Sunteți pe pagina 1din 2

Fluxuri de intrare in R.

Moldova in
martie-aprilie

Sursa: MSMPS
Impactul COVD-19 asupra migrației
in Moldova
•O dată cu instituirea stării de urgență intrările și ieșirile din Republica Moldova au scăzut semnificativ.
•Potrivit datelor Poliției de Frontieră, în perioada 9 martie – 1 mai 2020 în Republica Moldova au intrat
peste 200 mii cetățeni moldoveni.
•Pandemia COVID-19 a determinat reîntoarcerea masivă în țară a migranților temporari de muncă
care și-au pierdut locul de muncă în străinătate. Experții estimează creșterea numărului migranților
reveniți până la sfârșitul pandemiei.
•Totodată, mai multe țări ale lumii vor menține hotarele închise pentru turiști, dintre care Franța,
Germania, Cehia, Italia, Rusia, Israel ș.a. Unele țări, precum Franța, nu vor primi turiști timp de 2 ani.
Aceste măsuri vor împiedica, în special migrația cetățenilor cu actele moldovenești (pașaportul
biometric).
•În cazul în care criza economică europeană cauzată de Coronavirus și carantină nu va în curând
depășită, migrația lucrătorilor moldoveni în UE va fi în descreștere. Deasemenea, se prognozează o
scădere a volumului total al remitențelor în anul 2020.