Sunteți pe pagina 1din 19

ELEMENTE DE TEHNOLOGIE GENERALA

NOTIUNI DE BAZA DIN DOMENIUL ECONOMIC


SERVICIILE
• Activităţile umane desfăşurate pentru economie şi pentru
oameni, în scopul satisfacerii nevoilor sociale
se numesc servicii.
1. Serviciile interne ale întreprinderilor

• Serviciile destinate producţiei ajută la desfăşurarea proceselor de bază.


• In această categorie intră:
 Serviciile de cercetare - proiectare - realizarea proiectelor de produse sau
de reorganizare a întreprinderilor
 Serviciile de transport extern - transport de la furnizori la întreprindere şi de
aici la clienţi
 Serviciile de contabilitate - ţin evidenţa patrimoniului şi a realizărilor
organizaţiei
 Serviciile informatice - administrează informaţiile de care are nevoie
organizaţia
 Serviciile juridice - oferă consultaţii juridice managerilor
 Serviciile de întreţinere şi reparare a utilajelor şi instalaţiilor
 Serviciile de publicitate - realizează publicitatea pentru produse, pentru
marca fabricii
2. Serviciile comerciale

• In categoria serviciilor comerciale sunt cuprinse serviciile


prestate de organizaţii în scopul obţinerii unui profit. Preţul
serviciilor se stabileşte din concurenţa care există pe piaţă.
Unele servicii îşi desfăşoară activitatea în condiţiile de
monopol, unde concurenţa este slabă (telefonie, poştă, radio-
TV) şi în acest caz preţurile pe care le propun sunt aprobate
de un organism numit Oficiul concurenţei.
• Serviciile comerciale pot fi prestate:
individual (instructor auto, frizer),
de un grup de oameni (atelier auto, cabinet medical),
de o organizaţie (bancă, firmă de asigurări)
 de o reţea (transport aerian, telefonie, posturi de radio şi
televiziune).
3. Serviciile publice

• Serviciile oferite unui mare număr de persoane, în această


categorie intră învăţământul, sănătatea, asistenţa socială,
apărarea naţională, ordinea publică, iluminatul public, protecţia
mediului, transportul, telecomunicaţiile, distribuţia de energie
electrică şi termică, etc.
• Serviciul public reprezintă rezultatul unei activităţi desfăşurate
direct sau indirect de instituţiile publice.
• Guvernul administrează problemele comunităţii la nivel naţional,
iar primăriile administrează problemele locale.
• Instituţiile publice prestează :
direct servicii pentru populaţie, de exemplu serviciu de stare
civilă (înregistrarea membrilor comunităţii: naşteri, căsătorii,
decese);
 indirect, instituţiile devenind întreprinderi pentru prestarea
serviciilor (din punct de vedere juridic aceste întreprinderi sunt
regii autonome).
Exemple de servicii publice la nivelul unei comunităţi locale:

aprovizionarea cu apă potabilă,


salubrizarea,
administrarea parcurilor,
servicii de transport urban (metrou, autobuze, tramvaie).