Sunteți pe pagina 1din 35

Studiul variației și

reprezentarea grafică a
funcțiilor
Etapele reprezentării graficului unei funcții
• Stabilirea domeniului de definiție
• Studiul existenței și determinarea eventualelor asimptote
• Determinarea domeniului de continuitate
• Studiul primei derivate
• Studiul celei de-a doua derivate
• Întocmirea tabloului de variație
• Trasarea graficului funcției
Stabilirea domeniului de definiție
Studiul existenței și determinarea
eventualelor asimptote
Determinarea domeniului de continuitate
Studiul primei derivate
Studiul celei de-a doua derivate
Întocmirea tabloului de variație
Întocmirea tabloului de variație
Trasarea graficului funcției
• Dacă funcția admite asimptote, atunci se începe cu trasarea acestora
(excluzând evident axele de coordonate).
• Se reprezintă punctele importante ale graficului (puncte de extrem,
puncte de inflexiune, puncte de intersecție cu axele de coordoante).
• Se trasează graficul funcției, prin puncte, ținându-se cont de
informațiile din tabel.
Exemple
• Funcții polinomiale
• Funcții raționale
• Funcții iraționale
• Funcții exponențiale și logaritmice
• Funcții diverse
Exemple – funcții polinomiale
Exemple – funcții polinomiale
Exemple – funcții polinomiale
Exemple – funcții polinomiale
Exemple – funcții raționale
Exemple – funcții raționale
Exemple – funcții raționale
Exemple – funcții raționale
Exemple - funcții iraționale
Exemple - funcții iraționale
Exemple - funcții iraționale
Exemple - funcții iraționale
Exemple - funcții exponențiale și logaritmice
Exemple - funcții exponențiale și logaritmice
Exemple - funcții exponențiale și logaritmice
Exemple - funcții exponențiale și logaritmice
Exemple - funcții exponențiale și logaritmice
Exemple - funcții exponențiale și logaritmice
Exemple - funcții exponențiale și logaritmice
Exemple - funcții exponențiale și logaritmice
Exemple – funcții diverse
Exemple – funcții diverse
Exemple – funcții diverse
Exemple – funcții diverse