Sunteți pe pagina 1din 8

METODELE EXPOZITIVE

EXPLICAȚIA
Se caracterizează prin laconizmul și claritatea
expunerii.în procesul pregătirii de lucru învățătorul
explică , cum trebuie organizat rațional locul de
lucru. . La planificare – cum se compune desenul și se
determină consecutivitatea lucrului, în procesul
explicației învățătorul familiarizează elevi cu
propietățile materialelor construcția și destinația
sculelor , acțiunile de muncă , procedeele și operațiile
raționale , termeni tehnici noi . Explicația se aplică la
toate etapele lecției .
POVESTIREA
Povestirea la fel are o largă răspîndire la lecțiile de educație
tehnologică și e aplicată de către învățător ca regulă pentru
comunicarea cunoștințelor noi.
Ea trebuie să fie clară și să îmbine informații tehnice precise cu
o istorisire convingătoare .
Perceperea povestirii devine mai ageră cînd învățătorul
introduce în ea elemente de problemă .
Pentru povestirea învățătorului la lecțiile de educație
tehnologică se revervă foarte putin timp de aceea conținutul
ei trebuie să fie extrem de scurt , să corespundă strict
scopului lecției și sarcinii practice de demostrarea
materialelor , sculelor ,utilajului , materialelor grafice.
Folosind termeni noi , învățătorul trebuie să le pronunțe
deslușit și să le scrie pe tablă .
POVESTIREA POATE FII BAZATĂ PE
URMĂTOARELE PRINCIPII.

Inductiv

Deductiv

Genetic
POVESTIREA TREBUIE SĂ SATISFACĂ
URMĂTOARELOR CERINȚE DIDACTICE:

1.Să fie autentică

2.Consecutivă 3.Convingătoare

5.Accesibilă pentru
4.Emoțională întelegerea elevilor
claselor primare
CONVERSAȚIA
Conversația are drept scop însușirea cunoștințelor noi și consolidarea pe calea
schimbului oral de păreri dintre învățător și elevi .
Ea contribuie la activitatea gîndirii , copii înteleg materia de studiu , discută
stabilesc legătura dintre cunoștințele teoritece și practică , poate fi folosită la
diferite etape ale lecției .
Conversația organizată la începutul le ajută pe elevii să stabilească legăturile cu
lecțiile precedente .
Deosebit de prețioasă trebuie considerată conversația euristică , care permite de
a activiza la maxim activitatea de gîndire a elevilor .
Ca și povestirea , conversația este mai convingătoare în cazul , cînd este însoțită
de demonstrarea obiectelor naturale și a prezentărilor acestora .
Conversației i-au acordat atenție toți mari pedagogi , de la școala antică pînă la
școală contemporană , ea dovedindu-și valențe activ-participative și chiar
euristice în cadrul întregului demers instructiv- educativ .
Conversația îi ajută pe elevi să exprime , să judece și sa raspundă , să reproducă
și sa folosească cunoștintele asimilate , caracteristici absolut necesare
comunicării eficiente între oameni
CONVERSAȚIA CUNOAȘTE MAI MULTE FORME ȘI ANUME

1. Catehetică avea la baza învătarea mecanică ,


pe de rost.

2. Euristică este forma de conversatie bazată


pe învățarea conștientă folosind dialogul.

3. Dezbatere este o activitate de conversatie în


care două sau mai multe persoane se gindesc la
unul sau mai multe subiecte și in care fiecare
își expune ideile și își apară opiniile și
interesele