Sunteți pe pagina 1din 9

BIBLIOTECĂ

VIRTUALĂ
Cristea Teodora Andreea
Ce este o bibliotecă virtuală? 
◦ Biblioteca este o comoarǎde valori nebănuite, un izvor de culturǎ,informare și recreere. Poate
fi asemǎnatǎcu un templu al culturii dacǎne gândim cǎîn Antichitate și chiar în Evul Mediu nu
era frecventatǎdecât de inițiați.
◦ Intuitiv, înţelegem prin bibliotecǎvirtuală o colecție organizatǎde cărţi, manuscrise și alte
documente, publicǎsau particularǎ.În același timp biblioteca este o instituție specializatǎa
cǎrei scop principal este de a organiza și a conserva cărţi, publicații și alte documente pentru a
facilita utilizarea acestora în scop de informare, educative sau recreativ.
◦ Astăzi, când societatea în care trăim este informatizatǎ,biblioteca tradiționalǎîn care accentual
cade pe forma tipărită și unde trebuie sǎvenim pentru împrumuta o carte sau alte activităţi,
pierde teren în favoarea altui concept, determinat de existența spațiului virtual și a realităţii
virtuale.
◦ Apare, astfel, tot mai des în vocabularul nostru conceptual de bibliotecǎvirtualǎ.
Bibliotecă virtuală
◦ Biblioteca virtualǎ s-ar defini ca un concept asemănător bibliotecii, fǎrǎdelimitare spaţio-
temporală în care găsim documente care răspund scopului nostru de căutare: informativ,
educativ, creativ. În acest context chiar spațiul Internet ar putea reprezenta o bibliotecǎ
virtualǎ.
◦ Primii pași către o bibliotecǎvirtualǎau fost făcuţi de utilizatorii de calculatoare înainte de
apariția internetului care și-au stocat electronic diverse documente.
Folosind calculatoarele, bibliotecile și-au format în paralel o bibliotecǎvirtualǎîn care au
transferat în format electronic edițiile rare sau deteriorate protejându-le de distrugere.
◦ Biblioteca virtualǎnu se limitează însǎ,numai la documente care pot fi reprezentate sau
distribuite in format tipărit ci și la documente audio-vizuale sau multimedia organizate în
colecţii.
Cum putem accesa o bibliotecă
virtuală
◦ Consultarea acestora impune condiții special prin accesul, on-line” la catalogul informatizat
printr-o minima descriere de identificare urmatǎde un link către sursa respectivǎ.Timpul de
acces este relativ foarte scurt, atât la documentul respectiv cat și la documente colaterale [ex.
Bibliografii], deoarece mai multe biblioteci virtuale sunt interconectate între ele.
Dezvoltarea tehnicii în domeniu, apariția diferitelor gadget-uri [tablete, e-book-uri, telefoane
mobile cu acces la internet] fac accesarea bibliotecilor virtuale într-un mod mult mai convenabil
si mai comod.
În ritmul acesta de tehnologizare a omenirii se poate ca într-o zi, în viitor accesarea unei
holgrame-biblioteca ne va transpune într-un spațiu virtual, unde ne vom delecta citind romanul
nostru preferat, desigur o hologramǎ.
Sub ce termeni mai găsim
biblioteca virtuală?
◦ O astfel de bibliotecă mai este cunoscută şi găsită şi sub termenii de bibliotecă electronică,
bibliotecă digitală sau bibliotecă online.