Sunteți pe pagina 1din 12

Ministerul Educației,Culturii Și Cercetării Republicii Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova


Colegiul Național de Comerț al ASEM
Catedra: ,,Comerț, Merceologie, Tehnologie”

STUDIU INDIVIDUAL LA UNITATEA DE CURS:


DESIGNUL AMBALAJULUI ŞI A PRODUSELOR
ALIMENTARE.

CU TEMA: DESCRIEREA SUCCINTĂ A FUNCŢIILOR


AMBALAJELOR PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE.

Elaborat: Bîja Dorina, Gr.TAP-162


Verificat: Sadovici Oxana, Profesoară
CUPRINS
 Introducere
 Clasificarea şi descrierea funcţiilor ambalajelor
 10 produse alimentare cu ambalaj diferit
 Concluzie
 Bibliografie
Introducere
Indiferent de gradul de dezvoltare economică a unei ţări,
mărfurile produse şi comercializate sunt de neconceput fără
ambalaj. În momentul de faţă, la nivel mondial aproximativ
99% din producţia de mărfuri este ambalată. Considerat mult
timp ca un simplu obiect utilitar, concepţia despre ambalaj s-a
modificat considerabil, el fiind cel care permite circulaţia
produselor din momentul fabricaţiei până la consumatorul final.
Clasificarea funcţiilor ambalajelor

Funcţia de Funcţia de
conservare şi promovare a
protecţie a
Funcţiile mărfurilor
produselor
ambalajelor

Funcţia de
manipulare,
depozitare şi
transport
Funcţia de conservare şi protecţie a produselor

 Considerată funcţie elementară a


ambalajelor, aceasta constă în protejarea
conţinutului de efectele mediului extern, în
cazul în care există o corelare perfectă între
ambalaj-produs-metodă de conservare.
Tipuri de protecţie pe care trebuie să
le asigure ambalajul:
 împotriva factorilor fizici (acţiuni

mecanice, lumină, temperatură,


presiune);
 împotriva factorilor chimici şi fizico-

chimici (aer, apă, vapori, oxigen,


dioxid de sulf (SO2), dioxid de carbon
(CO2));
 împotriva factorilor biologici

(microorganisme, insecte);
• Transportul este prezent în toate etapele vieţii
ambalajului.Produsele sunt transportate pe căi transport a ambalajului
rutiere, feroviare, pe calea aerului sau pe mare. Funcţia de
• În timpul depozitării, ambalajul este acela care preia  ambalajului
presiunea rezultată în urma operaţiei de stivuire a Funcţia de depozitare a
produselor.
• Ambalajul secundar facilitează manevrarea
produsului prin forma sa, volumul, greutatea,
ambalajului
prezenţa unor orificii în scopul prinderii sale cu mâna
Funcţia de manipulare a
sau cu un utilaj.
Funcţia de manipulare, depozitare şi transport
Funcţia de promovare a mărfurilor

 Ambalajul este o interfaţă, un
mediu, între produs şi utilizator.
Rolul său nu se limitează numai
la acela de a conţine şi proteja
produsul, ci şi de a facilita
vânzarea acestuia prin
declanşarea actului de
cumpărare. 
 Ambalajul prezintă produsul şi
contribuie substanţial la vânzarea
acestuia. Adevărat „vânzător
mut” al produsului, informează şi
„seduce” consumatorul.
10 produse alimentare, tipul ambalajului şi
funcţiile lui
Produsul alimentar Tipul ambalajului Funcţia ambalajului

1.Produse de patiserie, Cutii din carton De protecţie a produsului


torturi, cereale

2.Făină, mălai, griş Pungi de hîrtie De protecţie a produsului

3.Seminţe, zahăr Pungi din material plastic De manipulare a produselor

4.Lapte pasteurizat Butelii din material plastic De conservare şi protecţie a


produsului

5.Iaurt, creme, Recipiente din material plastic De protecţie a produsului


îngheţată
6.Smîntînă, brinză Bidoane din material De transport a
proaspătă plastic produselor

7.Sucuri, lichioruri, Butelii din sticlă De conservare şi protecţie


şampanie a produsului

8.Unt, ciocolată Folii de aluminiu De protecţie a produsului

9.maioneză, muştar Tuburi deformabile De protecţie a produsului

10.Legume, fructe Lăzi din lemn De protecţie a produsului,


de depozitare (aranjarea în
stive)
CONCLUZIE
 În concluzie, pot spune că, toate tipurile de ambalaj
trebuie să îndeplinească cel puţin una din funcţii:
fie cea de conservare şi protecţie; fie cea de
manipulare, transportare, depozitare; fie cea de
promovare a mărfurilor; pentru că toate aceste
funţii duc nemijlocit la dezvoltarea societăţii şi au
un impact asupra omului.
BIBLIOGRAFIE
 https://ambalaje.net/ambalaje-alimentare.php
 https://conspecte.com/Bazele-
merceologiei/functiile-ambalajelor.html