Sunteți pe pagina 1din 2

STRUCTURA Agenţiei de Investiții

Director general
Director general adjunct
Cabinetul directorului (cu statut de serviciu)
Serviciul audit intern
Direcția promovarea imaginii țării pentru atragerea investițiilor străine
Direcția investiţii şi protejarea investiţiilor
Direcția promovarea exporturilor
Direcția promovarea turismului
Secția management instituțional
Serviciul juridic şi resurse umane
Serviciul financiar-administrativ
Serviciul informare, comunicare cu mass-media şi managementul documentelor
Serviciul tehnologia informaţiei şi comunicații