Sunteți pe pagina 1din 27

Programul de Reanimare

Neonatala
Diapozitive
Curs pentru Medici si Asistente
Pediatrie
Asociatia Americana a Inimii
Programul de Reanimare
Neonatala
Lectia 1: Trecere in revista si
Principiile Reanimarii
Schimbari fiziologice la nastere
Diagrama de flux a reanimarii
Factori de risc pentru reanimare
Echipamentul si personalul necesare

©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Plamanii si Circulatia

La fat
 in
utero, fatul este dependent de placenta
ca organ prin care se face schimbul de
gaze
 Toate
alveolele sunt pline cu lichid
pulmonar fetal

©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Plamanii si Circulatia
La fat Canalul Aorta
 Esteprezenta arterial

vasoconstrictia
arteriala
Arter
 Fluxul
sanguin a
pulmonar este pulm Plama
Plama
.
diminuat n n
 Fluxulsanguin Cor
este suntat la d
Suntarea
Suntarea sangelui
sangelui prin ductul
ductul arterial
arterial de
de la
la
nivelul ductului
plamani,
plamani, inainte
inainte de
de nastere
nastere
arterial
©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Plamanii si Circulatia
Dupa nastere
 Plamanii se expansioneaza cu aer
 Lichidul
pulmonar fetal paraseste
alveolele
Aer
Lich
pul
m Aer Aer
feta
l Prima A doua Resp.
respira respira urmatoa
tiee tie re
Lichidul inlocuit de aer in alveole
©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Plamanii si Circulatia

Dupa nastere
 Arteriolele Vasoconstrictie Vasodilatatie
pulmonara inainte de dupa na[tere
pulmonare se nastere

dilata
 Fluxul
sanguin
pulmonar creste

Fluid Oxigen
in in
alveol
Dilatarea vaselor alveole
sanguine pulmonare la
nastere e
©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Plamanii si Circulatia

Dupanaster Canal arterial


care se
Sange bogat in
oxigen in aorta
inchide

e
 Nivelul Arter
a
sanguin de pulm
Plama
oxigen creste n
Plama
n
 Ductul
Cor
arterial se d
contracta Oprirea fluxului prin canalul arterial
dupanastere, pe masura ce sangele curge
 Sangele preferential spre plamani
©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Tranzitia Normala

Urmatoarele schmbari majore apar in


cateva secunde dupa nastere:
Lichidul din alveole este resorbit

Se produce vasoconstrictia arterei si a venei

ombilicale

Se produce vasodilatatia vaselor din tesutul


©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Plamanii si Circulatia

Eliminarea lichidului pulmonar fetal


 Este imbunatatit de prezenta travaliului
inaintea nasterii
 Facilitata de respiratii initiale eficiente
 Afectata de

– Apnee la nastere fara expansiune


pulmonara
– Respiratii ineficiente superficiale ©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Plamanii si Circulatia

Fluxul sanguin pulmonar


 Scade in hipoxemie si acidoza, datorita
vasoconstrictiei
 Creste cu ventilatia, oxigenarea si
corectarea acidozei

©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Plamanii si Circulatia
Functia cardiaca si mecanismele
compensatorii in asfixie
 Raspunsul initial
– Vasoconstrictie a paturilor vasculare de la
nivelul plamanilor, intestinului, rinichilor si pielii
pentru a redistribui fluxul sanguin catre inima si
creier
 Efecte tardive
– Functia miocardica poate fi afectata, debitul
cardiac scade si pot aparea leziuni organice
©© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Ce Poate Merge Prost in
Timpul Tranzitiei?

 Ventilatie insuficienta, blocare a cailor aeriene


sau ambele
 Pierdere excesiva de sange sau contractilitate
cadiaca slaba
 Vasoconstrictie sustinuta arteriolelor pulmonare

©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Semne ale unui Nou-
Nascut Compromis

 Cianoza
 Bradicardie
 Tensiune arteriala
scazuta
 Depresie a efortului
respirator
 Tonus muscular
scazut ©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: intrerupere a Tranzitiei
Normale:
Apnea

Apnee primara
 Tentative rapide de a respira
 Respiratiile se opresc
 Frecventa cardiaca scade
 Tensiunea arteriala este de obicei mentinuta la
valori normale
 Raspunde la stimulare

©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Apnee Secundara
Apnee
Apnee Apnee
secundara primar secunda
 Respiratiile se a ra
opresc

Respira]ii
Apnee Apnee
 Frecventa primar secunda
Frecven]\ cardiac\
a ra
cardiaca scade
 Tensiunea Frecventa cardiaca

arteriala scade Timp


Tensiune
arterial\

Tensiune
 Nici arteriala
un raspuns la
Timp
stimulare
Schimbarile frecventei cardiace si tesiunii arteriale in
timpul apneei
©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Raspunsurile cursantului: Diagrama de Flux
a Reanimarii
Na[ter
e
• F\r\ meconiu?
• }ip\ sau respir\?
• Tonus muscular
bun? Evaluare
• Rozat?
• Sarcin\ la
termen?
NN
uu
• Asigura]i c\ldur\
• Pozi]iona]i, Elibera]i
calea aerian\* (dup\
cum e necesar)
• {terge]i,stimula]i,
repozi]iona]i
• Administra]i oxigen
(dup\ cum e necesar)

• Evalua]i respira]iile,
frecven]a cardiac\ [i Evaluare
colora]ia
Apne sau
e FC<100
• Administra]i ventila]ie cu
presiune pozitiv\*

FC<6 FC>6 Evaluare


0 0

• Administra]i ventila]ie cu
presiune pozitiv\*
• Administra]i masaj cardiac
extern
FC<60 Evaluare

Adminis

tra]i
adrenali
*Intuba]ia na*
*Intuba]ia endotraheal\
endotraheal\ poate
poate fifi luat\
luat\ `n
`n considerare
considerare `n
`n
anumite
anumite etape
etape
©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Pasii Initiali (Blocul A)

• Asigurati caldura
• Pozitionati, Eliberati calea
aeriana* (dupa cum e
necesar)
• stergeti,stimulati,
repozitionati
• Administrati oxigen (dupa
cum e necesar)
Intubatia endotraheala poate fi luata in considerare in
anumite etape

©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Evaluare

Dupa etapele initiale, actiunile


urmatoare se bazeaza pe evaluarea:
 Respiratiilor
 Frecventei cardiace
 Coloratiei

©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Respiratie (Bloc B)
in caz de apnee sau FC <100bpm:
 Asistati nou-nascutul prin administrarea de
ventila]ie cu presiune pozitiva pe masca si balon
timp de 30 de secunde.

• Administra]i ventila]ie cu presiune


pozitiv\*

Evaluar
e
*Intubatia endotraheala poate fi luatain considerare in
anumite etape
 Apoi, reevaluati
©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Circulatia (Blocul C)
Daca FC < 60 bpm in pofida unei ventilatii
adecvate:
 Asigurati suportul circulator prin inceperea masajului
cardiac, in timp ce continuati ventilatia.
 Apoi, evaluati din nou. Daca frecventa cardiaca < 60,
treceti la D.
Apne sau
e FC<60
• Administra]i ventiltie cu presiune
pozitiv\*

FC<6 FC>6 Evaluar


0 0
e
• Administra]i ventila]ie cu
presiune pozitiv\*
• Administra]i masaj cardiac extern
*Intuba]ia endotraheal\ poate fi luat\ `n considerare `n
anumite etape
©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Droguri (Blocul D)
Daca FC < 60 bpm in pofida ventilatiei si
masajului cardiac adecvate:
Administrati adrenalina in timp ce ventilatia si masajul
cardiac continua

• Administrati ventilatie cu presiune


pozitiv\*
• Administra]i masaj cardiac extern

FC<6
FC<6 Evaluar
00
e
• Administr
ati
adrenalin
a*
*Intubatia endotraheala poate fi luatain considerare in
anumite etape
©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Puncte Importante in
Diagrama de Flux a
Reanimarii Neonatale
 Frecventa cardiaca < 60 sunt necesari pasi
aditionali
 Frecventa cardiaca > 60 masajul cardiac poate fi
oprit
 Frecventa cardiaca > 100 ventilatia cu
presiune pozitiva poate fi oprita
 Asterisc (*) intubatia endotraheala poate fi luata in
considerare in anumite etape
 Termen – 30 de secunde, daca nu apare o
imbunatatire, treceti la pasul urmator
©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Ciclul Evaluare, Decizie,
Actiune

©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Pregatirea pentru
Reanimare: Personal si Echipament

 Persoana antrenata pentru a initia reanimarea


la fiecare nastere
 Chemati personal suplimentar, daca e
necesar, pentru o nastere mai complicata
 Pregatiti echipamentul necesar
– Deschideti sursa radianta
– Verificati echipamentul de reanimare
 Conceptul de echipa

©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: Pregatirea pentru
Reanimare
Factori de Risc

 Factori antepartum

 Factori intrapartum

©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: De ce au Nou-Nascutii
prematuri un risc mai mare?

 Posibila deficienta de surfactant


 Pierdere de caldura crescuta, control
prost al temperaturii
 Infectie posibila
 Susceptibil la hemoragie intracraniana

©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA
Lectia 1: ingrijirea Post-
Resuscitare Nastere

•• F\r\
F\r\ meconiu?
meconiu? D ingrijire de rutin\:
•• }ip\
}ip\ sau
sau respir\?
respir\? • Asigura]i
a
•• Tonus
Tonus muscular
muscular
bun?
bun? c\ldur\
•• Rozat?
Rozat? • Elibera]i c\ile
•• Sarcin\
Sarcin\ la
la
termen?
aeriene
termen?
Nu • {terge]i
• Asigura]i c\ldur\
• Pozi]iona]i, Elibera]i
calea aerian\* (dup\
cum e necesar)
• {terge]i,stimula]i,
repozi]iona]i
• Administra]i oxigen
(dup\ cum e necesar)
Respir
• Evalua]i respira]iile, \
frecven]a cardiac\ [i FC>10
ingrijire
colora]ia 0& suportiva
sauFC<1 rozat
Apnee
00 Ventile
• Administra]i az\
ventila]ie cu
FC>1
ingrijire
• presiune pozitiv\*
00 & continua
FC<6 FC>6 rozat
0 0
• Administra]i ventila]ie cu
presiune pozitiv\*
• Administra]i masaj cardiac extern
FC<6
0

• Adminis *Intuba]ia endotraheal\ poate fi


tra]i
luat\ `n considerare `n anumite
adrenali
na* etape ©
© 2000
2000 AAP/AHA
AAP/AHA