Sunteți pe pagina 1din 16

Păsări de curte

Găina şi Raţa

Prof. Cojocaru Ana - Maria


Găină şi cocoşul sunt păsări
scurmătoare.
Găina este cea mai răspândită
pasăre domestică.
Spre deosebire de porumbel,
are mai multe adaptări la mediul
terestru.
Trunchiul, de formă ovală, se
termină cu o coadă scurtă.
Aripile sunt scurte şi rotunjite
la vârf; de aceea nu este o pasăre
bună zburătoare.
Picioarele sunt bine
dezvoltate, musculoase, acoperite
cu o piele solzoasă şi terminată cu
4 degete.
Dintre acestea, 3 sunt
îndreptate anterior, iar unul
posterior.
Ele au gheare groase şi tocite.
În afară de creastă, bine
dezvoltată, de bărbii şi de un
colorit mai frumos decât al găinii,
cocoşul are la picioare câte un
pinten osos care serveşte la atac
şi la apărare.
Înmulţirea se face prin ouă, pe
care găină le cloceşte 3
săptămâni.
Puii sunt acoperiţi cu puf şi se
pot hrăni singuri.
Rasele de găini, obţinute de
găină sălbatică, sunt crescute
pentru carne, ouă, pene, fulgi şi
puf
Cele mai cunoscute rase sunt: Leghorn, Locală, Gât golaş de
Transilvania (pentru ouă), Cornisch (pentru carne), Rhode- Island,
Plymouth şi Sussex (mixte) etc.
Păsări înrudite cu găină sunt:
cocoşul de munte, prepeliţa,
potârnichea, fazanul etc.
CARACTERE GENERALE ALE
PĂSĂRILOR SCURMĂTOARE
sunt adaptate secundar şi la
mediul terestru
au corpul greoi şi aripile
scurte; nu sunt bune zburătoare
au picioare musculoase,
degetele au gheare groase şi
tocite, cu care scurma pământul
în căutarea hranei
Raţa
Raţa este o pasăre înotătoare
care prezintă adaptări la mediul
acvatic.
Corpul, turtit dorso- ventral şi
ascuţit spre capete, are aspect de
luntre (hidrodinamic) şi o ajută la
înot.
Capul este rotunjit.
Ciocul este lung, lat, mai gros la bază,
iar maxilarul superior se curbează la vârf.
Zimţii de pe marginile ciocului joacă un
rol important în prinderea şi reţinerea
hranei.
Cu ajutorul lor hrana din apă şi din mâl
este filtrată.
Penajul de pe abdomen nu se
udă, deoarece este des şi
unsuros.
Rata ia cu ciocul grăsimea dintr-
o glandă de la baza cozii şi o
împrăştie printre pene.
Rata nu este o pasăre bună
zburătoare.
Aripile şi coada sunt scurte.
Membrele posterioare sunt
scurte, aşezate mult înapoia
corpului şi terminate cu degete ă
unite printr-o membrană
înotătoare.
Pe uscat, mersul ratei este
greoi şi legănat.
Aceste caractere arată că este o
pasăre înotătoare.
Raţa se hrăneşte cu grăunţe,
viermi, larve, insecte acvatice,
peştişori şi mormoloci de
broască.
Înmulţirea se face prin ouă,
care sunt clocite de găini.
Cele mai importante rase
pentru carne sunt Pekin şi
Leşească, iar pentru ouă
Campbell şi rasa Locală.
Din grupa păsărilor înotătoare
fac parte: gâsca şi lebădă.
Creşterea păsărilor se numeşte
avicultură.
În fermele de păsări, se obţine
un număr mare de pui cu ajutorul
incubatoarelor.
CARACTERE GENERALE
ALE PĂSĂRILOR ÎNOTĂTOARE
corpul are formă de luntre
(hidrodinamic);
penajul este unsuros şi nu
permite pătrunderea apei până la
piele;
picioarele sunt scurte,
îndepărtate unul de celălalt şi
aşezate mult înapoia corpului;
degetele sunt unite printr-o
membrană înotătoare;