Sunteți pe pagina 1din 2

Studiu privind dezvoltarea forței în regim de viteză (detenta), la

voleibalistele de 13-14 ani


PLANUL LUCRĂRII

CAPITOLUL I – INTRODUCERE
1.1. Istoricul şi tendinţele jocului de volei modern
1.2. Importanța și actualitatea temei
1.3. Motivația alegerii temei
1.4. Scopul și ipotezele lucrării
CAPITOLUL II – FUNDAMENTAREA TEORETICĂ
2.1. Structura jocului de volei
2.2. Modelul jocului de volei preconizat de F.R.V pentru nivelul de vârstă 13-14
(speranțe)
2.3. Caracterizarea perioadei de vârstă 13-14 ani, din punct de vedere somatic,
fiziologic, psihologic și al calităților motrice
2.4. Segmente de primă importanță vizate în pregătirea jucătorilor de volei la acest
nivel de vârstă
2.5. Acțiuni de joc influențate de nivelul de manifestare a calităților motrice prioritare în volei
CAPITOLUL III – METODICA CERCETĂRII
3.1. Medode de cercetare utilizate în elaborarea lucrării
3.2. Locul, subiecții și etapele cercetării
3.3. Descrierea testării
3.4. Sisteme de acționare pentru dezvoltarea detentei
3.5. Planificarea pregătirii

CAPITOLUL IV – PREZENTAREA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR


4.1. Prezentarea rezultatelor
4.2. Analiza și interpretarea rezultatelor

CAPITOLUL V – CONCLUZII ȘI PROPUNERI


5.1. Concluzii
5.2. Propuneri

BIBLIOGRAFIE

ANEXE