Sunteți pe pagina 1din 16

PROPRIETĂŢI MECANICE

Încărcări, sarcini, acţiuni, solicitări


– După frecvenţă - permanente, temporare, excepţionale
– După variaţia lor în timp - statice, dinamice, ciclice
F F F
oscilant pulsant alternant

Fmax
Fmax
Fmin

vmax  100 N/mm2s

timp
timp timp
- După acţiunea lor - concentrate, uniform distribuite
F (N) F (N)
15
PROPRIETĂŢI MECANICE

Rezistenţa mecanică
F dF
p = lim  FA
S  0 S dS F

F N 
 (f )  , 2
(MPa) M
S 0 mm FB
ΔS
FC FD

16
DEFORMAŢII
Deformaţii elastice Elasticitatea Rigiditatea

F b’
F b
a’
a
l0 l’

a'-a l' l 0 l
=   , alungire specifică liniară
a l0 l0

b - b'
t = , contracţie specifică transversală
b

17
DEFORMAŢII
=E. E - modul de elasticitate longitudinal
(modulul lui Young)
 - efort unitar longitudinal
F l
E Legea lui Hooke
S0 l0

=G.

G - modul de elasticitate
transversal
 - efort unitar tangenţial
  - lunecare specifică
18
DEFORMAŢII

Materialul E, GPa Materialul E, GPa Materialul E, GPa

Diamant 1 000 Titan 115 Magneziu 40-45


Carbura
Alamă,
de siliciu 450 110 Lemn 7
bronz
(SiC)
Fibre de
300 Sticlă 70 Polistiren 2
carbon
Polipro-
Oţel 210 Aluminiu 70 1,5
pilenă
Beton
Cupru 125 50 Cauciuc  0,001
greu
19
DEFORMAŢII
Exemplu: E, G,  Deformaţia elastică

εt E
= ,coeficient Poisson G
ε 2(1   )
Pentru un oţel carbon uzual:  = 160 N/mm2
E = 2,1 . 105 N/mm2
G = 0,8 . 105 N/mm2
  10-3 = 0,001 mm/m
Pentru: oţel,  = 0,3
fontă,  = 0,27
beton,  = 0,25
20
DEFORMAŢII
Plasticitatea Fragilitatea,
Deformaţii plastice
Tenacitatea

Diagrama de întindere (Curba caracteristică)


=F/S0,
Fragil Ductil – Tenace/Maleabil
N/mm2
Materiale ductile:
Materiale fragile:
- Oțeluri de uz general
- Beton
- Aluminiu
- Fontă
- Zinc
- Ceramică
- Plumb
- Sticlă
-Cupru
- Aur
e max t r
=l/l0, 21
mm/m
Proprietăţi mecanice

Mașină universală de încercat


Hegewald & Peschke

22
Curba caracteristică a unui oțel moale
(ductil - tenace)
=F/S,
N/mm2
r real R
A - limita de proporționalitate (10)
M
B - limita de elasticitate (e) m (Rm) F
Rp 0.01 - limita de elasticitate tehnică r R

CD - zona de curgere
c -limita de curgere aparentă C
c (Rp0.2)
e (Rp0.01)
Rp 0.2 - limita de curgere tehnică 10 B D
A
M - limita maximă de rezistenţă (m)
- rezistenţa la tracţiune (Rm)
R – ruperea convenţională F
- tensiunea la rupere (r)
R’ – ruperea reală (r real) O E E
t r =l/l0,
p r e r mm/m
23
Metode distructive de încercare a
materialelor
Încercări statice
a) Rezistenţa la întindere axială (tracţiune) (ft)

F F

Fmax N
ft  , MPa 2
S0 mm
S0 S0

F F
24
Metode distructive de încercare a
materialelor
Încercări statice
b) Rezistenţa la compresiune (fc)

Fmax , MPa N
fc  2
S0 mm

25
Metode distructive de încercare a
materialelor
Încercări statice
c) Rezistenţa la încovoiere statică (fînc)

F
b Fl
f 
M
 4  3  Fl , N
h inc W
b  h 2 2 b  h 2 mm2
6
l

3,5 F  l Fl N
f t inc  0,59  finc    0,875 ,
4 bh 2
b  h mm2
2

26
Metode distructive de încercare a
materialelor
Încercări statice
d) Duritatea - Metoda Brinell (HB)
F
F F , unităţi Brinell
HB = =
D S, d S π×D
2
2
D- D d (
2 (daN/mm )
) 2

D = 1, 2,5 , 5, 10 mm
F = 1, 2, 5, 62,5,….,187,5,……3000 daN
Timp = 10, 20, 30 sec.
350 HB 2,5/62,5/20 sau HB 2,5/62,5/20 = 350

max HB = 650 daN/mm2


27
Metode distructive de încercare a
materialelor
Încercări dinamice
a) Rezistenţa la compresiune prin şoc (fc soc)

5
n
G 3 G  hi
L G (h1  h 2  .......hn )
2 fc soc    i =1
, J/m 3
V V V
hi 4

28
Metode distructive de încercare a
materialelor
Încercări dinamice
b) Rezistenţa la încovoiere prin şoc (K) - Rezilienţa

W0, J B A

G h
45
0

C
R
1
R1 R2

KV(KU)W0/l = G x h = W, J Exemplu: KV100/10


W0 = 300, 150, 100 J, energia disponibilă a ciocanului
a = 2 mm (V) şi 5 mm (U)
l =10, 7.5, 5, 2.5 mm, lăţimea epruvetei 29
Metode distructive de încercare a
materialelor (Rezilienţa)

Notaţii utilizate în simbolizarea oţelurilor


KV, J 20ºC 0ºC -10ºC -20ºC -30ºC -40ºC -50ºC -60ºC
27 JR* J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6
40 KR K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6
60 LR L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6

*R- temperatura ambiantă


Exemplu: S255J5

30