Sunteți pe pagina 1din 19

PLANIFICAREA PROIECTULUI

PLANIFICAREA PROIECTULUI
Planificarea proiectului este un ansamblu de procese care
au ca scop elaborarea programului de realizare a
proiectului
Planificarea vizează răspunsul la următoarele întrebări:
• Ce trebuie făcut? (obiective)
• Cum trebuie făcut? (mijloace, metode, acțiuni de
realizat)
• Cine trebuie sa faca? (resurse umane vizate)
• Când trebuie făcut? (termene)
• Unde trebuie făcut? (locatii)
• Ce resurse trebuie alocate? (cantitati, bugete)

2
PLANIFICAREA PROIECTULUI
Procese:
• Definirea obiectivelor proiectului
• Definirea activităților
• Definirea resurselor si alocarea lor
• Ordonarea (înlănțuirea) activităților
• Estimarea duratei activităților
• Programarea activităților
• Controlul programării activităților
• Estimarea costurilor resurselor alocate
• Stabilirea bugetelor alocate activităților
• Controlul costurilor
3
PLANIFICAREA PROIECTULUI
Definirea obiectivelor proiectului
Obiectivele reprezintă paşii ce trebuie făcuţi pentru a atinge
obiectivul general al proiectului (scop)
Obiectivele trebuie sa fie formulate SMART:
• S - specific (specific = ușor de înțeles, fiind legat de
ceea ce se dorește a se realiza în proiect. Cine, ce,
când, unde, cum este rezultatul la nivelul beneficiarilor.)
• M - measurable (măsurabil = în termeni de calitate sau
cantitate. Se exprima în cifre sau în procente.)

4
PLANIFICAREA PROIECTULUI

Definirea obiectivelor proiectului


• A - achievable (abordabil = este un obiectiv care poate
fi în general atins şi care se apropie de atingerea
scopului? Poate organizaţia să îl atingă?)
• R – realistic (realist = are organizaţia resursele
necesare pentru atingerea lui in timpul dat? Factorii
interni și externi să permită realizarea lui)
• T – timely (să se specifice intervalul de timp în care se
așteaptă realizarea lui)

5
PLANIFICAREA PROIECTULUI

Definirea obiectivelor proiectului


• Este necesar sa se acorde o mare atenţie formulării
obiectivelor pentru a nu se confunda cu activităţile
Activitatile reprezintă mijloacele utilizate pentru
îndeplinirea obiectivelor
• Nu trebuie uitată o caracteristică foarte importantă pe
care obiectivul trebuie să o aibă, aceea de a putea fi
evaluat. Altfel, cum veţi şti că v-aţi atins obiectivele?

6
PLANIFICAREA PROIECTULUI

Definirea obiectivelor proiectului


Exemple de obiectiv „SMART”: Facilitarea tranziției de la
școală la viața activă prin derularea de stagii de
pregătire practică pentru 200 de elevi din învățământul
profesional și tehnic într-o perioadă de 2 ani.

Pentru fiecare obiectiv specific al proiectului se definesc


activităţile pe care le implică

7
PLANIFICAREA PROIECTULUI

Definirea activităților
Activitățile proiectului constituie mijloace și metode de
îndeplinire a obiectivelor
În vreme ce obiectivul proiectului răspunde la întrebarea
”Ce face proiectul?”, orice activitate trebuie formulată
astfel încat să răspundă la întrebarea ”Cum se face
acest lucru?”
Denumirea fiecarei activitati trebuie sa înceapa cu un verb
de actiune (ex: organizare, desfasurare, achizitionare
etc)

8
PLANIFICAREA PROIECTULUI

Definirea activităților
Exemple de activități în raport cu obiectivul SMART anterior
menționat (slide 7):
• Conceperea și elaborarea materialelor suport necesare
derulării stagiilor de practică
• Derularea stagiilor de practică
• Achizitionare de materiale suport pentru învățare
• etc

9
PLANIFICAREA PROIECTULUI

O activitate prezintă următoarele caracteristici


principale:
• rol bine determinat
• consumă resurse umane, materiale și financiare
• are un moment de început şi un moment de încheiere
• o durată

10
PLANIFICAREA PROIECTULUI

Durata unei activități se poate estima prin diverse tenhici


Cel mai adesea se utilizeaza:
• estimarea prin analogie cu duratele unor activități similare
• estimarea de către experții din echipa de proiect
• determinare prin calcul analitic (metode deterministe sau
probabilistice)
 

•  
11
PLANIFICAREA PROIECTULUI

• Planificarea proiectului necesită elaborarea listei tuturor


activităţilor proiectului
• Lista trebuie să conțină toate activitățile necesare dar și
suficiente pentru atingerea obiectivelor proiectului
• Includerea unor activități inutile din punct de vedere al
obiectivelor prelungește termenul de execuție a proiectului
și crește costurile

12
PLANIFICAREA PROIECTULUI

Activitățile pot fi:


- activități propriu zise – consumatoare de timp și resurse
materiale și financiare
- activități fictive – care nu consumă timp, nici resurse dar
care marchează începutul sau sfârșitul unei faze a
proiectului, sau a unor termene intermediare
(milestones). Reperele sunt evenimente cheie care oferă
o măsură a progresului proiectului şi obiective către care
să se îndrepte echipa proiectului.

13
PLANIFICAREA PROIECTULUI
Detalierea activităţilor în sub-activităţi şi sarcini
realizabile. Pentru a avea o imagine de ansamblu a
proiectului şi pentru a nu omite nicio activitate importantă
se procedează la descompunerea proiectului în
activități
- Metoda „Work Breakdown Structure” (WBS) - Structura
detaliată orientată pe activități
• Proiectul este descompus în subproiecte, subproiectele în
faze, fazele în activităţi, activităţile în subactivităţi şi
subactivităţile în sarcini. La nivel de sarcină se cunosc
resursele umane care realizeaza sarcina respectivă,
precum şi resursele de care au nevoie pentru a o îndeplini.

14
PLANIFICAREA PROIECTULUI

Structura detaliată orientată pe activități - „Work


Breakdown structure” (WBS) - proces necesar pentru
a asigura că proiectul include toate activităţile necesare
şi doar acele activităţi necesare pentru îndeplinirea cu
succes a proiectului
Reprezintă:
- detalierea proiectului în activităţi
- aranjarea proiectului într-o structură ierarhică
- orice nivel descendent reprezintă o detaliere a
activităților necesare implementării unui proiect

15
PLANIFICAREA PROIECTULUI

Structura detaliata orientată pe activități - WBS


• În etapa de planificare, WBS oferă echipei proiectului o
prezentare detaliată a acestuia sub forma unui ansamblu
de activităţi ce trebuie îndeplinite pentru ca proiectul să
fie finalizat. La nivelul cel mai de jos al WBS se
estimează efortul necesar, timpul şi resursele.
• reprezintă un plan care arată când activităţile sunt
complete, când vor fi livrate rezultatele proiectului şi
când acesta va fi finalizat

16
PLANIFICAREA PROIECTULUI

Structura detaliată orientată pe activități - WBS este


utilizată și în etapa de implementare a proiectului pentru
raportarea stadiului proiectului:
- realizarea sarcinilor conduce la realizarea activităţilor;
- realizarea activităţilor de nivel inferior determină
realizarea celor de nivel superior;
- realizarea tuturor activităţilor legate de un obiectiv
determină atingerea obiectivului şi a rezultatelor vizate

17
PLANIFICAREA PROIECTULUI

Structura detaliată orientată pe activități (WBS) - puncte


slabe:
- poate omite activităţi importante cum sunt activitatile de
management al proiectului – întâlniri ale echipei de
proiect, activităţi legate de monitorizare, evaluare,
raportare etc
- poate rămâne la stadiul din faza de planificare, fără a mai
cuprinde modificările care pot apărea pe parcursul
implementării proiectului

18
PLANIFICAREA PROIECTULUI

Definirea activităților – structura WBS

Structura detaliată orientată pe activități - exemplu

19

S-ar putea să vă placă și