Sunteți pe pagina 1din 10

VIEȚUITOARE DIN MEDIUL

Ce este un animal?
• Un animal este un organism (ființă vie) pluricelular,
heterotrof, deci care nu își poate produce el însuși
substanțele organice necesare hrănirii (cum fac
plantele, algele și bacteriile prin fotosinteză.
• Majoritatea folosesc oxigenul pentru respirație.
Există și unele animale care trăiesc în medii fără
oxigen.
• Acestea respiră anaerob. Din categoria animalelor
cu sânge cald, sau endoterme, fac parte mamiferele
și păsările.