Sunteți pe pagina 1din 12

Cristian Dragos

Elevs sc nr 23 braila
Suprafaţa coloniei prezintă numeroşi pori prin care
intră apa.Fiecare individ din colonie are mai mulţi pori
.Orificiile mai mari de la suprafaţa coloniei se numesc
osculi.Fiecare individ din alcătuirea coloniei are un singur
oscul cu rol în eliminarea apei.
Peretele corpului fiecărui individ este format din două
straturi de celule :
-Stratul extern este format din celule turtite;
-Stratul intern este alcătuit din celule cu flagel, protejat de
un guleraş.Are rol digestiv.
-Între cele două straturi se află o pătură gelatinoasă numită
spongină. În această pătură se înfig acele silicioase.
În apele dulci ale
lacurilor şi bălţilor, dar mai
ales în apele mărilor şi
oceanelor trăiesc
spongierii.
Sunt animale cu aspect
buretos ce trăiesc fixate pe
tulpinile plantelor acvatice
sau se prind de substratul
apei. Duc un mod de viaţă
colonial, sedentar.
Din grupa
spongierilor face parte şi
Buretele de apă dulce.
oxigen
Cum respiră buretele ?
Oxigenul dizolvat din apă pătrunde
în fiecare celulă a animalului. În urma
oxidărilor de la nivel celular rezultă
dioxidul de carbon, care se elimină prin
celule.

Dioxid de carbon
Buretele de apă dulce se
hrăneşte cu organismele
microscopice care pătrund prin pori
în cavitatea corpului.
La acest nivel , celulele cu flagel şi
guleraş din stratul intern digeră
hrana în vacuolele lor digestive.
Produşii nedigeraţi se elimină prin
osculi.
Cum credeţi că se
desfăşoară funcţia de
excreţie ?
Substanţele de excreţie sunt
eliminate prin oscul, odată cu
apa.
Dac
ă aş
tă ia o
buc
ată
din
aces
întâ t bu
mpl r
a ? ete ce c
Spong rede
ţi că s
ierii au -ar
capac
itatea
regen de
erar e
se da . Aces
toreaz t fa p t
legătu ă slab
ri dint ei
care p re cel
ermit ule,
trăias a c e s to
c ă şi î ra să
separ n grup
ate. uri
Î n mu
lţirea
bure
telui
Ştiaţ dulce de ap
i că f
iecar ! ă
sper e ind
mato iv id p
zoizi rodu
şi ov ce at
ule ? ât
n o v u l
id c u u
a t o z o l t ă o
i s pe r m d ez v o
a u n u – o u se
n t o p i r e e lu l a
c o i n c
Prin l u l a - ou .D
ă c e
rezult e a ză p e u n
ă . s e fi x
la r v p ,a p o i
u n t i m
î n o a t ă .
L a r va o n g ie r
. n o u sp
s u p o r t z ă u n
f o r m ea
t f e l s e
ac e s
În