Sunteți pe pagina 1din 22

Circuitul apei în natură.

Poluarea şi protecţia apelor


1. Circuitul apei în natură
2. Poluarea şi protecţia apelor
1. Circuitul apei în
natură
• Circuitul apei în natură este drumul
parcurs de apă pe Glob, în stare lichidă,
solidă şi gazoasă, prin căi diferite, dinspre
oceane şi mări pe continente şi înapoi în
oceane şi mări.
• Caracteristici:
- mijloceşte schimbul de apă între apele
oceanice şi cele continentale;
-
hidrosferă şi celelalte învelişuri ale planetei;
- Fără circuitul apei în natură nu ar exista
viaţă pe Pământ. În funcţie de apa care
cade pe Pământ şi de cantitatea acesteia
depind vegetaţia, animalele, oamenii şi
activitatea societăţii umane.
 Circuitul apei în natură cuprinde
următoarele momente importante:
 Evaporarea apelor oceanului şi preci-
pitaţiile de pe ocean.
 Deplasarea vaporilor de apă dinspre
ocean spre uscat.
 Evaporarea apelor continentale şi
precipitaţiile de pe uscat.
 Întoarcerea apei în ocean prin râuri şi
scurgere subterană.
Fig. 1. Circuitul apei în natură
2. Poluarea şi protecţia
apelor
• Prin poluarea apelor se înţelege degra-
darea proprietăţilor fizice şi chimice ale
acestora.
• Dintre componentele hidrosferei, cele mai
afectate de poluare sunt râurile. Principa-
lele cauze sunt: dezvoltarea industriei,
chimizarea agriculturii, creşterea şi dezvol-
tarea populaţiei urbane şi a oraşelor.
• Poluarea industrială. Cea mai mare
producătoare de poluanţi ai apelor este
industria alimentară a cărnii. De asemenea,
sunt poluante industria zahărului şi cea a
produselor lactate, industria celulozei şi
hârtiei, industria carboniferă, cea a
metalurgiei neferoase etc.
• O altă sursă de poluare o reprezintă folosi-
rea pe scară largă în agricultură a unor
substanţe, denumite pesticide, utilizate
împotriva insectelor.
• Numeroase râuri şi fluvii din Ucraina, Rusia,
S.U.A., Japonia şi din alte state sunt poluate
cu substanţe radioactive de la centralele
nucleare (atomoelectrice).
• O altă sursă de poluare a apelor curgătoare
şi a lacurilor sunt apele reziduale, menajere,
precum şi gunoaiele din aşezările situate pe
cursul râurilor. Datorită poluării apelor lor, pe
cursul multor fluvii s-a constatat dispariţia
peştilor.
Râu poluat prin deversări de ape reziduale
Poluare cu reziduuri
menajere
Poluare industrială pe fluviul Chang Jiang (China)
Centrala nucleară –
o sursă de poluare
a apelor
• Poluarea apelor oceanice. Atunci când
substanţele poluante nu depăşesc anumite
cantităţi, apa mării are capacitatea de a se
autocurăţa. Însă de multe ori, această capa-
citate este depăşită.
• Principalele cauze ale poluării apelor
oceanice sunt exploatările de petrol de pe
platformele marine, accidentele navelor
petroliere, deversarea în mări şi oceane a
apelor uzate, a substanţelor toxice şi
radioactive.
• Accidentele navelor petroliere provoacă aşa
numita “maree neagră”. Se apreciază că o
tonă de petrol deversată în mări poate
acoperi, sub forma unei pelicule, o suprafaţă
de circa 12 km². Un mare număr de peşti,
păsări şi foci mor.
Poluare cu petrol – “maree neagră”
Incendiu pe un tanc petrolier
Efecte ale poluării cu petrol
• Cele mai poluate mări sunt: Marea Medite-
rană, Marea Nordului, Marea Mânecii, Golful
Mexic.
• Poluarea apelor se răsfrânge în sănătatea
oamenilor, producând boli care le pun în
pericol viaţa. De aceea, o serie de organisme
internaţionale prevăd o serie de legi pentru
prevenirea pericolelor de poluare. Se interzice
în primul rând deversarea oricăror reziduuri
petroliere şi radioactive în apele internaţio-
nale şi ale râurilor.
Pământul este bolnav! Ajutaţi-l!
Sfârşit

Vă mulţumesc pentru atenţie!

S-ar putea să vă placă și