Sunteți pe pagina 1din 13

PEDOSFERA

Profesor : VELCU GABRIEL


PEDOSFERA = învelișul discontinuu de la suprafața
scoarței terestre, alcătuit din totalitatea solurilor.

SOLUL este partea superioară, afânată a


litosferei, care se află într-o continuă evoluție
sub influența factorilor pedogenetici.
Procesul de formare a solului se numește
PEDOGENEZĂ.
COMPONENTELE SOLULUI

PARTEA MINERALĂ rezultată prin procesul de alterare a rocilor;


PARTEA ORGANICĂ (rezultată prin descompunerea materiei
organice de către microorganisme)
PARTEA LICHIDĂ (sub formă de apă liberă sau capilară, sub
formă de soluţii)
PARTEA GAZOASĂ (aerul provenit din atmosferă)
FACTORII PEDOGENETICI
TIPURILE DE ROCI CLIMA

MICROORGANISMELE

VEGETAŢIA ŞI ANIMALELE
FACTORII PEDOGENETICI

 RELIEFUL

 OMUL

 TIMPUL
PROPRIETĂŢILE PRINCIPALE ALE
SOLURILOR

- Fertilitatea
- Culoarea
- Textura (proporția de nisip, praf și argilă)
- Structura (modul de asociere a particulelor
de sol în agregate de forme şi mărimi diferite)
- Permeabilitatea (permite trecerea apei)
- Porozitatea (permite acumularea apei)
- Reacția solului (permite stabilirea
tipurilor de îngrășăminte care se pot aplica pentru
îmbunătățirea caracteristicilor sale)
- Scheletul (alcătuit din blocuri, bolovani, pietriș)
PROFILUL DE SOL
CLASIFICAREA SOLURILOR

CLASA MOLISOLURI CLASA VERTISOLURI

CLASA ARGILUVISOLURI SOLURI HIDROMORFE

CLASA CAMBISOLURI SOLURI HALOMORFE

CLASA SPODOSOLURI SOLURI ORGANICE

SOLURI NEEVOLUATE, TRUNCHIATE


CLASA UMBRISOLURI SAU DESFUNDATE
EROZIUNEA SOLULUI
Fiți pe fază !
Am pregătit pentru voi un
rebus geografic interactiv.
REBUS GEOGRAFIC
Completați spaţiile libere de pe orizontală și veți obţine pe verticală,
numele învelişului de sol al Pământului. SUCCES !
1 – Factor pedogenetic cu care se
  1.   determină evoluţia solurilor.
2 – Factor pedogenetic important
  2.  
pentru calitatea solului.
  3.  
3 – Procesul de formare a solului
4 – Factor pedogenetic, un suport
  4.   pentru soluri.
5 – Compus organic ce rezultă in
5.   urma descompunerii materiei
vegetale şi pe baza căruia se
  6.   apreciază fertilitatea.
 
7.
  8.  
6 – Succesiunea de soluri
  9.   de la suprafaţă până la roca mamă
7 – Însuşirea principală a solului
8 – Strate de sol
9 – Materie lichidă din sol