Sunteți pe pagina 1din 8

METODE DE A elaborat: studenta

EVALUARE A RISCULUI Gardaș D.


Grupa: CON-172
DE FALIMENT
METODA SCORURILOR
-care permite poziţionarea rapidă a riscului de faliment pe care îl
reprezintă beneficiarii de credite;
-constituie un instrument de detectare a riscului de faliment pentru
o societate comercială;
-în teoria economică au fost elaborate o serie de modele bazate pe
metoda scorurilor, cele mai cunoscute fiind modelul Altman,
modelul Conan şi Holder, modelul Băncii Franţei.
MODELUL
ALTMAM
Z = 1,2 XI + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5
XI = capital circulant / total activ
X2 = profit reinvestit / total activ
X3 = profit înaintea plaţii impozitului şi a dobânzilor /
total activ
X4 = capitalizare bursiera / datorii pe termen lung
X5 = cifra de afaceri / total active
Z = 0,0656X1 + 0,0326X2 + 0,0105 X3 +0, 672X4
X1 = capital de lucru net / activ total
X2 = profit reţinut la dispoziţia firmei / activ total
X3= profit din exploatare / activ total
X4 = valoarea de piaţă a capitalului propriu / datorii
totale
APRECIEREA RISCULUI PE
BAZA MODELULUI ALTMAN
(1968)
Scorul Z Tipul Companiei Observaţii
2.99 Continuarea exploatării Limita superioara
2.78 Continuarea exploatării  

2.68 Continuarea exploatării  

2.67 Faliment  

2.10 Faliment  

1.98 Faliment  

1.81 Faliment Limita inferioara


MODELUL
CONAN AND
HOLDER
Z = 0,24 XI + 0,22 X2 + 0,16 X3 - 0,87
X4 - 0,1 X5
XI = excedent brut de exploatare /
datorii totale
X2 = capitaluri permanente / activ total
X3 = activ circulant (fără stocuri) / activ
total
X4 = cheltuieli financiare / cifra de
afaceri
X5 = cheltuieli de personal / valoare
adăugată
Z > 0,16 - SITUAŢIA COMPANIEI ESTE FOARTE BUNĂ,
RISCUL DE FALIMENT ESTE MAI MIC DE 10%
0,1 < Z , 0,16 - SITUAŢIA COMPANIEI ESTE BUNA, RISCUL
DE FALIMENT DE LA 10% LA 30%
0,04 < Z < 0,1 - SITUAŢIA COMPANIEI ESTE ALERTA, RISCUL
DE FALIMENT DE LA 30% LA 65%
0,05 < Z < 0,04 - SITUAŢIA COMPANIEI ESTE ÎN PERICOL,
RISCUL DE FALIMENT DE LA 65% LA 90%
Z < 0,05 - EŞEC, RISCUL DE
Modelul FALIMENT
J. Conan si M. Holder PESTE 90%
f a lim e n t 1 0 - 3 0 % ;
0 ,1 6
0,16
0,14
0,12 fa lim e n t 3 0 - 6 5 % ; 0 , 1
faliment 90%
0,1
faliment 65-90%
0,08 fa lim e n t 6 5 - 9 0 % ;
f a lim e n t 9 0 % ; 0 , 0 5 faliment 30-65%
0,06 0 ,0 4 faliment 10-30%
0,04
0,02
0
1
PUNCTAJUL ”Z”
AL LUI TAFFLER
Z = 0,53 XI + 0,13 X2 + 0,18 X3 + 0,16
X
XI = profit impozabil / pasive curente
X2 = active circulante / total passive
X3 = pasive curente / total active
X4 = " nici un interval de credit" =
(active imediate – pasive curente) /
(costul de producţie - amortizarea)
Punctul de echilibru intre supravieţuirea
clientuluo şi apariţia simptomelor de
faliment după Taffler este 0,2.
METODA CREDITULUI
COMERCIAL FRANCEZ
100Z=-1,255R1-2.003R2+0,824R3+5,221R4-0,689R5-1,164R6-
0,706R7+1,408R8-85,544
-Pe ansamblu societăţilor, funcţia Z are valoarea 0. În jurul valorii
zero, pentru funcţia Z există o zonă de incertitudine şi este dificil de
prezis dacă o societate este sănătoasă sau dificilă, deoarece
probabilitatea riscului de faliment pentru Z=0 este 0,5.
-Societăţile cu un scor mai mare de 1,25 sunt în zona favorabilă,
având o probabilitate medie a riscului de faliment de numai 0,21.
Societăţile cu un scor mai mic de -1,8575 sunt în zonă nefavorabilă,
probabilitatea riscului de faliment fiind în medie de 0,872.