Sunteți pe pagina 1din 29

RADIAŢII NUCLEARE

ATOMUL
Noţiunea de atom apare pentru prima dată către anul
450 î.e.n. Filozoful grec Leucip dezvoltă teoria conform
căreia materia nu este infinit divizibilă şi introduce
noţiunea de atomos, ceea ce nu poate fi divizat.
Câţiva ani mai târziu, Democrit, un discipol al lui Leucip,
defineşte materia ca fiind un ansamblu de particule
indivizibile, invizibile şi eterne: atomi. Această nouă
concepţie nu a fost rezultatul unor observaţii sau
experienţe, ci mai degrabă al unor intuiţii.
Teoria a fost dezvoltată ulterior de Epicur, apoi de poetul
latin Lucreţiu. Au trecut însă 2000 de ani până când
teoria atomică a fost formulată ştiinţific
ALCHIMISTII
Căutau piatra filozofală (lapis philosophorum – latină, sau El Iksir- elixir –
arabă)= o substanţă legendară cu ajutorul căreia pretindeau că pot
transmuta metalele inferioare în aur. Visul lor s-a împlinit abia în era
nucleară.
Avicenna (c.721-c.815)
Albert Magnus (1195- 1280)
Toma d’Aquino (1225-1274)
Roger Bacon (1214-1294)
Paracelsus (1493-1541)
Robert Boyle (1627-1691)
Însuşi Newton (1642-1726) a studiat multe pagini de alchimie, căutând să
înţeleagă microcosmosul şi apoi să-l coreleze cu macrocosmosul.

Alchimia nu era doar o formă de investigare a naturii, ci şi o disciplină


filozofică şi spirituală. Noţiuni din chimie, metalurgie, fizică, medicină
(ştiinţe aflate în fază incipientă) se combinau cu cele din astrologie,
religie, spiritualism, misticism, semiotică şi artă.

Nu se poate nega rolul alchimiei în dezvoltarea chimiei.


John Dalton(1766-1844)
În anul 1803, fizicianul şi
chimistul englez a
elaborat o teorie atomică
proprie care explică
Legea proporţiilor
multiple, afirmând că din
moment ce substanţele se
combină numai în
proporţii integrale, atomii
trebuie să existe la baza
materiei
Dmitri Mendeleev(1834-1907)
MODELE ATOMICE
Modelul
Thomson(J.J.,1906)
este un model clasic
care presupune că
atomul e alcătuit din
electroni dispuşi în
interiorul unei sfere cu Modelul atomic Rutherford, Modelul atomic Bohr este
raza de ordinul 10- elaborat de Ernest
primul model de
10m, încărcate uniform Rutherford în 1911, este
cu o sarcină pozitivă. primul model planetar al natură cuantică al
Modelul este denumit atomului. Conform acestui atomului şi a fost
şi "cozonacul cu model, atomul este format introdus în anul 1913
stafide" datorită de către fizicianul
asemănarii dintre din nucleu, în care este
dispunerea particulelor concentrată sarcina danez Niels Bohr.
negative în norul de pozitivă, şi electroni care se Acest model preia
sarcină pozitivă şi a rotesc în jurul nucleului pe modelul planetar al lui
stafidelor în aluat.. orbite circulare, asemeni Ernest Rutherford şi îi
planetelor în Sistemul Solar.
aplică teoria
cuantelor.
RADIAŢIILE:
1 - NUCLEARE - emise de nuclee instabile
(radioactive), la care numărul de neutroni e mai
mare decât numărul de protoni. Prin comparaţie,
cel mai stabil nucleu este cel de He, cu 2p şi 2 n.

2 - ELECTROMAGNETICE - câmp
electromagnetic generat prin suprapunerea unui
câmp electric peste unul magnetic, care
oscilează în plane perpendiculare şi care se
propagă împreună sub formă de UNDĂ
ELECTROMAGNETICĂ
Atom de He(Z=2;A=4)
şi compaţie nucleu- Atom de
norul electronic Li(Z=3;A=7)
stilizat
Radiaţiile nucleare
• 1 - radiaţie alfa () = nuclee de heliu =
formate din 2 protoni şi 2 neutroni (electrizată +)

• 2 - radiaţie beta (β) = electroni (electrizată –)


= pozitroni (electrizată +)

• 3 - radiaţie gamma () = fotoni (neelectrizată, neutră electric)


comportarea radiaţiilor nucleare în câmp magnetic
în funcţie de tipul sarcinii lor electrice

pol NORD pol SUD


RADIOACTIVITATE naturală =

= Proprietatea unor nuclee de a emite în


mod spontan radiaţii.
Descoperită de Henry Becquerel în 1896,
care a observat acest lucru la o sare de
uraniu.
1898-Marie şi Pierre Curie au descoperit
alte elemente radioactive - poloniul şi
radiul
MARIE CURIE(1867-1934), doctorandă la H.
Becquerel, 2 premii Nobel - 1903,fizică şi
1911,chimie
PIERRE CURIE(1859-1906) – premiul Nobel –
fizică,1903
• Termenul radioactivitate a fost inventat în 1898
de Marie Curie şi exprimă fenomenul prin care
nucleele atomice instabile se dezintegrează
emiţând radiaţii diverse pentru a se transforma
în nuclee atomice stabile.

• Radiaţiile astfel emise sunt numite radiaţii alfa,


beta şi gamma.

• Cei mai fecvenţi radionuclizi din scoarţa terestră


sunt 238U, 232;231Th, 226 Ra, 222;219Rn, 212Po, 210Pb,
208Tl.
radioactivitate artificială
adică provocată, descoperită în 1934 de
soţii Curie:

– Irène(1897-1956, premiul Nobel,


chimie,1935), fiica lui Marie şi Pierre Curie
şi
- Frédéric Joliot Curie(1900-1958, premiul
Nobel, chimie 1935)
Irène şi Joliot Curie
dezintegrarea alfa a plutoniului
• Izotopi care se dezintegrează beta minus:
206Pb, 234Th, 137Cs, 22Na, 3H(tritiu), 60Co

• Izotopi care se dezintegrează beta plus:


11C, 40 K, 13N, 15O, 18F, 121 I.

• este radiaţie elctromagnetică
de mare energie, descoperită
de chimistul francez Paul
Villard în anul 1900
• sunt mult mai penetrante
decât alfa şi beta, dar slab
ionizante, pentru că sunt
neutre electric.
• intensitatea lor este redusă la
jumătate de 1 cm de plumb, 6
cm de beton sau 9 cm de sol.
ECRANAREA RADIAŢIILOR
• Trecerea radiaţiilor
prin ţesuturi vii
duce la distrugerea
celulelor

• Trecerea radiaţiilor prin


ţesuturi vii duce la
întreruperea moleculei de
ADN şi apoi inversiuni ale
legăturilor, deci mutaţii
genetice
RADIOPROTECŢIA
protecţia faţă de radiaţii

• reducerea timpului de expunere la radiaţii

• mărirea distanţei faţă de sursa de radiaţii

• interpunerea de ecrane între noi şi sursele de


radiaţii

• purtarea de echipamente de protecţie cu straturi


de plumb
BLOCURI DE PLUMB FOLOSITE PENTRU A IZOLA
MATERIALUL RADIOACTIV
UŞI GROASE DE PLUMB CE SE ÎNCHID ERMETIC ÎN
TIMPUL FUNCŢIONĂRII REACTORULUI NUCLEAR
RADIAŢIILE
SUNT ŞI FOLOSITOARE
• ENERGETICA NUCLEARĂ
• INDUSTRIE
• MEDICINĂ
• VOPSELURI
• AGRICULTURĂ – STIMULAREA ÎNCOLŢIRII
• IND. PETROLIERĂ
• DATAREA FOSILE, ROCI
• DEZINSECŢIE, STERILIZARE

S-ar putea să vă placă și