exemplu: vânzarea a cel puțin 10
produse zilnic.
b. Sarcinile postului
Exemplu: întocmirea recepțiilor.
c. Competențele postului
Exemplu: cunoașterea unui editor
text.
d. Responsabilitățile
postului
Exemplu: rezolvarea promptă a
reclamațiilor.

Elementele esențiale care definesc


un anumit post sunt cuprinse în FIȘA
POSTULUI
Fișa postului
Definiție
Rolul fișei postului
a. Rol de informare

b. Rol de evaluare
Fișa postului cuprinde:
a. Denumire post;
b. Compartimentul/departamentul;
c. Relațiile ierarhice și funcționale;
d. Atribuții/ responsabilități;
e. Competențele date de pregătire
și experiență;
f. Condițiile de muncă.