Sunteți pe pagina 1din 33

Teoria si metodologia

curriculum-ului

Psihopedagogie speciala anul


1, sem. 2, 2019-2020

Tema 2 Finalitatile
educaţionale în
context curricular
Structura
 Finalitatile educaţiei şi curriculum-ul
şcolar
 Finalitati şi obiective pe cicluri
curriculare
 Noi tipuri de obiective
 Competente si competente cheie
 Operaţionalizarea obiectivelor in
proiectarea lectiilor
Finalitatile educaţiei şi
curriculum-ul şcolar
Contextul (reactualizare informatii
anterioare)
Dimensiunea teleologică a educaţiei
Tipuri de finalitati:
- Idealul educational
- Scopurile educatiei (SE) sau obiectivele
generale (OG)
- Obiectivele pedagogice sau educationale
(OE)
- Obiectivele specifice, operationale…
Idealul educational din LEN
2011
a) Dezvoltarea individualitatii umane:
– libera, integrala, armonioasa;
b) Formarea personalitatii umane autonome
c) Asumarea unei scale de valori pentru:
– Spiritul antreprenorial;
– Participarea cetateneasca activa in societate;
– Incluziunea sociala;
– Angajarea in munca.
Finalitati şi obiective pe
cicluri curriculare
Varsta si treapta Clase Finalitati

3-6 ani - Invatamant


prescolar

6-10 ani - Cl. preg. - achizitii


Invatamant si cl.-I-II
primar
fundamentale
Finalitati şi obiective pe
cicluri curriculare
Varsta si treapta Clase Finalitati
cl. III-IV
9-10 ani – invatamant
- dezvoltare
primar

cl. V-VI - dezvoltare


10-11 ani – invatamant
gimnazial
cl. VII-IX
-observare si
13-15 ani - idem
orientare
Finalitati şi obiective pe
cicluri curriculare
Varsta si treapta Clase Finalitati

 16-19 ani - Cl.X-XI – aprofundare


invatamant liceal:
- liceu teoretic, Cl. XII-XIII
tehnologic, vocational - specializare
- scoala profesionala
Obiective la ciclul achizitiilor
fundamentale
 obiective majore:
– acomodarea la cerintele sistemului scolar;
– alfabetizarea initiala.
 Obiective: 
- asimilarea elementelor de baza, ale principalelor limbaje
conventionale (scris, citit, calcul aritmetic si calculator/TIC);
- stimularea copilului in vederea perceperii, cunoasterii si
stapanirii mediului apropiat;
- stimularea potentialului creativ al copilului, a intuitiei si
imaginatiei acestuia;
- formarea motivarii pentru invatare, inteleasa ca o activitate
sociala.
Ciclul curricular de dezvoltare
(clasele III-VI)
 obiectiv major: formarea capacitatilor de
baza necesare pentru continuarea studiilor
 Obiective:
 dezvoltarea achizitiilor lingvistice si incurajarea
folosirii limbii romane, a limbii materne si a
limbilor straine pentru exprimarea in situatii
variate de comunicare
 dezvoltarea unei gandiri structurate si a
competentei de a aplica in practica rezolvarea
de probleme
Ciclul curricular de dezvoltare (clasele
III-VI) – obiective (cont.)

 familiarizarea cu o abordare pluridisciplinara


a domeniilor cunoasterii
 constituirea unui set de valori consonante cu o
societate democratica si pluralista
 incurajarea talentului, experientei si expresiei
in diferite forme de arta
 formarea responsabilitatii pentru propria
dezvoltare si sanatate
 formarea unei atitudini responsabile fata de
mediu
Ciclul curricular de observare si
orientare (clasele VII – IX)
 Obiectiv major – orientarea in vederea
optimizarii optiunii scolare si profesionale
ulterioare
 Obiective :
- descoperirea de catre elev a propriilor
afinitati, aspiratii si valori in scopul construirii
unei imagini de sine pozitive
- formarea capacitatii de analiza si a setului de
competente dobandite prin invatare in scopul
orientarii spre o anumita cariera profesionala
Ciclul curricular de observare
si orientare (clasele VII – IX)
 Obiective (cont.)
- dezvoltarea capacitatii de a comunica,
inclusiv prin folosirea diferitelor limbaje
specializate
- dezvoltarea gandirii autonome si a
responsabilitatii fata de integrarea in
mediul social
Ciclul curricular de
aprofundare (clasele X – XI)
 Obiectiv major – adancirea studiului in
profilul si specializarea alese, asigurand, in
acelasi timp, o pregatire generala pe baza
optiunilor din celelalte arii curriculare
 Obiective
- dezvoltarea competentelor cognitive ce
permit relationarea informatiilor din
domenii inrudite ale cunoasterii
Ciclul curricular de aprofundare
(clasele X – XI) – obiective (cont.)

 dezvoltarea competentelor socioculturale ce


permit integrarea activa in diferite grupuri
sociale
 formarea unei atitudini pozitive si
responsabile fata de actiunile personale cu
impact asupra mediului social
 exersarea imaginatiei si a creativitatii ca
surse ale unei vieti personale si sociale de
calitate.
Ciclul curricular de specializare
(clasele XII-XIII)
 Obiectiv major – pregatirea in vederea
integrarii eficiente in invatamantul universitar
de profil sau pe piata muncii
 Obiective:
- dobandirea increderii in sine si construirea
unei imagini pozitive asupra reusitei personale
- luarea unei decizii adecvate in contextul
mobilitatii conditiilor sociale si profesionale
- intelegerea si utilizarea modelelor de
functionare a societatii si de schimbare
sociala.
Profilul de formare a absolventului de
invatamant obligatoriu
 Sa demonstreze gandire creativa
 Sa foloseasca diverse modalitati de comunicare in situatii
reale
 Sa inteleaga sensul apartenentei la diverse tipuri de
comunitati
 Sa demonstreze capacitate de adaptare la situatii diferite
 Sa contribuie la construirea unei vieti de calitate
 Sa inteleaga si sa utilizeze tehnologiile in mod adecvat
 Sa-si dezvolte capacitati de investigare si sa-si valorizeze
propria experienta
 Sa-si construiasca un set de valori individuale si sociale si
sa-si orienteze comportamentul si cariera in functie de
acestea
Tipuri de obiective
 Obiectivele-cadru - cele care au un grad
ridicat de generalitate si complexitate, care
se refera la formarea unor capacitati si
aptitudini generate de specificul disciplinei
si sunt urmarite de-a lungul mai multor ani
de studiu (de pilda un ciclu). Ele au o
structura comuna pentru toate disciplinele,
apartinand unei arii curriculare, avand si
rolul de a asigura coerenta in cadrul
acesteia.
Exemple de obiective cadru (Cultura
civica, clasele VII si VIII, 1999):

1. Utilizarea limbajului din sfera valorilor civice


într-un discurs oral sau scris
2. Cunoaşterea valorilor fundamentale ale
democraţiei, a practicilor democratice şi a
drepturilor omului
3. Dezvoltarea capacităţilor de a dialoga şi de a
coopera în condiţiile acceptării pluralismului
şi valorizării pozitive a diferenţelor
Obiectivele de referinta; definitie si
exemple
 Definitie - cele care specifica rezultatele
asteptate ale invatarii la finalul unui an de
studiu si urmaresc progresia in formarea de
capacitati si achizitia de cunostinte de catre
elev, de la un an de studiu la altul.
Exemple: (la obiectivul cadru 1); La sfârşitul
clasei a VII-a, elevul va fi capabil sa:
 utilizeze corect şi flexibil conceptele şi informaţia factuala
 să recunoască termeni cu conţinut civic în contexte
diferite
 să selecteze termenii specifici unei teme…
Competente si competente cheie
 Competenta ca rezultat al invatarii (curriculum
realizat)
 Exista multe definitii si acceptii…
 Competentele din perspectiva Legii Educatiei
(2011)
 “Art. 4. – Educatia si formarea profesionala a
copiilor, a tinerilor si a adultilor au ca finalitate
principala formarea competentelor, întelese ca
ansamblu multifunctional si transferabil de cunostinte,
deprinderi/abilitati si aptitudini, necesare...”:
 Multe definitii internationale adauga: valori si
atitudini...
Competentele cheie dupa LEN 2011
 a) competenţe de comunicare în limba română şi în
limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale;
 b) competenţe de comunicare în limbi străine;
 c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi
tehnologie;
 d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei
informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere;
 e) competenţe sociale şi civice;
 f) competenţe antreprenoriale;
 g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală;
 h) competenţa de a învăţa să înveţi.
Consiliul Europei 5 competente
(complementare):

 competenta civica;
 interculturalitatea;
 plurilingvismul;
 multiperspectivitatea;
 angajamentul social.
Competentele generale
 Se definesc la nivelul unei discipline de
studiu si se formeaza pe durata unui ciclu
de invatamant. Ele au – ca si obiectivele
cadru – un grad ridicat de generalitate si
complexitate, rolul lor fiind acela de a
orienta demersul didactic catre achizitiile
finale dobandite de elev in procesul de
invatare.
Exemple de competente generale
(Matematica, clasa pregatitoare)

1. Recunoasterea si utilizarea numerelor


în calcule elementare
2. Localizarea si relationarea elementelor
geometrice
3. Manifestarea curiozitatii pentru
fenomene/ relatii/ regularitati din
mediul apropiat
Competentele specifice

Se precizeaza pe disciplina de studiu la


nivelul unui an scolar. Ele sunt derivate din
cele generale, reprezinta etape in realizarea
acestora. Prin programa scolara
competentelor specifice li se asociaza
unitati de continut.
Exemple de competente specifice
(derivate din competenta generala 1 de
mai sus)
 Numararea pâna la 10 crescator si descrescator
 Recunoasterea si numirea cifrelor
 Precizarea cardinalelor unor multimi rezultate
prin gruparea si regruparea elementelor
 Compararea cardinalelor unor multimi având cel
mult 10 obiecte
 Pozitionarea numerelor 0 - 10 pe axa numerelor
Operaţionalizarea obiectivelor
O definitie generala a operationalizarii are in vedere
identificarea sarcinii educative si
formularea ei corespunzatoare, in termeni de
comportamente observabile, care pot fi evaluate
(masurate).
Criterii de definire a obiectivelor operationale
 nu descriu activitatea profesorului ci schimbarea care se
asteapta de la elev in urma procesului de instruire
 OO trebuie sa fie exprimat in termeni comportamentali, prin
verbe 'de actiune'
 OO trebuie sa vizeze pe cit posibil o operatie singulara,
pentru a facilita masurarea, evaluarea
 OO trebuie sa fie integrate si derivabile logic
Exemple de verbe de actiune
pentru obiective operationale

a desena, a scrie, a citi, a numara, a


recunoaste, a identifica, a utiliza, a
aplica, a distinge, a reda, a scrie, a
produce, a citi, demonstra, a explica,
ilustra, a completa, a desena, a
sublinia, etc
Procedura de operationalizare Mager
cu exemplificare la limba romana
 Comportamentul pe Sa rezume un text
care elevul trebuie sa- literar
l demonstreze (CE ?)
 In ce conditii se
produce acest
al unui autor studiat la
comportament
clasa in acest semestru
(CUM ?)
 Nivelul de
 evidentiind cel putin
performanta sau
trei momente
criteriul de reusita importante
(CÂT ?)
Procedura de operationalizare Mager
cu exemplificare la matematica
 Comportamentul pe
Elevul (a) sa efectueze
care elevul trebuie sa-
10 operatii de adunare
l demonstreze (CE ?)
 In ce conditii se
in concentrul 1-100, prin calcul
produce acest oral
comportament
(CUM ?) efectuand la fiecare proba prin
 Nivelul de scadere, pentru a verifica
performanta sau
criteriul de reusita
(CÂT ?)
Exemplu de obiectiv
operational la biologie,
clasa a V a
 Fiind dată ilustraţia secţiunii longitudinale,
transversale a tulpinii (conditiile), elevii să
marcheze grafic şi să scrie denumirea
părţilor constitutive ale structurii interne a
tulpinii – comportamentul - (scoarţă,
epidermă, vase lemnoase, vase liberiene) -
nivelul de performanta.
Construiti obiective operationale

A) fiind dat obiectivul de referinta (competenta


specifica) – la clasa pregatitoare - Numararea
pâna la 10 crescator si descrescator – eleborati
3 obiective operationale (de realizat intr-o
singura lectie (ora de clasa):
1)....................................................................
2)....................................................................
3)....................................................................
Construti obiective operationale
 B) La disciplina cultura civica, clasa a VII a
avem obiectivul de referinta: să recunoască
termeni cu conţinut civic. în contexte diferite;
 Construiti 3 obiective operationale derivate
1).……………………………………………
2)…………………………………………….
3)…………………………………………….

S-ar putea să vă placă și