Sunteți pe pagina 1din 9

Cimentul Aluminos

• Julles Bied – 1908, Franța


• Calcar (CaCO3) şi bauxită (Al2O3nH2O) impurificată cu SiO2 şi Fe2O3, la
1200 – 13000C sau 16000C (Ciment Fondu)
• Topitura solidificată se răceşte cu viteză mică, se macină fără adaos de
ghips sau alte adaosuri
• Pulbere de culoare gri închis cu o finețe de 2500 – 3200 cm 2/g)
• Compoziţia oxidică: Al2O3 30-80%, CaO 20-45%, Fe2O3
0-15%, SiO2 0-8%, cantități mici și controlate de: TiO 2, MgO, SO3,K2O,
Na2O
• Constituenţii mineralogici: CaOAl2O3 (CA) 40-50%
2CaOSiO2 (C2S)
2CaOAl2O3·SiO2 (C2AS)-gehlenite
CaOAl2O3·2Fe2O3

75
Cimentul Aluminos
Priza şi întărirea
Hexagonal
a) La temp. sub 20 - 25C  = 1 720 kg/m3
CaOAl2O3 + 10H2O CaOAl2O310H2O (CAH10)

2(CaOAl2O3) + 11H2O 2CaOAl2O38H2O (C2AH8) + Al2O33H2O (AH3)

b) În timp, mediu umed, t =35 - 45C

3(CaOAl2O310H2O) 3CaOAl2O36H2O (C3AH6) + 2 (Al2O33H2O) + 18H2O


3(2CaOAl2O38H2O) 2(3CaOAl2O36H2O) (C3AH6) + Al2O33H2O + 9H2O
Cubic
Contracţia fazei solide  = 2 530 kg/m3
Micşorare de volum de cca. 22%
Creșterea porozității capilare
Conversia cimentului aluminos
76
Cimentul Aluminos

77
Cimentul Aluminos
Caracteristici:
•Priză normală (2 ore; 8 ore) şi întărire rapidă
•Rezistențe mecanice cu viteză foarte mare de evoluție în timp
•După 24 ore, 50-60 MPa; la 7 zile, 70-80 MPa
•Stabilitate termică până la 1800-1900C
•Întărire de tip ceramic cu agregatele: șamotă, alumină (betoane refractare)
•Rezistă la acţiuni corozive date de: sulfați și sol. slab acide, apa de mare
•Nu suportă amestecul cu var sau cu ciment Portland
•Lucrări obţinute şi exploatate în mediu uscat sub 250C
Tipuri de Ciment Aluminos:
 Topite: C I 40A cu 40 %Al2O3, C I 45A, C I 50A, C I 55A
 Superaluminoase: C I 60 A, C I 70A, C I 80A (T  1 0000C)

78
Cimentul Aluminos
Utilizări:
 Mortare și betoane cu întărire rapidă;
 Mortare și betoane refractare;
 Tuburi de canalizare și elemente de construcții pentru
gestionarea apelor industriale;
 Lucrări de reparaţii şi montaj (obturări de infiltraţii de
apă) – amestec de ciment aluminos cu ciment Portland
(80-20%);
 Betonări pe timp de îngheţ;
 Mortare și betoane ușor termoizolante.

79
Cimenturi Speciale
1. Cimenturi fără contracţie şi cimenturi expansive:
 Un liant de bază – cimentul Portland;
 Un agent expansiv - CaSO4, CaO, MgO etc.
 Un stabilizator - zgura de furnal;
 Priză normală, întărire rapidă;
 Rezistențe mecanice asemănătoare cu cele ale
cimentului Portland.
Utilizări:
 Lucrări de etanşare (tunele, metrou, puţuri, galerii cu
pătrundere de apă, parcări subterane supraetajate);
 Reparaţii rapide de astupare a crăpăturilor şi golurilor;
 La ancorarea maşinilor în fundaţii de beton etc.
80
Cimenturi Speciale
L mm
 , APĂ AER
L m

c a. Cim. Portland cu contracţie


b. Cim. fără contracţie
c. Cim. expansiv 2,5%

a timp, h

L mm  Ciment cu expansiune controlată:


- , amestec de ciment Portland normal, ciment
L m aluminos şi ghips în proporţie de 66 : 20 : 14.
81
Cimenturi Speciale
2. Cimenturi antiacide

a) Sticlă solubilă (liantul) Na2SiO3 (Na2OnSiO2) sau K2SiO3


b) Adaosuri minerale nisip cuarţos, bazalt, granit
c) Acceleratori ai procesului de întărire Na2SiF6 sau K2SiF6

Priza şi întărirea (Na2SiF6 şi CO2)


Na2OnSiO2 + (2n+1)H2O nSi(OH)4 + 2NaOH
sticlă solubilă sol peptizant
Na2SiF6 + 4H2O 2NaF + 4HF + Si(OH)4
Neutralizat de CO2 şi HF
Începutul de priză: NaOH + HF NaF + H2O, după 30 minute
Sfârşitul de priză: 2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O, între 4-8 ore
82
Cimenturi Speciale

 Început de priză după 30 minute


 Sfârşit de priză după 4-8 ore
 fc ≈ 6 MPa;
 Rezistent la acizi;
 Verificarea rezistenţei prin fierbere în acizi
(Δm < 8%);
 Chituri, mortare şi betoane antiacide.

83