Sunteți pe pagina 1din 14

MATERIALE DE INSTALAȚII

Suport de curs

1
MATERIALE DE INSTALAŢII
Probleme administrative
• 14 Cursuri de 2 ore
• 7 Lucrări de laborator de 2 ore
din care: Lucrarea de laborator nr. 5 se va ţine în Bdul. Lacul
Tei (Laboratorul de Încercări Materiale de Construcție)
• Colocviu de laborator
• Studenţii din alți ani să anunţe dacă şi-au încheiat prin
colocviu laboratorul
• Examen
Bibliografie:
• Materiale de Instalații – Lucrări de laborator – Maria Popescu, Larisa
Meliță, Corina Mitu, Editura Conspress
• Materiale de Instalații – Curs – Larisa Meliță – publicat pe platforma e-
learning DIDATEC
2
MATERIALE DE INSTALAŢII
1. PROPRIETĂŢILE GENERALE ALE MATERIALELOR
Proprietăţi fizice
Proprietăţi mecanice

2. LIANŢI MINERALI
Lianţi nehidraulici
Lianţi hidraulici

3. BETOANE CU LIANŢI MINERALI


Proprietăţi. Clasificare.
Influenţa componenţilor asupra proprietăţilor
Influenţa temperaturilor asupra proprietăţilor
Betoane uşoare
3
MATERIALE DE INSTALAŢII

4. MATERIALE METALICE

Pile electrochimice. Coroziune.


Protecţia împotriva coroziunii
Aliaje metalice. Diagrame de stare
Aliaje Fe-C. Oţeluri şi fonte
Metale şi aliaje neferoase

5. MATERIALE DIN POLIMERI

4
PROPRIETĂŢILE GENERALE ALE
MATERIALELOR

Materialele de construcție

Materiale compozite Materiale Materiale


integrate structural compozite disperse asociate
(unitare) și armate

Distructive
Analize și încercări Epruvete
Nedistructive

5
PROPRIETĂŢI FIZICE

DENSITATEA
m 3
  , kg/m
V

Absolută, V Aparentă, Va În vrac sau


în grămadă, Vg

6
Densitatea

7
Compactitate, porozitate,
volum de goluri, indice de pori

V a
C=  100 =  100,%
Va 

Vtot pori Va  V V 
Ptot =  1  1  C  (1  a ) x100,%
Va Va Va 

V pori deschisi m 2 - m1 Pi = Ptot - Pa


Pa = = ×100,%
Va Va

P + C = 1 (100 %)

Vg - V ρ - ρ g
Vgoluri = = × 100, %
Vg ρa
8
COMPORTAREA MATERIALELOR
FAŢĂ DE APĂ
a) Absorbţia de apă

mapa absorbita m 2  m1 m 2  m1
Am  x100  x100 ; A v  x100
m1 m1 Va
b) Higroscopicitatea
m apa
H , g/m2 h φ = 1-10 µm; φ < 1 µm
S t
c) Umiditatea
m 2 - m1 m 2 - m1
Ua = x 100 ; U r = x 100 ;
m1 m2
9
COMPORTAREA MATERIALELOR
FAŢĂ DE APĂ
d) Stabilitatea la apă
R sat , K > 0,8
K
R uscat

e) Permeabilitatea la apă
P  S  t
Qk Legea lui Darcy
l
f) Rezistenţa la îngheţ - dezgheţ (rezistenţa la gelivitate)
Rm - Ri
η= ×100
Ru
G50, G100, G150 -17°C ...... +20°C
 < 25% 10
Gradul de impermeabilitate la apă

Celulă de presiune pentru încercarea


la permeabilitate a betonului

1 - epruvetă din beton;


2 – placă metalică de prindere;
3 - tijă metalică de fixare a epruvetei;
4 - bazin de alimentare cu apă sub
presiune;
5 - şaibă din oţel cu deschidere de
control spre faţa de exfiltraţie;
6 - inel de etanşare din cauciuc;
7 - piuliţă de strângere.

Principalele grade de P220 P420 P620 P820 P1220


impermeabilitate la apă P210 P410 P610 P810 P12
10 11
COMPORTAREA MATERIALELOR
LA ÎNCĂLZIRE
Aspecte calitative

• Materiale anorganice
- mărirea porozităţii (ipsos din ghips, var din calcar)
- reducerea porozităţii (vitrifiere, clincherizare), fondanţi
- deformarea sub propria greutate
 refractare (Tr > 1580°C),
 greu fuzibile (1350 < Tr < 1580°C),
 fuzibile (Tr < 1350°C),
- degradare prin exfoliere (beton)
- degradare prin şocuri termice (sticla)

• Materiale organice
- interval de înmuiere (bitum, unii polimeri)
- ard sau se descompun (lemn, bitum, unii polimeri)
- temperatura de combustie şi de inflamabilitate
- rezistenţa la foc (combustibile, greu combustibile şi
ne-combustibile) 12
COMPORTAREA MATERIALELOR
LA ÎNCĂLZIRE
Aspecte cantitative
Conductivitate termică
T1

Q·l
Q λ= , W/m∙K
T2 S·ΔT·t

Ruperea materialelor: Stabilitatea la șoc termic:


l
Oboseală termică Cuarţ ( = 510-7 grad –1)
Șoc termic Marmura
Dilatanţa termică
l  1 V
  , grad ,  = , grad1
l 0  T T V0  T
  E      E  T
13
COMPORTAREA MATERIALELOR
LA ÎNCĂLZIRE
Materialul , W/mK Materialul , W/mK
Oţel 58 1000 0,41

Cupru 393 BCA 800 0,29


Aluminiu 225 a, kg/m3 600 0,21
Granit 2,9-3,3 400 0,14

Beton armat 2,03-1,62 300 0,13

Beton greu 1,0-1,6 Lână minerală 0,06-0,08


Cărămidă 0,8-0,9 Polistiren expandat 0,035
Apă 0,59 Aer 0,02
14