Sunteți pe pagina 1din 28

GIMNASTICA – PROBLEME GENERALE

1. Ramurile gimnasticii

2. Scopul, sarcinile şi caracteristicile gimnasticii

3. Mijloacele gimnasticii
1. Ramurile gimnasticii

1.1. GIMNASTICA DE BAZĂ

1.2. GIMNASTICA DE PERFORMANŢĂ

1.3. GIMNASTICA APLICATĂ ÎN ALTE DOMENII


1.2. GIMNASTICA DE PERFORMANŢĂ
 Gimnastica artistică
 Gimnastica ritmică
 Gimnastica aerobică
 Gimnastica acrobatică
 Gimnastica la trambulina elastică


Gimnastica de performanţă se caracterizeaza în primul
rând prin întrecere.

Există şi unele “contradicţii” în gimnastica de
performanţă:
- se concureaza individual şi totuşi calculele rezultatelor
şi clasamentelor se fac şi pe echipe.

• Sportivul NU vine în contact direct cu adversarul.


Sistematizarea ramurilor gimnasticii de performanţă:

a) Gimnastica artistică (sportivă)


Pe linie naţională este îndrumată de Federaţia
Română de Gimnastica (F.R.G.), înfiinţată în anul
1905.
Programele de concurs şi de clasificare cuprind:
- exerciţii liber alese şi
- exerciţii impuse (la anumite vârste) care sunt
eşalonate pe mai multe categorii de clasificare,
culminând cu cele mai grele ale categoriei
maestru.
• Concursul este un poliatlon cu 4 probe pentru fete
(sărituri, paralele, bârnă şi sol) şi 6 probe pentru
băieţi.
b) Gimnastica ritmică sportivă

c) Sport aerobic sau gimnastica aerobică


Poate fi considerată ca având atât un caracter de
bază, deoarece formează bazele generale ale
mişcărilor, cât şi un caracter de performanţă,
deoarece se organizează C.E. şi C.M. Este praticată
atât de fete, cât şi de băieţi.
d) Gimnastica acrobatică
Gimnastica acrobatică poate fi practicată
independent (mai mult de către băieţi) ca o
ramură sportiva aparte, cum există deja în unele
ţări, cu organizarea unor întreceri internaţionale,
chiar sub egida F.I.G. cum sunt de exemplu C.M.
e)“Trampoline” (gimnastica la trambulina elastică)
Sistematizarea ramurilor gimnasticii aplicate în alte
domenii:

a) Gimnastica profilactică care poate fi:

- de întreţinere care se pratică cu scopul angrenării


marilor funcţii ale organismului, pentru menţinerea
sănătăţii şi a capacităţii de muncă
Conditii:
- respectarea unei vieţi ordonate, echilibrate, fără
excese de nici un fel
- însoţirea exerciţiilor cu mişcări de respiraţie. Este
ramura cea mai accesibilă tuturor vârstelor.

- compensatorie
b) Gimnastica recuperatorie care poate fi:
- posttraumatică
- postoperatorie
- a persoanelor cu nevoi speciale

- Are un conţinut foarte specializat şi bogat, cu


scopul de a recupera mai ales deformările
aparatului locomotor provocate de poziţii sau
mişcări profesionale unilaterale sau ca urmare
a unor traumatisme.
- Exerciţiile sunt luate din gimnastica de bază şi
sunt executate liber, cu ajutor sau la aparate
speciale.
c) Gimnastica pentru alte discipline
sportive

Pe lângă asigurarea unei dezvoltări fizice


generale, trebuie să se asigure şi o pregatire
fizică specială fiecărei ramuri sportive în
parte.
2. Probleme generale
 Gimnastica - disciplină de bază a EFS, deoarece
asigură dezvoltarea fizică generală sau armonioasă a
organismului şi ajută la practicarea şi a altor discipline
sportive.

 Dispune de o teorie şi o metodică proprie, de un


conţinut specializat, cât şi de forme proprii de
organizare.

 Ştiintă de graniţă - se bazează pe datele ştiinţelor


conexe.
 a) Scopul principal al gimnasticii:
- formarea ţinutei corecte
Scopul secundar al gimnasticii:
contribuie la:
formarea, dezvoltarea şi perfecţionarea pregătirii
generale şi armonioase a organismului.
b) Sarcinile (obiectivele) gimnasticii:

-
contribuie la formarea, dezvoltarea şi menţinerea
unei ţinute corecte şi a expresivităţii gesturilor;

- contribuţii importante la asigurarea dezvoltării


corecte şi armonioase a organismului în creştere;

- contribuie la dezvoltarea unor calităţi motrice de


bază;

- are un rol determinant în însuşirea tehnicii de bază a


oricăror deprinderi motrice;

- contribuie la dezvoltarea funcţiilor organismului


uman;

ajută la corectarea unor deficienţe fizice provocate
de activităţi profesionale unilaterale;


contribuie la recuperarea după unele traumatisme;


asigură dezvoltarea si menţinerea capacităţilor
motrice (fizice) la orice vârstă;


asigură un suport fizic corespunzător şi necesar
practicării altor discipline sportive.
c) Caracteristicile
gimnasticii
 Gimnastica dispune de un conţinut extrem de
bogat şi foarte diferit de mijloace;

 Mişcările specifice au efect analitic şi selectiv


asupra diferitelor grupe musculare si asupra
articulaţiilor;

 Forma de execuţie, împreună cu conţinutul


exerciţiului constituie criterii în aprecierea
performanţei (v. fig. nr.1)
 Fig. nr. 1.

-
Forma exerciţiului

Performanţa

Conţinutul exerciţiului:
- mişcările corpului
- efortul fizic
- efortul psihic
 Contribuie la stăpânirea aparatului locomotor,
dezvoltând în acelaşi timp coordonarea şi simţul
orientării în spaţiu;

 Dezvoltă unele calităţi importante în


comportamentul omului, ca: voinţa, curajul,
hotararea, dârzenia, perseverenta, stăpânirea
de sine.
3. Mijloacele gimnasticii

Sistematizarea mijloacelor gimnasticii:


a) Exerciţii de front, formaţii şi ordine executate mai ales
în colectiv
b) Exerciţii de dezvoltare fizică generală şi/sau
armonioasă, care pot fi realizate fără aparate, sub
forma de:
- exerciţii libere simple, pentru diferite părţi ale corpului

- exerciţii libere compuse

- exerciţii cu obiecte portative (bastoane, mingi, gantere,


extensoare, corzi, cercuri, etc.)

- exerciţii la unele aparate speciale: scara fixă, banca de


gimnastică, etc.

c) Exerciţii aplicative – ex. folosite şi în viaţa
cotidiană;

 d) Exerciţiile acrobatice - exerciţii executate


individual şi în doi sau în grup; aceste exerciţii mai
pot fi executate şi pe unele aparate speciale: plasa
elastica, roata, trambulina elastica.

 e) Exerciţii de gimnastică ritmică (sportivă)


individuale sau în ansamblu, care se execută liber
sau cu obiecte portative (mingi, panglici, cercuri,
corzi, eşarfe, măciuci,etc.).
f) Exerciţii de gimnastică artistică (sportivă)
cuprind poziţii, mişcări de forţă, mişcări de
balans, executate cu o tehnică bine
determinată, la diferite aparate (probe de
concurs)
g) Exerciţiile de sport aerobic cuprind paşi
specifici, paşi de dans, mişcări de forţă, de
echilibru, de coordonare ori viteză, care se
realizează individual, în duo, în trio şi
ansamblu.
h) Exerciţii la trambulina elastică (“Trampoline”)
care sunt sărituri acrobatice simple sau cu
rotaţii în jurul axelor corpului.
b) Gimnastica ritmică sportivă (care va fi studiată în
semestrul 2)
c) Sport aerobic sau gimnastica aerobică
Poate fi considerată ca având atât un caracter de
bază, deoarece formează bazele generale ale
mişcărilor, cât şi un caracter de performanţă,
deoarece se organizează C.E. şi C.M. Este praticată
atât de fete, cât şi de băieţi.
d) Gimnastica acrobatică
Gimnastica acrobatică poate fi practicată
independent (mai mult de către băieţi) ca o
ramură sportiva aparte, cum există deja în unele
ţări, cu organizarea unor întreceri internaţionale,
chiar sub egida F.I.G. cum sunt de exemplu C.M.
e)“Trampoline” (gimnastica la trambulina elastică)
MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!