Sunteți pe pagina 1din 17

Zonele de climă

ale Africii
Zonele de climă ale Africii

Cuprins:
1. Noţiunile de vreme şi climă
2. Clima Africii în trecut
3. Elemente care influenţează şi determină clima
Africii
4. Climatele Africii

Bibliografie
Noţiunile de vreme şi
climă
Vremea reprezintă starea atmosferei
într-un anumit loc şi la un moment dat.

Clima reprezintă starea mijlocie a


elementelor meteorologice
(temperaturilor, precipitaţiilor, vânturilor,
etc.).
HARTA TIPURILOR CLIMATICE ALE TERREI
Climatele Africii

Clima oricărei regiuni este dependentă mai


ales de variaţiile temperaturii şi cantitatea şi
distribuţia de precipitaţiilor. Deoarece cea
mai mare parte a Africii este situată între
tropice şi are temperaturi ridicate, climatele
acestui continent diferă din punct de vedere
a cantităţii şi distribuţiei precipitaţiilor.
Climatul ecuatorial
- Este caracteristic zonei cuprinse între
5° latitudine nordică şi 5° latitudine
sudică, adică în jurul ecuatorului.
- Nu are anotimpuri, cum sunt la noi în
zona cu climat temperat.
- Temperatura aerului este ridicată tot
timpul anului, fiind în jur de 25°C
- În fiecare zi plouă torenţial după-
amiaza.
- Nu bat vânturile, aerul se mişcă de
jos în sus (calm ecuatorial).
CLIMATUL
ECUATORIAL
Climatul subecuatorial
- Caracteristic zonei cuprinse între 5° şi 12°
latitudine sudică, adică în jurul ecuatorului.

- Are 2 anotimpuri – unul ploios şi lipsit de


vânturi (domină calmul ecuatorial) şi unul
secetos când bat alizeele.

- Temperatura aerului este ridicată tot timpul


anului, dar mai redusă decât în climatul
ecuatorial (peste 20°C).
Climatul tropical uscat
(de deşert)
Acest tip de climă se desfăşoară de-a
lungul tropicelor şi se caracterizează prin
precipitaţii foarte puţine. Rarele ploi care
cad sunt de scurtă durată şi torenţiale.
În lipsa norilor, ziua Soarele străluceşte
continuu, încălzind puternic nisipul lipsit
de vegetaţie până la 70°-80°C. Noaptea,
lipsa vaporilor de apă şi a norilor duce la
răcirea aerului până la aproape de 0°C.
Deşertul în Africa
Climatul subtropical (mediteranean)

Acest tip de climat este


cuprins cu aproximaţie
între 30° şi 40° latitudine
nordică şi sudică.
Deoarece se întâlneşte mai
mult pe ţărmurile Mării
Mediterane, se mai
numeşte şi climă
mediteraneană.
Prezintă două anotimpuri:
- Iarna care este blândă şi
ploioasă,
- Vara care este caldă şi
secetoasă.
Climatul subtropical
(mediteranean)
Clima mediteraneană în Africa
Climatul alpin
(clima munţilor înalţi)

În funcţie de înălţimea munţilor pe aceştia


se întâlnesc mai multe tipuri de climă,
etajate de la poale până la vârf. O dată cu
creşterea altitudinii clima se modifică în
sensul scăderii temperaturii şi creşterea
cantităţii de precipitaţii.
În Africa acest tip de climă este prezent în:
- Munţii Atlas
- Munţii Scorpiei
- Vârful Kilimanjaro
Munţii Atlas

Vârful Kilimanjaro

Munţii Scorpiei
Bibliografie
 http://www.calacademy.org/exhibits/africa/discover/nathistory/climate.ht
m
 https://www.courses.psu.edu/test/test100_hkr/AFIM/Main_HTML/M_CL
.html
 http://www.scritube.com/geografie/Climatele-Terei2411112158.php
 http://www.america.gov/climate_change.html?
gclid=CMGw_9nZy54CFReBzAodMyeDrg
 http://www2m.biglobe.ne.jp/%257eZenTech/English/Climate/index.htm