Sunteți pe pagina 1din 4

Revoluțiile de

la 1848 din
Europa
Repere
• Cauze: generale, specifice;
• Revoluția din Franța;
• Revoluția din Statele Germane;
• Revoluția din Italia;
• Revoluția din Imperiul Habsburgic.
Obiective:
1. istaurarea regimurilor democratice;
2. obținerea indendenței și a unității naționale.
3. înfăptuirea reformelor;
4. criza economică;

Cauze

Statele
Franța:
germane:
1. Ruinarea
1. Seceta de la
întreprinderilor;
1847;
2. Creșterea ratei
2. Șomajul și
șomajului:
reducerea
3. Foametea;
salariilor;
4. Monarhia absolută;
3. Creșterea
prețurilor;
4. Tensiuni
sociale și
tulburări ale
Revoluția din Franța
• 22 februarie 1848 la Paris –demonstrații ale parizienilor,
care cer instaurarea republicii și înlăturarea monarhiei
absolute.
• 24 februarie1848 – Proclamarea Guvernului provizoriu;
• 4 mai 1848 – Adunarea Constituantă