Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea București

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială


Master Probațiune

Serviciul de Probațiune și
Mediere în Cehia
Coordonator:
Prof. Dr. Ioan Durnescu
Masteranzi:
Pavlo (Petrov) Alina
Anton Ioana Valentina
Brînceanu Laura Cristina
Noțiuni introductive

Organizare
• Serviciul de probațiune și mediere promovează și pune în aplicare sancțiunile comunitare oferind
ajutor și sprijin prin servicii de restaurare, programe (mediere, conferințe restaurative).
• Serviciul de probațiune și mediere este subordonat Ministerului Justiției și include 74 de centre de
servicii din opt regiuni judiciare.
• Centrele de servicii sunt responsabile de implementarea sancțiunilor în comunitate, raportare pre-
proces / pre-eliberare, programe de restaurare și asistență pentru victime.
Activități
• Clientii serviciului de probatiune si mediere sunt infractori, victime ale comunităților afectate. Serviciul
funcționează atât cu infractorii minori, cât și cu adulții.
Noțiuni introductive

• Conceptul inițial pentru Serviciul de • Cooperarea dintre victima și acuzat cu Serviciul


Probațiune și Mediere a fost construit pe baza de Probațiune și Mediere este voluntară în acest
presupunerii că etapa pre-proces este un sens.
domeniu cheie de concentrare. • Prezumția de nevinovăție se aplică învinuitului.
• În faza de pre-proces, Probațiunea și În acest stadiu al procedurii, activitățile
Serviciul de mediere oferă servicii atât pentru Serviciului de probațiune și mediere pot rezulta,
victimă cât și pentru acuzat la soluționarea pentru criminal de exemplu, devierea
premergătoare a procesului sau aplicarea de
conflictelor rezultate dintr-o infracțiune.
sancțiuni comunitare adecvate si masuri.În faza
• Aceasta implică, în special,mediere victima- de executare, Serviciul urmărește în mod
infractor. sistematic aplicarea corespunzătoare.
Activitatea personalului serviciului de probațiune .

A) Reconcilierea
B) Înțelegerea D) Eliberarea
ca alternativă în C) Suspendarea
(între victimă și condiționată cu
rezolvarea procedurii penale
inculpat) supraveghere
conflictului

F) Ajutorul dat în G) Efectuarea


E) Suspendarea
pronunțarea muncii în folosul
detenției
sentinței comunității
Preactivități în faza anterioară procesului

Serviciul de probațiune și mediere este responsabil pentru organizarea, aplicarea și


supravegherea sancțiunilor și măsurilor comunitare.
 Aceasta implică în principal supravegherea și condițiile de liberare conditionată sub
supraveghere.
Deciziile de a emite sentințe comunitare se bazează pe rapoarte întocmite de Serviciu în
faza de pre-proces.
Legea privind justiția juvenilă, care a intrat în vigoare în ianuarie 2004, a lărgit amploarea
măsurilor pentru abordarea cu infracțiuni minore (infractori cu vârste cuprinse între 15 și
18 ani) și au subliniat importanța probațiunii și medierii în tratarea acestor cazuri.
Preactivități în faza anterioară procesului

 În anumite regiuni din Republica Cehă, sunt stabilite echipe multidisciplinare care constau în
entități care oferă servicii diferite victimelor crimei.
 Echipele pentru victime tratează subiecte actuale referitoare la munca cu victimele, ele
cartografiează situația din regiuni din punctul de vedere al victimei accesibilitatea serviciilor la
nivel local.
 Dacă este nevoie, serviciul de probațiune și mediere intră în contact cu autoritățile și, împreună cu
acestea, pregătesc măsuri care sporesc siguranța și protecția victimei.
 Un Document important elaborat citează implicarea voluntarilor ca una dintre prioritățile
principale. În prezent, serviciul nu folosesește frecvent munca voluntară.
Organizarea serviciilor de probațiune. Caracteristici principale ale
Serviciul de probațiune și mediere

Ministerul Justiției
atrage în generalul Consiliul recomandă
orientări strategice strategii și documente
pentru politica penală în metodologice către
întreaga țară și este ministru. Serviciul de
responsabilă pentru probațiune și mediere
crearea condițiilor funcționează în toată
cuvenite pentru activități Republica Cehă, iar
și exerciții de direcția sa se află la
supraveghere și mediere Praga
asupra serviciului

Astăzi, Serviciul de
Probațiune și Mediere
Consiliul pentru este unul bine pus la
probațiune și mediere punct și respecta
este cheia organului instituția dintre
consultativ al ministrului judecători, procurori,
justiției în plan polițiști, administrații
conceptual și locale,instituțiile
metodologic publice, sectorul
neguvernamental și alți
specialiști.
Organizarea internă
Structura serviciilor de probațiune în Republica Cehă

Serviciul de Probațiune și Mediere


îndeaproape cooperează cu Consiliul
Serviciul de probațiune și mediere este Sub probațiune și Legea privind serviciul pentru probațiune și mediere și are acțiuni
gestionat de directorul numit de ministrul de mediere, Ministerul Justiției are un importante, documente, care sunt ulterior
Justiției. Directorul gestionează, organism consultativ intitulat Consiliul transmise Ministerului Justiției pentru
organizează și controlează activitățilea pentru probațiune și mediere pentru a trata aprobare. Ministerul de Interne,
Serviciului și reprezintă serviciul la cel problemele conceptelor strategice și Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale,
mai înalt nivel metodologie. Serviciul închisorilor și ofițerii de probă
sunt membri ai Consiliului.
Organizarea internă
Structura serviciilor de probațiune în Republica Cehă

• Serviciul cooperează cu autoritățile relevante: poliția, administrațiile  La sfârșitul anului 2016, 426 de angajați au lucrat la Serviciul de
locale și non-organizații guvernamentale. probațiune și mediere,cu 298 de ofițeri de probațiune, 97 de
• În districtele în care sunt situate închisorile, Probațiunea și Serviciul asistenți de probațiune și 31 de angajați la direcţie.
de mediere cooperează strâns cu Serviciul Penitenciar.  În conformitate cu Legea serviciului de probațiune și mediere,
• Pentru a asigura un management metodologic eficient al ofițerilor de solicitantul pentru ocuparea unui post de ofițer trebuie să aibă un
probă și dezvoltarea de bune practici, au fost create echipe master în științe umaniste.
metodologice regionale.  Un solicitant pentru postul de asistent trebuie să fi terminat
• Echipele sunt formate din specialiști cu experiență și constituie un învățământul secundar în umanități și trebuie să aibă cel puțin 21
organ consultativ al șefului adjunct al regiunii. de ani.
• La nivel național, metodologic problemele sunt coordonate de  Ambele trebuie să obțină elementele de bază, curs de calificare și
departamentul de metodologie și analiză. specializare-pregătire și un ofițer de probă trebuie să treacă un
• Acesta analiză și departamentul de educație îndeaproape să coopereze examen final.
cu coordonatori și îndrumători metodologici naționali specializați  Ambele poziții necesită integritate și un cazier curat. Pozițiile de
asigurăndu-se că toate activitățile desfășurate de ofițerii de probă ofițer de probă și asistent diferă în ceea ce privește calificarea,
respectă metodologic standardele și bunele practici. cerințele, compensațiile financiare și conținutul postului.
Organizarea internă
Structura serviciilor de probațiune în Republica Cehă

Ofițerii și asistenții lucrează în toate etapele procesului penal. În cadrul specializărilor respective, ofițerii se concentrează pe
mediere, probațiune și supraveghere, serviciu comunitar, arest la domiciliu, minori și liberare condiționată.
 În centre mai mari (adică 10-12 angajați, cel mai mare centru din Praga are 36 de angajați) specialiștii sunt împărțiți în secții
specializate, dar majoritatea centrelor sunt mai mici (format din 3-5 angajați) și nu au departamente.
 Divizia între diferiți specialiști nu se acordă strict, mai ales în centrele mai mici. Legea serviciului de probațiune și mediere
prevede că ofițerul care execută probațiunea nu poate aranja concomitent medierea într-un caz respectiv și invers.
Asistenții în activitatea bazată pe cazuri se concentrează predominant pe administrarea supravegherii de servicii în folosul
comunității, ofițerii, mai ales, cu privire la mediere,deviere preventivă, condamnare condiționată, minori și infractori cu risc
ridicat.
Ordinele de arestare la domiciliu și interdicția de a intra în evenimente sportive, culturale și alte evenimente sociale este
supravegheată de ambele părți, adică și de ofițeri de probatiune și asistenți
Organizarea internă
Structura serviciilor de probațiune în Republica Cehă

• Ofițerii / asistenții pregătesc rapoarte pre-sentință și eliberare prealabilă, care servesc ca


referință pentru procurorii sau instanțele de judecată.
• Ei sunt responsabili pentru munca clientului care implică sancțiuni și măsuri alternative, oferă
consultări la centre și vizitele infractorilor la locurile de reședință.
• După cum este necesar în cazuri specifice, acestea cooperează cu familiile infractorilor,
victimele crimei, polițiștii, judecătorii, publicul, procurori, angajați ai închisorii, autorități pentru
protecția socială și legală a copiilor, precum și alți specialiști ai organizațiilor guvernamentale
cât și nonguvernamentale(instituții și servicii medicale, educaționale, sociale și de altă natură).
• La sfârșitul anului 2016, numărul mediu de cazuri soluționate de un ofițer de probatiune sau
asistent se ridica la 104 (74 de cazuri de infractori și 30 de cazuri de victimă)
Personalul serviciului de probațiune din Cehia.
Funcții

Reconcilierea ca o • Consilierul de probațiune lucrează ca mediator, ca lider în cadrul procedurilor de


reconciliere între victimă și inculpat.
alternativă în rezolvarea • La cererea instanței, meditorul aranjează o întâlnire între cele două părți în vederea
rezolvării conflictului, rolul acestuia fiind imparțial față de ambele părți.
conflictului

• întocmirea de raport de evaluare


În faza de urmărire penală, • supervizarea alternativelor la arestul preventiv
• supervizarea alternativelor la trimiterea în judecată
implicarea serviciului de • medierea
• asistența victimei – legal și psihologic
probațiune este următoarea • Munca în folosul comunității este reglementată ca o formă de executare a închisorii pe
termen scurt
Obligații și privări de drepturi implementate direct de către
serviciul de probațiune

Obligația de a vizita consilierul de probațiune (CP)


Obligația de a primi vizita unui CP
Obligația de a urma un program de reabilitare/terapie comportamentală etc.
Obligația de a presta MFC
Obligația de a urma un tratament medical sau antidrog
Obligația de a prezenta mijloacele de subzistență
Obligația de a se supune ME
Obligația de a repara/compensa/cere scuze victime
Obligația de a urma un curs de calificare
Privări de drepturi sau interdicții

• Interdicția de a profesa o anumită profesie sau de a ocupa


o funcție publică
• Interdicția de a conduce un vehicul
• Interdicția de a se întâlni cu anumite persoane
• Interdicția de a frecventa anumite locuri
• În Cehia, termenul de supraveghere pentru liberații
condiționat poate fi de până la 7 ani
Măsuri penale aplicate minorilor

Un copil care nu a împlinit 15 ani, în momentul săvârșirii unei infracțiuni, nu este răspunzător penal
Pentru un astfel de copil care a comis o faptă infracțională, pot fi utilizate măsuri necesare pentru
reeducare și protecție
Măsurile sunt impuse de instanțele de minori, nu în materie penală, ci în cadrul procedurilor civile, în
conformitate cu legea familiei privind protecția socială și legală a copiilor
Măsurile includ supravegherea, obligația copilului de a partcipa la un program terapeutic, psihologic,
sau alt program educativ adecvat într-un centru educativ de protecție (pentru minorii peste 12 ani),
avertisment, restricții și obligații educaționale
Măsurile sunt impuse fără limitare de timp
Instanța poate revoca sentința în orice moment, dacă măsura și-a atins scopul

S-ar putea să vă placă și