Sunteți pe pagina 1din 17

Marile

Regiuni
industriale
ale globului
05
/ 1 8/2
0 20
Regiunea industrială este un spațiu ce
concentrează activități, centre și grupări de
centre industriale având un coeficient ridicat
de industrializare, urbanizare, dotare cu căi de
comunicație, resurse umane calificate și
angajate, intense legături economice,
intensitate mare a transporturilor și a
agriculturii specializată în servirea populației
și variate aspecte de degradare a mediului
înconjurător.

0 20
8/2
/ 1
05
PEISAJ INDUSTRIAL DIN JAPONIA

0 20
8/2
/ 1
05
Factorii genetici ai concentrării teritoriale a
industriei sunt variabili. În primul rând, mediul
înconjurător poate influența repartiția teritorială
a industriei. Factorul demografic poate
influența prin repartiția populației.

0 20
8/2
/ 1
05
În funcție de frecvența și specificul factorilor
genetici pot fi stabilite tipuri de regiuni
industriale distincte, care se diferențiază după
volum, structură, grad de utilizare a materiilor
prime și forța de muncă.
1) Regiuni industriale formate pe baza resurselor
energetice și de minereuri, în care se includ
regiunile carbonifere, petroliere și
metalurgice.
 Regiuni industriale carbonifre se
caracterizează prin exploatarea și prelucrarea
cărbunilor,
0 20
8/2
/ 1
05
producția tehnoenergetică, cocsochimică,
metalurgia feroasă, construcțiile de mașini,
materialele de construcții( exemplu: Ruhr).
 O regiune industrială petrolieră bine conturată
teritorial este situată în partea sudică a
Statelor Unite ale Americii, la Golful Mexic.
Producția petrochimică asigură 40% din totalul
producției la nivelul țării. Centrele importante
sunt: Baton Rouge, New Orleans, Houston.

0 20
8/2
/ 1
05
RAFINĂRIA BATON ROUGE - SUA

0 20
8/2
/ 1
05
 Regiunile industriale metalurgice au fost
generate de minereurile de fier, precum
Saar, Lorena, Ural, ori de minereurile
neferoase, ca Shaba, Copper Belt,
Johannesbuurg. În cuprinsul acestor
regiuni predomină ramurile industriei:
siderurgică, construcțiilor de mașini,
mijloacelor de transport, chimică,
materialelor de construcții, utilajului minier.

0 20
8/2
/ 1
05
2) Regiunile industriale urban-portuare
s-au format în jurul marilor orașe, cu
producții industriale mari, variate, legate
de cerințele orașelor . Câteva exemple:
industria chimică la Paris, industria
petrochimică la Milano. Reprezentative
sunt regiunile urban- portuare Londra,
Tokyo, Shanghai, Sankt- Petersburg, Le
Havre-Rouen, Liguria, Paris.

0 20
8/2
/ 1
05
PORTUL LE HAVRE-ROUEN

0 20
8/2
/ 1
05
3)Regiunile industriale bazate pe tradițiile
meșteșugărești se caracterizeză prin specificul
activităților de producție locală și limitată
privind prelucrarea metalelor și lemnului.
Activitățile sunt localizate în centre mici și
centre polarizatoare. Asemenea regiuni se
referă la nordul Elveției, la Boemia Centrală cu
centrul la Praga.
4)Regiunile industriale mixte sunt spații
geografice în care se îmbină caracteristici ale
diferitelor tipuri de regiuni industriale. De
exemplu, Los Angeles are o regiune petrolier-
urbană; Marile Lacuri - o regiune bazată pe
20
transporturi interioare și factorul urban.
/ 1 8/2
0

05
STUDIU DE CAZ:
REGIUNEA INDUSTRIALĂ RIN-RUHR

Regiunea Rin- Ruhr este o zonă


urbană metropolitană din Renania de
Nord - Westfalia, Germania, formată
dintr-o serie de orașe industriale
mari încadrate de râurile Ruhr la
sud, Rin la vest și Lippe la nord.
Este una din cele mai vechi regiuni industriale de
pe glob.A apărut la scurt timp după
declanșarea revoluției industriale.
20
0
8/2
/ 1
05
REGIUNEA RIN-RUHR

0 20
8/2
/ 1
05
Principala cauză a concentrării urbane o
constituie prezența cărbunelui. Bazată pe
minereul de fier din import, siderurgia se
dezvoltă azi în special lângă căile de navigație ,
la Duisburg, Dortmund, Essen. Bazinul Rin-
Ruhr furnizează 70% din producția de oțel a
țării.
Alte ramuri industriale sunt: chimia, energia
electrică, construcția de mașini, cocsochimia,
petrochimia, rafinarea petrolului.
Concentrarea industriei a necesitat și
amenajarea unei rețele complexe de căi de
transport: autostrăzi, căi ferate, aeroporturi,
/2
0 20
8
05
/ 1
canale navigabile.
Printre factorii favorabili formării acestei
regiuni se enumeră :poziția avantajată de
vecinătatea Mării Nordului și axei navigabile a
Rinului; prezența resurselor naturale: cărbuni,
minereu de fier, păduri; căi de transport
deversificate.
Nucleul social-politic îl reprezintă orașul
Essen: construcții de mașini, siderurgie,
chimie, centru bancar și comercial.
La confluența Rin-Ruhr se află orașul
Duisburg, cel mai mare port fluvial din lume,
cu exploatare a cărbunilor, cocsochimie,
construcții de mașini grele și nave, refinarea
1 8/2
0 20

/
05
petrolului.
Cel mai mare centru minier al întregului bazin
este Gelsenkirchen, situat lângă canalul Rin-
Herne. Ca port fluvial facilitează transportul
materiilor prime și al produselor finite legate de
cele 50 de întreprinderi metalurgice, 12
combinate chimice, 6 fabrici de sticlă, 51 unități
de textile.

0 20
8/2
/ 1
05
0 20
8/2
/ 1
05