Sunteți pe pagina 1din 22

PATIMILE DOMNULUI

IERUSALIM –BISERCA ÎNVIERII /BISERICA


SF.MORMÂNT
BISERICA SF. MORMÂNT

. Biserica Sfântului Mormânt este


alcătuită din :
Capela lui Adam
Capela Sfântului Mormânt
Capela Sfintei Elena
Capela Ingerului
Altarul închisorii lui Iisus

În vârful dealului Golgota se găsește cel mai sfânt altar din


întreaga lume si, totodată, unul dintre cele mai vizitate
obiective turistice din Ierusalim, Biserica Sfântul Mormânt –
locul răstignirii, inmormântării si invierii lui Hristos.

 Împăratul roman Hadrian a construit un


templu pe acel loc în secolul al II-lea,
deoarece creștinii locali venerau locul ca
fiind Golgota.
SEMNIFICAȚIA FIECĂREI ZILE DIN SĂPTĂMÂNA
PATIMILOR
LUNI se face pomenirea lui Iosif cel
preafrumos şi se aminteşte de
smochinul neroditor .

Iacob il trimite pe Iosif să-i aducă


vești despre frații lui.Aceștia erau
invidioși pe Iosif din momentul în care
le vestise câteva vise. Și-au pus în
gând să-l omoare.

Văzâdu-l de departe că vine au zis: "Iată visătorul! Să-l omorâm și


să-l aruncăm într-o groapă și vom vedea ce se va alege de visurile
lui". Însă Ruben, unul dintre frații săi, le-a zis: "Nu, să nu vărsați
sânge!”. Este aruncat într-o groapă insa, este scos de acolo pentru
a fi vândut cu 30 de arginți ( 20 dinari ) unor negustori.
.

 Au rupt haina lui Iosif si au înmuiat-o în


sânge. Seara, ajunși acasă, i-au arătat
haina lui Iacob, spunându-i acestuia că
Iosif a fost mâncat de o fiară sălbatică.

Iosif, vândut de frații săi în


Egipt , este o preînchipuire a lui
Hristos,
Lectură
recomandată
SMOCHINUL NERODITOR

Sfântul Evanghelist Marcu ne


vorbește despre smochinul neroditor .
Plecând Iisus cu ucenicii din
Betania,a flămâzit. Văzând un
smochin de departe, având frunze, a
mers să vadă dacă va găsi ceva in el.
Venind la el, n-a gasit nimic decât
frunze, că nu era încă vremea
smochinelor. Și a zis Iisus smochinului:
Nimeni să nu mai mănânce rod din
tine in veac. (Marcu 11, 12-14)

„Că nu era vremea smochinelor” ne arată că nu s-a


dus la smochin pentru că-i era foame, ci pentru ucenicii
Săi.

Pentru prima oară, Hristos și a arătat puterea Lui


pedepsitoare.
Smochinul (Ficus carica) este
un arbore sau un arbust din
familia Moraceae, una din
numeroasele specii ale
genului Ficus. Originar din Asia sud-
occidentală, crește sub formă
sălbatică și în zona Mării
Mediterane.
Semnificația zilei de marți
Pilda celor zece fecioare.

Cele cinci fecioare nebune din Sfânta


Evanghelie s-au pierdut pentru că nu au avut o
lucrare lăuntrică permanentă prin care să-L
trăiască pe Dumnezeu continuu, deşi au avut toate
celelalte virtuţi.
Pilda celor zece fecioare ne îndeamna spre milostenie şi în
acelaşi timp spre a ne învăţa să fim cu toţii prevăzători .
MIERCURI –UNGEREA CU MIR

În Miercurea Mare sunt


. pomenite două personaje care s-
au comportat diferit față de
Hristos:Maria și Iuda.
Mântuitorul a petrecut ziua de
Miercuri în Betania, în casa lui
Simeon Leprosul .
De Iisus s-a apropiat o femeie
care purta în braţe un vas de
alabastru cu mir scump. Spărgând
vasul cu mir, ea a turnat uleiul pe
capul şi pe picioarele Mântuitorului.

Preţul acestui mir depăşea 300 de dinari, sumă


 echivalentă cu 300 zile de lucru.

Iuda a regretat că Maria a cheltuit atât de mult pe mirul


cel scump şi a certat-o .
Trădarea lui Iuda
În seara zilei de miercuri, Iuda s-a
întâlnit cu membrii Tribunalului şi le-a
făcut o propunere directă: „Ce-mi daţi
voi mie şi eu vi-L dau pe El vouă?".
Fariseii i-au oferit 30 de arginţi, preţul
trădării.
Mirul de nard

Mirul de nard era un parfum foarte


scump, care se prepara din rădăcinile și
tulpina unei plante ce creștea prin
părțile Indiei, în regiunea munților
Himalaya. Pentru a se putea păstra
multă vreme, nealterat, el se punea în
vase speciale de alabastru. Alabastrul
este o piatră deosebit de frumoasă, care
se găsea din abundență în Asia Mică.
Ziua de joi
Spălarea picioarelor (Ioan XIII, 1-
20)

Mântuitorul dezrădăcinând
mândria, o desființeaza din mințile
noastre .

Iisus Hristos se încinge cu un


ștergar și spală picioarele
ucenicilor, fiecăruia pe rând. Ei
sunt înfricoșați de acest gest.
 .
 Dacă Iuda ar fi înțeles și iubit pe Domnul măcar în clipa
când L-a văzut stând în genunchi în fața sa și spălându-i
picioarele, fiorul sfânt al apropierii de Dumnezeu i-ar fi topit
toată rătăcirea sufletească și l-ar fi salvat de la pieirea cea
veșnică.
Cina cea de Taină
Ioan Marcu avea o casă mare.La
etaj era un salon sau un foișor
special.Aici s-a ținut Cina cea de
Taină.
 În seara zilei de joi, 13 Nissan,
cum precizeaza Evanghelia de la
Ioan, Sfânta Euharistie s-a instituit cu
pâine dospita (arthos). Cina cea de
Taină nu a fost un paște iudaic, ci un
Paște cu totul nou.

Prin “Împărtășanie” noi


întelegem Trupul si Sângele
Mântuitorului Iisus Hristos .
Euharistie

Euharistie înseamnã mulțumire.

Iisus Hristos, la Cina cea de Tainã


a luat pâine în mâinile Sale, a
binecuvântat, a frânt si a dat
ucenicilor Săi, zicând: “Luați mâncați,
Acesta este Trupul Meu, Care Se
frânge pentru voi spre iertarea
păcatelor”. Apoi a luat paharul cu vin
și a zis: “Beți dintru acesta toți,
acesta este Sângele Meu, al legii celei
noi, care pentru voi si pentru mulți se
varsă spre iertarea păcatelor.

Trupul si Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos au


darul de a da putere de viață, așa cum hrana pe care o
mâncăm are lucrarea ei si fără ea nu se poate.
Grădina de pe Muntele
Măslinilor  Ghetsimani este un cuvânt
de origine aramaică și
Rugăciunea lui Hristos din înseamnă teasc de măsline,
grădina Ghetsimani e cea mai presă de ulei.
nobilă dintre toate
rugăciunile .

Hristos a inclus întregul


neam omenesc în această
rugăciune, de la Adam cel
dintâi, până la cel din urmă om
ce se va naşte din femeie.
Prinderea Domnului Iisus
Domnul orbind vederile celor ce
veniseră, i-a întrebat: "Pe cine
căutaţi?". Ei nu L-au recunoscut,
deşi erau cu făclii şi cu lumini şi
, aveau şi pe Iuda cu ei.Hristos se
prezintă singur.
Mântuitorul le răspunde prin
cuvintele: "Eu sunt“.

 Mântuitorul îi spune după


sărut: "Prietene, pentru ce ai
venit?". Denumirea de
"prieten" presupune că Hristos
îi poate ierta trădarea lăsându-i
posibilitatea de pocăinţă.
Semnificația zilei de vineri

Ponţiu Pilat era căsătorit cu


nepoata împăratului roman Tiberius
(14-37 d.Hr.), Claudia Procula, şi a
primit ca dar de nuntă calitatea de
guvernator al provinciei Iudeea, în anul
26 d.Hr. Soţia lui, care intervine în
timpul procesului, spunând „să nu-I
facă nimic Dreptului Aceluia pentru că
mult a pătimit pentru El în vis“a fost
considerată sfântă.

 Ponţiu Pilat a ordonat să fie


pusă pe Cruce o tăbliţă cu
însemnele: „Iisus
Nazarineanul regele iudeilor“.
Vinerea Patimilor

Iisus este condamnat pe


nedrept la moarte pentru
presupusa vină de a Se numi pe
Sine Fiu al lui Dumnezeui.
Sinedriul a fost convocat de Caiafa sau Anna, în grabă,
nerespectându-se procedurile stabilite. Se audiau, sub jurământ,
martorii apărării şi apoi martorii acuzării. Urma cuvântul
acuzatului, cuvântul apărării, cuvântul acuzării şi deliberarea.
Achitarea se comunica imediat, dar sentinţa de condamnare se
comunica a doua zi. În cazul procesului Mântuitorului, procedura
nu s-a respectat. Sinedriul a fost convocat în grabă, noaptea.

După ce Hristos a fost biciuit,


Pilat, spălându-se pe mâini, rostește
sentița. Mantuitorul Hristos este
trimis spre locul răstignirii, purtându-
Și Crucea.
SINEDRIUL

Cuvantul sinedriu, în special când


este folosit la plural (Mt 10, 17; Mc 13,
9), înseamnă "tribunal" (Mt 5:22). Dar în
majoritatea cazurilor desemnează
curtea supremă de justiție cu sediul în
Ierusalim; aceasta L-a judecat și
condamnat pe Domnul Iisus.

Nicodim a fost „învăţător al lui


Israel” (Ioan 3,10) și membru
al sinedriului, care a crezut că Iisus este
Mesia, Hristosul, Mântuitorul.

Nicodim şi Iosif din Arimateea sunt cei


care merg la Pilat și cer trupul lui Iisus, ca
să-l îngroape cum se cuvine. Ei îl coboară
pe Mântuitorul de pe Cruce.
SÂMBĂTA MARE, ultima zi din
Săptămâna Patimilor 

Iosif din Arimateea l-a


rugat pe Pilat ca să ridice
trupul lui Iisus. Si Pilat i-a dat
voie.Nicodim a adus ca la o
sută de litri de amestec de
smirnă si aloe. Au luat deci
trupul lui Iisus si l-au infășurat
în giulgiu cu miresme, precum
este obiceiul de înmormântare
la iudei. Iar în locul unde a fost
răstignit era o grădină, și în
grădină un mormânt nou, în
care nu mai fusese nimeni
îngropat. Deci, din pricina
vinerii iudeilor, acolo L-au pus
pe Iisus, pentru că mormântul
era aproape" (Ioan 19, 30‑40).
PIATRA UNGERII

În Biserica Sfântului
Mormânt poate fi văzută o
lespede dreptunghiulară de
piatră de culoare roşiatică,
deasupra căreia atârnă opt
candele mari. După tradiţie,
acesta este locul unde Trupul
Mântuitorului a fost uns cu
miresme.
Piatra Ungerii se află asezată pe
locul in care Iosif din Arimateea si
Nicodim au așezat trupul lui Iisus
Hristos, dupa ce L-au coborât de pe
Cruce, pentru a-L unge cu miresme și
a-L pregăti de grabnica îngropare.
Coborârea la iad a lui Iisus
Hristos

Iadul e un punct de
trecere, nu o destinație. Noi
nu suntem chemați să
ramânem acolo. Dar nu
există nici o scurtătură pe
care să o putem apuca ca să
evităm această trecere.

Raiul și iadul sunt determinate de atitudinea


fiecăruia fața de Dumnezeu si față de aproapele.
Cei buni au Raiul în inima lor încă aici pe pământ
și-l duc cu ei dincolo; iar cei răi au aici pe
pământ iadul, în ei, și cu el pleacă dincolo.
Bucuria Învierii

S-ar putea să vă placă și