Sunteți pe pagina 1din 27

PREGĂTIREA PRE OPERATORIE ÎN GINECOLOGIE

TIPURI DE INVESTIGAȚII ȘI PRINCIPII OPERATORII ÎN


OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE

Asist.Univ.Dr. Radu Nicolae Mateescu


UMF “Carol Davila” București
• Intervenția chirurgicală reprezintă o agresiune asupra
organismului
• Pregătirea preoperatorie cuprinde totalitatea măsurilor luate
pentru a diminua la maximum efectele traumatismului operator,
anestezic și al traumei psihice asupra pacientei
• Pregătirea preoperatorie cuprinde:
- Pregătire psihică :

Scopul este de a adapta pacienta la condițiile speciale de spital, câștigarea încrederii


acesteia în personalul medical și restabilirea echilibrului psihic
- Pregătire biologică :
Se va efectua prin cunoașterea statusului nutrițional, echilibru volemic, funcție renală,
cardiovasculară, respiratorie, hepatică, hematologică și a constantelor de bază prin
analize și investigații specifice
Cunoașterea acestora permite aprecierea corectă a riscului operator și anestezic
determinând adoptarea unei atitudini terapeutice corespunzătoare adaptate fiecărei
paciente
- Pregătire chirurgicală:
Este asemănătoare atât in intervențiile clasice cât și în cele minim invazive și cuprinde:
• Epilarea completă a peretelui abdominal(cât mai aproape de momentul operator)
• Aseptizarea regiunii unde se va produce incizia
• Golirea tubului digestiv prin clisme evacuatorii cu 12 până la 24 ore înaintea intervenției
• Montarea preoperator unei sonde urinare autostatice ( Foley)
• Aseptizarea cavității vaginale prin spălaturi sau administrarea de soluții antiseptice
• Tratament pre operator antibiotic în anumite cazuri selecționate
• Prevenirea stazei venoase favorizată de penumpoperitoneu sau de poziția anti
Trendelemburg
La finalul pregătirii preoperatorii medicul ginecolog împreună cu medicul anestezist
evaluează scorul de risc operator
TEHNICI DE INVESTIGAȚII SPECIFICE ÎN OBSTETRICĂ-
GINECOLOGIE

• Examenul cu speculul și valvele


- Precede și completează întotdeauna tușeul vaginal bimanual
- Permite inspecția vizuală a vaginului, pereților vaginali și a colului uterin
• Testul Babeș-Papanicolau(Pap-test)
Cu ocazia efectuării examenului cu specul sau cu valve se recoltează și Pap-testul
Testul are o mare valoare în detectarea precoce a leziunilor precursoare neoplazice
(dispalziile cervicale ) sau a neoplasmului de col uterin și ar trebui practicat de rutină
• Colposcopia
- Este o metodă de investigație a colului uterin cu ajutorul unui dispozitiv optic numit
colposcop
- Metoda oferă posibilitatea investigării atipiilor mucoasei vaginale și a colului uterin
• Biopsia colului uterin
- Reprezintă o metodă de explorare ginecologică ce permite recoltarea unui mic fragment
de țesut ce va fi analizat prin examen histopatologic de medicul anatomopatolog
• Chiuretajul biopsic
- Reprezintă o explorare ginecologică ce permite cercetarea histopatologică a endocolului
si a cavității endometriale
• Histerosalpingografia (HSG)
- Reprezintă o metodă de investigație radiologică întrebuințată în ginecologie pentru
evidențierea stării și permeabilității uterotubare
- Se efectuează injectarea intrauterin a unei substanțe de contrast opace razelor X
• Ecografia
- Ecografia abdominală este o metodă imagistică larg folosită in practica medicală,
contribuind alături de anamneză, examenul clinic și analize țintite la stabilirea
diagnosticului
- Ecografia transvaginală reprezintă o examinare a organelor genitale feminine cu
ajutorul ultrasunetelor, folosind un transductor introdus în vagin
- Este metoda imagistică cea mai utilizată de investigare a afecțiunilor organelor genitale
feminine: uter, ovare, trompe uterine
Ecografia transvaginală permite un grad mare de acuratețe a diagnosticului, întrucât se
efectuează cu transductori dedicați, cu frecvență și rezoluție mare
Este important de știut că ecografia transvaginală se efectuează cu vezica urinară goală
• Tomografia
- Este o metodă imagistică nespecifică ginecologiei dar larg răspândită în investigarea
patologiei ginecologice fiind o metodă neinvazivă de vizualizare a structurilor
organismului, având ca principiu absorbția diferențiată a razelor X, în funcție de densitatea
țesuturilor evaluate.
• Rezonanța magnetică nucleară (RMN)
- Este o metodă imagistică nespecifică ginecologiei dar larg răspândită în investigarea
patologiei obstetricale și ginecologice fiind o metodă neinvazivă de vizualizare a
structurilor organismului, având ca principiu absorbția diferențiată a undelor magnetice,
în funcție de țesuturile evaluate
- Are marele avantaj față de CT de a nu utiliza radiații ionizante și deci de a nu iradia
organismul, motiv pentru care poate fi folosită ca investigație și în sarcină
• Histeroscopia
- Metodă exploratorie și operatorie a cavității uterine, a orificiilor tubare, colului și
vaginului cu ajutorul histeroscopului (instrument optic foarte subțire, 3-8 mm, conectat la
o unitate video printr-o sursă de lumină cu fibră optică)
- Prin histeroscop pot fi introduse, la nevoie, instrumente pentru biopsie, electrocauterul,
instrumente chirurgicale
PRINCIPII OPERATORII ÎN OBSTETRICĂ ȘI
GINECOLOGIE
Chirurgia pelvină deschisă
Abordarea chirurgicală a organelor genitale feminine se poate efectua pe cale abdomminală
sau pe cale vaginală
Principii operatorii generale:
- Stabilirea patologiei
- Evaluarea clinică și paraclinică a pacientei
- Organizarea planului operator în funcție de patologia asociată
- Informarea pacientei cu privire la conduita operatorie, incidente, accidente posibile și planul de
recuperare postoperator
- Obținerea consimțamântului informat
- Consultul anestezic preoperator

- Asigurarea unei bune asepsii și antisepsii a câmpului operator

- Alegerea tipului de incizie în așa fel încât sa ofere un bun acces al zonei unde se va efectua
intervenția chirurgicală cu posibilitatea prelungirii acesteia în cazul apariției unui incident
intraoperator

- Efectuarea intervenției chirurgicale în cel mai scurt timp posibil, respectând anatomia și
fiziologia organelor la nivelul căruia se intervine
- Cunoașterea posibilelor incidente si accidente ce pot apărea intraoperator și rezolvarea
promptă a acestora
- Aplicarea postoperatorie a unui plan de recuperare ce are ca scop vindecarea si reintegrarea
socială a pacientei în cel mai scurt timp posibil.
Chirurgia laparoscopică minim invazivă
• Chirurgia laparoscopică are aceleași principii de bază ca și chirurgia deschisă dar diferă
mijloacele de realizare
Principiul laparoscopiei
- Realizarea unei camere de lucru prin crearea pneumoperitoneului(3-6 l CO2) cu ajutorul
acului Veress

- Introducerea laparoscopului printr-un trocar cu vizualizarea cavității peritoneale


- Montarea a altor 2-3 trocare de lucru prin care se va realiza intervenția
Avantajele chirurgiei minim invazive laparoscopice
- Mobilizare precoce a pacientei
- Reducerea simptomatologiei dureroase postoperatorii ( lipsa unor incizii largi)
- Ileus postoperator de scurtă durată
- Risc minim de eviscerații
- Risc minim de eventrații și de supurații ale plăgilor
- Prejudiciu estetic minim
- Incidență scăzută a aderențelor postoperatorii
- Timp de spitalizare redus
- Reintegrare socială rapidă a pacientei
Dezavantajele chirurgiei minim invazive laparoscopice
- Riscurile anesteziei generale
- Complicații majore ce pot apărea la chirurgi laparoscopiști neexperimentați
- Pierderea feed-back-ului tactil intraoperator
- Costul mare al aparaturii
- Timpul îndelungat al antrenării echipei operatorii
Chirurgia robotică minim invazivă
- Chirurgia asistată de robot, numită și ”chirurgie robotică”, presupune utilizarea unui
sistem revoluționar care include un braț dotat cu o cameră de înaltă rezoluție și mai multe
brațe mecanice cu instrumente chirurgicale. Acestea sunt deosebit de flexibile și sunt
conectate la o consolă computerizată, care este acționată de chirurg. 
- Chirurgul, așezat la consola poziționată lângă masa de operație, controlează cu o
siguranță sporită brațele robotului, beneficiind de o imagine 3D, mărită, de înaltă rezoluție.
VĂ MULȚUMESC !

S-ar putea să vă placă și