Sunteți pe pagina 1din 1

 Raport de practica

sector Ciocana
pentru perioada
2.02.2020
10.02.2020
Ministerul Educației al Republicii Moldova
Universitatea Pedagogică de Stat Scopul şi obiectivele de activitate a
DAS.sec.Ciocana
Prestarea la nivel de comunitate pentru prevenirea situatilor de dificultate
Obiective
Susținerea și mobilizarea comunității în vederea prevenirii și soluționarea situațiilor de dificultate.
Beneficiarii
a)Comunitatea ca un tot întreg;
b)Persoanele,familiile și grupurile sociale aflate în dificultate din comunitate:
Copii și familii:
fam.cu copii în situații de risc;
fam.cu copii cu dezabilități;
fam.cu copiii cu dezabilități rămași fără îngrijire părintească;
copii orfani;
copii abuzați și neglijați;
Persoane tinere:
tineri cu dezabilități;
mame minore;
tineri în conflict cu legea ;
Absolvenți ai instituțiilor rezidențiale;
Persoane vîrstnice:
pers.solitare;
pers cu dezabilități;
Sarcinile de activitate a directiei
Implimentarea legislatiei in vigoare in domeniul protectiei persoanelor varstnice,singure.
Dezvoltarea sistemului de servicii sociale destinate persoanelor dezavantajate.
Monitorizarea respectării drepturilor persoanelor în vîrstă şi a persoanelor cu disabilităţi.
Evaluează situaţia socio-economică a persoanelor,identifică nevoile şi resursele acestora.
I
. Servicii primare
acordate de D.A.S.Ciocana
Bilete de tratament balneo-sanatorial;
Cantine de ajutor social;
Ajutor social;
Perfectarea compensațiiilor p/u transport urban;
Acordarea taloanelor de călătorie în țările C.S.I veteranilor de razboi și invalizilor;
Obiective specifice
Familiarizarea cu modul de organizare și funcționare a sistemului de A.S și a Direcției de A.S.
Descrierea organigramei ,,locului de practică’’.
Familiarizarea cu structura și tipurile de servicii oferite în cadrul (DAS).
Cunoașterea și definirea beneficiarilor țintă.
Cunoașterea responsabilităților și sarcinilor ce-i revin asistentului social în cadrul (DAS).
Dezvoltarea abilităților de lucru cu clientul sub îndrumarea tutorelui.
Cunoașterea completă a categoriilor de activități p/u serviciile oferite.
Preluarea actelor normative necesare.
Cunoașterea criteriilor de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească potențialii beneficiari ai serviicilor de asistență socială din perspectiva prevederelor legislației actuale la nivelul (DAS).
Cresterea capacităților de autocunoaștere ,autodisciplină și autonomie profesională.
Cunoașterea cu privire la realitățile actuale din domeniul sistemului de protecție socială la unitățile administrativ teritoriale de nivel II.
Preluarea din cadrul Direcției de A.S a 3 management de caz și analiza rea împreună cu tutorele.
Conștientizarea naturei profesiei de asistență socială și responsabilitatea pe care o au față de beneficiari.
ă, Activitatea desfășurată de noi pe parcursul practicii:
acetate dPentru început am luat cunoștință cu modul de funcționare și organizare a direcției,cu personalul și ambianța birourilor.
Pe parcursul acestei perioade ne-am dezvoltat abilități în lucrul practic,am completat anchete sociale,cereri pentru ajutor material,am participat la introducerea de date în registru.
Am rămas impresionați de multitudinea,diversitatea și gravitatea cazurilor,care au lăsat amprente.Adesea ne gîndim cît de importantă este munca noastră,fără ia omul nu ar avea instrumentele necesare de a iesi din impas.
impas.În noi ei găsesc sprijin și refugiu,prin prestarea serviciilor corespunzătoare.
Mulţumim pentru atenţie!

e Psihologie și Psihopedagogie Specială


Specialitatea Asistență Socială