Sunteți pe pagina 1din 12

Managementul

Schimbarii
Managementul schimbarii

“Schimbarea este o lege a vieţii” John F. Kennedy.

”Schimbarea reprezintă în general, o modificare, o transformare sau o


prefacere în forma şi/sau conţinutul unui obiect, unei activităţi, sau unui
produs natural, de gândire sau social.”
Termenul se refera la sarcina de gestionare a schimbarilor. Gestionarea
schimbarii este un termen cu cel putin 2 dimensiuni;

1. Prima dimensiune se refera la efectuarea de modificari intr-un mod planificat,


gestionat, sistematic.

2. A doua dimensiune de gestionare a schimbarilor acopera raspunsul la schimbarile


asupra carora organizatia acopera un control redus sau nul, modificarile care rezulta
din activitati cum ar fi:
 modificari ale legislatiei, revolte sociale, politice, actiunile
concurentilor, schimbarea curentilor economici.
Managementul schimbarii se poate referii si la o zona practica profesionala.
Consultantii independenti pot actiona ca agenti ai schimbarii pentru a-si ajuta
clientii sa gestioneze schimbarile cu care se confrunta.

Cea de-a treia definitie a managementului schimbarii se bazeaza pe continutul


sau subiectul problemei. Aceasta consta in metode, modele, tehnici, instrumente si
alte forme de cunoastere care participa la practica mnagementului schimbarii.
Schimbarea organizaţională vizează aspecte multiple. O prezentare amplă a acestora a
făcut-o Milan Kubr (1992) în ,,Manualul consultantului în management.” Acestea sunt:
 schimbări în modul de constituire a organizaţiei (natura activităţii, forma de proprietate,
statutul juridic etc.);
 schimbări ale sarcinilor şi activităţilor (nomenclatorul de produse sau servicii oferite,
furnizori, clienţi, pieţe);
 schimbări ale tehnologiei utilizate (procese tehnologice, echipamente, scule, materiale
şi energie utilizată);
 schimbări în structurile şi procesele de management (organizarea firmei, procesele de
luare a deciziilor, sistemul informaţional, procedurile de control);
 schimbări în cultura organizaţională (valori, tradiţii, influenţe, stilul de conducere);
 schimbări în rândul oamenilor (echipa managerială, personalul angajat, competenţa,
atitudinile, motivaţiile, comportamentul şi eficienţa lor în muncă);
 schimbări ale performanţei organizatorice (financiare, economice, sociale, arătând cum
anume organizaţia se leagă de mediu, îşi îndeplineşte misiunea şi abordează posibilităţi
noi);
 schimbări ale imaginii pe care şi-a creat-o organizaţia în cercurile de afaceri şi în
societate.
Gestionarea schimbărilor

Necesitatea schimbarii

Schimbarile constituie o parte esentiala a procesului de management al


configuratiei. Scopul urmarit este acela de a detalia cunoasterea solutiei
conceptuale a produsului realizat prin proiect precum si a metodei prin care
se va implementa aceasta solutie.
Schimbarea specificatiei sau a ariei de cuprindere pentru proiect pot distruge
proiectul daca nu este gestionata corespunzator. Schimbarile în proiect sunt foarte
probabile si nu trebuie evitate. Ele trebuie analizate supuse discutiei managerului de
proiect si beneficiarului, precum si persoanelor care sunt abilitate, prin documentul
de initiere al proiectului, în a aproba cererile de schimbare. Acestea vor semna în
cazul aprobarii cererii fiind responsabile de consecintele schimbarii.

Analiza schimbarii presupune evaluarea impactului pe care o schimbare


potentiala îl poate produce, importanta, costul si decizia de implementare a
schimbarii.
Se vor pune în balanta avantajele / beneficiile de schimbare (eventuale
reduceri de costuri sau de timp) cu riscul , durata si de asemenea costul. Se va
analiza impactul produs de schimbare, ce lucrari vor mai fi necesare, efectele
directe si indirecte etc.
Documente specifice: formulare specifice de control, cerere de schimbare.

Pentru a se realiza o schimabare este necesara o oarecare birocatie. Astfel, se


va completa un formular de control al schimbarii ce va contine : persoanele
interesate cu rol – cheie, informatii referitoare de evidenta a stadiilor de
configurare, descierea schimbarii, impactul, beneficiul, costul schimbarii,
evaluarea. Formularul de control al schimbarii
FISA DE LUCRU 1.

  Ingrijirea pacientului cu infarct miocardic acut


Proiectul   necomplicat
Sponsor    Viorel Petrescu  
Promotor      

Responsabil marketing    
Schimbarea numarul  1  

Problema    Nerescpectarea structucrii de elaborare  


Data 01.04.2020    01.04.2020  
Cine a propus schimbarea   Profesorul coordonator
 
 A neccestitat schimbarea formatului de
redactare in fontul “times new roman” si a
dimensiunii fonturilor ( ex. Times new roman
Descrierea schimbarii 12”  
 Evidentierea anumitor capitole si / subcapitole
Impactul   (continut si imagini )  
 Arajanarea corespunzatoare in pagina si
Beneficiul   nedecalibrarea paginilor din cuprins  
Costurile schimbarii    0  

Directe    0  
Indirecte    0  

Variante revizuite  1  

Aspect placut , aranjare in pagina


corespunzatoare , cuprinsul corespunzator
Evaluarea schimbarii paginilor din descriere