Sunteți pe pagina 1din 18

Implementat de

Rolul managerului
de proiect
și motivarea echipei

05/27/2020 Page 1
Tipuri de manageri

• Managerul participativ-reformist

• Managerul populist

• Managerul autoritar

• Managerul reconciliator

• Managerul incompetent

05/27/2020 Page 2
Clasiflcarea bidimensionala a managerilor dupa
preocuparea pentru personal și cea pentru performanta

05/27/2020 Page 3
Managerul de proiect este persoana care asigura
sau participa nemijlocit la:

• planificare– stabilirea modului în care se va desfăşura proiectul


• organizare– definirea şi alocarea resurselor proiectului, precum şi a
activităţilor şi sarcinilor din proiect ţinând cont de planificarea făcută
• coordonare-implementare- punerea în practică a celor planificate şi
armonizarea deciziilor şi acţiunilor
• antrenare-motivaţie– coordonarea resurselor umane spre
îndeplinirea obiectivelor planificate
• control-evaluare– procesul prin care managerul se asigură că
activităţile se realizează conform planificării şi că s-au obţinut
rezultatele scontate

05/27/2020 Page 4
Abilitatile managerului de proiect:
• să rezolve disputele din echipă;
• să trateze eficient cu oameni cu diferite nivele de pregătire şi să
creeze unitatea echipei;
• să focalizeze şi să motiveze membrii echipei pentru atingerea
obiectivelor intermediare propuse pe parcursul desfăşurării
proiectului;
• să construiască relaţii pozitive interpersonale şi totodată cu
deţinătorii de interese.
Calitatile unui bun Manager de Proiect:
• are cunoştinţe tehnice;
• are entuziasm pentru proiect;
• este un om de acţiune;
• este un bun constructor şi conducător de echipă;
• este capabil să înveţe de la alţii si pe alţii;
• este un bun negociator;
• are aptitudini pentru comunicare;
• este competent în planificare şi organizarea bugetului proiectului;
• este orientat către rezultate
05/27/2020 Page 5
Competențele managerului de proiect
Managementul
armonizării
activităţilor
componente
Managementul
Managementul ariei de
achizițiilor cuprindere a
proiectului

Managementul Managementul
riscurilor timpului
Managementul
proiectelor

Managementul Managementul
comunicării costurilor

Managementul
Managementul
resurselor
calității
umane

05/27/2020 Page 6
Motivația in proiect este procesul psihic, sursă a
comportamentului membrilor echipei.
Motivarea poate fi:
- pozitivă: se bazează pe amplificarea satisfacţiilor personalului;
- negativă: se bazează pe ameninţarea personalului cu reducerea
satisfacţiilor dacă nu realizează obiectivele şi sarcinile repartizate.
Procesul motivării trebuie să îndeplinească următoarele
caracteristici:
• să fie complex – utilizarea combinată a stimulentelor materiale
şi morale.
• să fie diferenţiat – prin luarea în considerare a caracteristicilor
fiecărei persoane şi a fiecărui loc de muncă;

05/27/2020 Page 7
Piramida nevoilor a lui Abraham Maslow implica motivația in
proiect ca fiind corelarea necesitatilor unui membru de proiect
cu realizarea obiectivelor ce ii revin.

05/27/2020 Page 8
Motivarea şi comunicarea în cadrul echipelor de proiect:

Motivarea non financiară înseamnă stimularea angajatului să


lucreze mai bine, mai mult, mai eficient, cu drag, cu tragere de
inimă, fără să fie vorba la mijloc de stimulente financiare!

Nenumărate studii arată lipsa de eficienţă pe termen lung a


sistemelor de motivare financiară. Primul bonus funcţioneaza ca un
“drog”. Are efect pe moment, dar pe o perioadă mai lungă de timp ii
face pe angajaţi să nu mai lucreze decat dacă primesc bonusuri
financiare.

De asemenea, pe termen lung, bonusurile financiare îi fac pe


angajați sa fie nemultumiţi şi să intre într-un soi de competiţie cu
colegii lor. Lucrul in echipa devine astfel de domeniul basmelor.

05/27/2020 Page 9
SOLUȚIA un sistem de MOTIVARE NON-FINANCIARĂ –
implementarea unui sistem de Recompensă şi Recunoaştere.

SCOPUL motivarii non-financiare este acela de a creşte


productivitatea firmei, de a-i imbunătăţi calitatea, de a avea angajaţi
multumiţi, lucru care duce direct la creşterea performanţei angajatilor.

05/27/2020 Page 10
Instrumente ale motivării non-financiare:
• prezenţa unui set de reguli foarte clare, • şeful aplică măsuri stimulative,
• premierea meritelor deosebite, • şeful acordă încredere angajaţilor,
• respectarea angajaţilor, şefului de • existenţa unui sistem de promovare
oamenii săi ca persoane, nu numai transparent la care orice angajat
ca angajați, poate avea acces,
• şedinţe eficiente, • să ai posibilitatea ca angajat să
• sărbătorirea zilei de naştere a înveţi lucruri noi,
angajaţilor, • să fii apreciat pentru ceea ce faci,
• atmosfera colegială dintre angajaţi, • să fii criticat doar cu motiv întemeiat,
• respectul intre angajaţi, • să ştii clar ce sarcini ai de îndeplinit,
• şeful tratează în mod corect • să ai un nivel de autoritate satisfăcător,
angajaţii, • să existe un sistem salarial transparent,
• şeful repartizează clar sarcinile, • să-ţi fie ascultate părerile,
• şeful fixează obiective realiste, • să ai colegi care-şi fac treaba bine.

05/27/2020 Page 11
Cel mai important rol în comunicarea în cadrul
echipei: managerul de proiect

• Primeşte şi realizează/trimite rapoarte, e-mail-uri, apeluri

telefonice, ţinând astfel echipa proiectului la curent cu privire la

stadiul proiectului

• Organizează întâlniri periodice cu membrii echipei

05/27/2020 Page 12
Cel mai important instrument utilizat pentru
comunicarea în cadrul echipei: întâlnirile

În cadrul acestor întâlniri se realizează:

• analiza stadiului activităţilor faţă de planificarea existentă;

• evaluarea rezultatelor activităţilor;

• adoptarea deciziilor cu privire la eventuale adaptări/modificări


ale planificării iniţiale, pentru întreg proiectul sau pentru una
sau mai multe activităţi.

05/27/2020 Page 13
Pentru îmbunătăţirea comunicării în cadrul întâlnirilor:

• Stabiliţi clar motivul întâlnirii


• Alegeţi persoanele potrivite pentru a participa
• Realizaţi şi trimiteţi din timp agenda întâlnirii
• Comunicaţi scopul, locul şi ora întâlnirii
• Începeţi şi finalizaţi întalnirea conform planificării,
respectând astfel programul celorlalţi
• Respectaţi agenda întâlnirii, minimizând întreruperile
• Faceţi întâlnirea cât mai “vizuală”: flip chart, tablă,
videoproiector
• Realizaţi rezumate ale întâlnirilor şi distribuiţi-le
participanţilor în maxim 24 de ore
05/27/2020 Page 14
Avantajele utilizării unui management al proiectelor
performant sunt:
• un control mai eficient asupra resurselor (materiale, financiare,
umane şi informaţionale);
• îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii;
• micşorarea duratei etapelor de dezvoltare;
• creşterea calităţii produselor / serviciilor oferite;
• creşterea profitului;
• îmbunătăţirea productivităţii;
• coordonarea mai bună a activităţilor;
• creşterea gradului de satisfacţie şi motivare a salariaţilor;
• creşterea capacităţii de implementare a schimbării din interiorul
organizaţiilor;
05/27/2020 Page 15
Care este rețeta unui proiect de succes?

Comunicare

Consens

Cooperare

Creativitate

05/27/2020 Page 16
Implementat de

În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor Autor:


Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare durabilă.
Raisa Cecan
Publicat de
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania
Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”
Chișinău, str. Bernardazzi 66
T + 373 22 22-83-19
F + 373 22 00-02-38
I www.giz.de, www.serviciilocale.md

Proiect cofinanțat de În cooperare cu

05/27/2020 Page 17
Implementat de

Din numele

05/27/2020 Page 18

S-ar putea să vă placă și