Sunteți pe pagina 1din 11

Clasificarea pedepselor

penale
Elaborat:
Studenta grupei SP12 M
Rotari Marina
Pedeapsa penală este definită ca o măsură de constîngere
statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului, ce
se aplică de către instanțele de judecată, în numele legii,
persoanelor care au săvîrșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și
restricții drepturilor lor.
Pedeapsa este o masură de constîngere , adică poartă un
caracter coercitiv, forțat. Ea se aplică contrar voinței
condamnatului.
Conținutul pedepsei este tot timpul unu care presupune și
se manifestă prin diferite restricții sau privațiuni pe care
condamnatul le resimte, fie acestea de ordin fizic
(închisoare sau detenție pe viață, arestul), material
(amenda) sau moral (retragerea gradului militar sau a
disticțiilor de stat).
În funcție de diferite criterii cum ar fi natura,
destinația și caracteristicile pedepselor, acestea sunt
pasibile de diverse clasificări.
În funcție de gradul de autonomie și de particularitățile
de aplicare în raport cu altele, pedepsele din Codul penal
se clasifică în principale, complementare și mixte.
Pedepsele principale:
Pedepsele principale sunt aplicate în mod independent pentru săvîrșirea
unei infracțiuni, fără a fi adăugate la altele . La stabilirea pedepsei instanța e
judecată poate aplica o singură pedeapsă principală dintre cele alternative
indicate în articol sau fixa doar unica pedeapsă principală indicată în articol.
Stabilirea unei pedepse principale care nu este indicată in articol din
Partea specială poate avea loc doar în cazul aplicării unei pedepse mai
blânde decât cea prevăzută de lege (art.79 din CP al RM). Alin. (2) al art.62
din CP al RM stabilește următoarele pedepse principale: munca
neremunerată în folosul comunicății, arestul, trimiterea într-o unitate
militară disciplinară, închisoarea și detențiunea pe viață.
Pedepsele complementare:
• Pedepsele complementare se aplică doar în calitate de adaos la o pedeapsă
principală, pe care o complementează în vederea unei individualizări
maxime și pentru a atinge scopurile pedepsei. Pedeapsa complementară nu
poate fi fixată de sine stătător, ci doar însoți de fiecare dată o pedeapsă
principală.
• În conformitate cu alin.(4) al art. 62 din CP al RM, avem numai o singură
pedeapsă de acest tip- retragerea gradului militar, a unui titlu special, a
gradului de calificare (clasificare) și a distincțiilor de stat.
Pedepsele (mixte)

• Pedepsele mixte care pot fi aplicate atît ca pedepse principale , cît și ca


pedepse complementare.
• În conformitate cu alin. (3) al art. 62 din CP al RM, sunt pedepse mixte
amenda și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita
o anumită activitate.
Pedepsele principale sunt indicate de fiecare dată în
sancțiunea articolului, pe cînd cele complementare- nu.
În calitate de pedeapsă complementară, amenda poate fi
aplicată doar în cazurile în care este prevăzută ca atare în
sancțiunea articolului pentru infracțiunea
corespunzătoare.
În funcție de conținutul drepturilor și libertăților restrânse sau
private, pedepsele se împart în următoarele categorii:
- pedepse privative sau restrictive de libertate, care aduc atingere
libertății persoanei- arestul, închisoarea, detențiunea pe viață,
trimiterea într-o unitate militară disciplinară.
- pedepse pecuniare, care vizează nemijlocit patrimoniul
condamnatului. Din această categorie face parte amenda.
- pedepse ce restrâng dreptul la muncă, care cuprind munca
neremunerată în folosul comunității, privarea de dreptul de a
ocupa anumite funcții.
În funcție de durata lor în timp sau de limitele temporale,
pedepse pot fi pe termen și fără termen. Din categoria
pedepselor pe termen fac parte majoritatea pedepselor
(arestul, închisoarea, munca neremunerată în folosul
comunității) deoarece pentru ele legea penală stabilește
anumite limite în timp, perioada în care acestea se
execută.
În funcție de subiectul infracțiunii, pedepsele se
împart în cele care sunt aplicate persoanelor fizice
(art. 62 din CP al RM ) și cele apicabile
persoanelor juridice (art. 63 din CP al RM)