Sunteți pe pagina 1din 18

Migrația externă

Ionut Catalin Plaiasu


Theodora Marin
Resurse Umane , Anul 2 , Grupa 249
Ce este migratia?

Migrația umană reprezintă mutarea oamenilor


dintr-un loc în altul cu intenția de a rămâne
permanent sau temporar în noua locație.
Migrația este un fenomen obișnuit în istoria omenirii,
cei care încearcă acum să ajungă pe țărmurile
europene au motive diverse și aleg căi diferite.
Majoritatea caută modalități legale pentru a
scăpa de opresiunea politică, de război și de sărăcie
sau pentru a-și regăsi familia și a-și îmbunătăți
perspectivele profesionale și educaționale.
În 2015 și în 2016, Uniunea
Europeană (UE) s-a confruntat cu un
aflux de refugiați și migranți fără
precedent. Peste un milion de persoane
au sosit în UE, majoritatea fugind de
războiul și teroarea din Siria și din alte
țări.
Clasificarea migratiei

Migrație internă: Prin migraţie


internă se înţelege totalitatea
deplasărilor efectuate de indivizi sau
grupuri prin schimbarea domiciliului
în cadrul aceleiaşi ţări

Migrație externă: referă la


deplasarea persoanelor prin
schimbarea domiciliului dintr-o ţară
în altă ţară
Ce este un migrant?

La nivel internațional nu există o definiție


universal acceptată a termenului „migrant”.
Cuvântul acoperă de obicei toate cazurile
în care decizia de a migra a fost luată în mod
liber de către persoana în cauză, din motive
care țin de „interesul personal” și fără
intervenția unui factor extern constrângător.
Cei doi factori de legatura factori
de respingere (motivele pentru care
oamenii și-ar putea dori să părăsească
locul în care trăiesc) si de atractie
(motivele care îi atrag pe oameni
înspre un alt loc.)
Ce este un refugiat?

De obicei conceptul de refugiat


desemnează o persoană care în urma unor
temeri justificate de a fi persecutată
datorită rasei, religiei, naționalității,
apartenenței la un anumit grup social sau
opiniilor sale politice, se află în afara țării a
cărei cetățenie o are și care nu poate sau,
datorită acestei temeri, nu dorește
protecția acestei țări.
Ce masuri a luat UE?

In ultimii 20 de ani, Uniunea Europeană a aplicat unele dintre cele mai înalte standarde comune în
materie de azil din lume. În plus, în ultimii doi ani, politica europeană în domeniul migrației a avansat
rapid, în pas cu implementarea Agendei europene privind migrația, propusă de Comisia Europeană
în mai 2015.
Sursa: https://op.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/ro/
Salvând vieti
UE și-a mărit capacitatea de a efectua operațiuni de căutare și salvare în Marea Mediterană și de a
combate rețelele infracționale. Triplarea resurselor disponibile a contribuit la salvarea a peste 400
000 de vieți în 2015 și în 2016. Au fost prinși peste 2 000 de traficanți și persoane care introduceau
migranți ilegal și au fost îndepărtate 375 de nave.
Reducerea fluxului de migratie

Declarația UE-Turcia din martie


2016 urmărește stoparea fluxurilor
necontrolate de migranți în zona Mării
Egee. De asemenea, prevede căi legale
prin care refugiații pot intra în Europa.
În consecință, numărul de refugiați și
de migranți care sosesc din Turcia a fost
redus în mod semnificativ. După ce în
octombrie 2015 s-a înregistrat un număr
record de 10 000 de sosiri într-o singură
zi, începând din martie 2016 sosirile în
Grecia s-au ridicat, în medie, la mai puțin
de 74 pe zi.

Sursa: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-romania_ro.pdf
Analiza statistică a migraţiei externe în perioada 2007-2017 in
Romania
Împreună cu sporul natural
negativ, fenomenul migraţional
reprezintă o cauză importantă a
scăderii constante a populaţiei
României.
Percepţia românilor despre
evoluţia pe termen scurt şi mediu
a indicatorilor economicosociali
determină o creştere alarmantă a
plecărilor din ţară. În primul an
după aderarea Romaniei la
Uniunea Europeană s-a
consemnat vârful plecărilor în
străinatate, 544074 persoane (o
rată de emigrare de 25,7‰) au
ales să emigreze temporar în ţări
precum Italia şi Spania.
Sursa: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-romania_ro.pdf
Structura pe categorii de vârsta a emigranţilor temporari români pentru perioada
2007-2017

Dacă analizăm structura pe categorii de


vârstă a emigranţilor, observăm că ponderea
cea mai importantă este reprezentată de
persoanele din grupa de vârstă 20-29 ani şi
din grupa 30-39 ani.
Migraţia ridicată în rândul tinerilor va
avea ca efecte apariţia de probleme
importante la nivelul pieţei forţei de muncă
şi a sistemului de pensii în următorii ani. De
asemenea, ia amploare şi fenomenul
îmbătrânirii demografi ce datorită
schimbărilor în structură pe grupe de vârstă
a populaţiei.

Sursa: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-romania_ro.pdf
Începând cu luna mai a anului 2019, românii vor avea acces neîngrădit pe piaţa muncii din Elveţia care nu este membră a
Uniunii Europene, dar este membră a Acordului Schengen, fapt care va genera un aflux de emigranţi spre acestă ţară.
Elveţia este una dintre cele mai bogate ţări din lume dacă ne raportăm la PIB pe cap de locuitor şi are cea mai mare bogăţie
pe cap de persoană adultă (în termeni de bunuri fi nanciare şi nefi nanciare). În prezent, în jur de 30000 de români locuiesc în
această ţară contribuind la dezvoltarea economiei şi a societăţii elveţiene, conform unei declaraţii comune susţinută de
preşedintele Confederaţiei Elveţiene, Alain Berset, şi preşedintele României, Klaus Iohannis.
In cazul emigranţilor defi nitivi se
înregistrează o creştere substanţială de-a
lungul celor 10 ani de după aderarea la
Uniunea Europeană.
De exemplu, în anul 2017, numărul
emigranţilor defi nitivi a fost de 23156
persoane, spre comparaţie cu anul 2007
când numărul acestora era de 8830
persoane.

Sursa: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-romania_ro.pdf
Statistici privind migrația și populația migrantă

Migrația este influențată de o


combinație de factori economici, politici,
sociali și de mediu: fie în țara de origine a
unui migrant (factorii de impuls), fie în țara
de destinație (factori de atracție). Din punct
de vedere istoric, se consideră că relativa
prosperitate economică și stabilitatea politică
din UE au exercitat un efect de atracție
considerabil asupra imigranților.
În țările de destinație, migrația
internațională poate constitui un instrument
utilizat pentru a remedia deficite specifice
ale pieței forței de muncă. Cu toate acestea,
este aproape sigur că migrația, considerată
individual, nu va reuși să inverseze tendința
actuală de îmbătrânire a populației
înregistrată în multe zone din UE.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/ro
Stiati ca ...?

Cealaltă latură a migraţiei. 100.000 de români din


străinătate se întorc, anual, acasă: „Migraţia de revenire
contribuie la creşterea nivelului calităţii forţei de muncă, în
condiţiile unei crize acute de personal în România.“

„Migraţia de revenire contribuie la creşterea nivelului


calităţii forţei de muncă, în condiţiile unei crize acute de
personal în România.“
România a înregistrat peste 177.000 de imi­granţi în 2017,
iar mai mult de 95.000 dintre aceştia au fost români care s-au
întors acasă, tem­porar sau definitiv, arată datele Institutului Na­
ţional de Statistică şi ale Eurostat. Fenomenul imi­gra­ţiei este
prezent de mai bine de un de­ceniu şi a atins valori deloc de
neglijat, spun specialiştii.
Sursa : https://www.zf.ro/eveniment/cealalta-latura-migratiei-18011479
Bibliografie
https://www.researchgate.net/publication/316273268_Migratia_exte
rna-un_concept_in_evolutie
https://historia-europa.ep.eu/sites/default/files/Discover/EducatorsT
eachers/ActivitiesForYourClassroom/migr-introduction-ro.pdf
https://op.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/ro/
https://ro.glosbe.com/ro/ro/migra%C8%9Bie%20intern%C4%83
https://www.researchgate.net/profile/Ioan_Franc_Valeriu/publicatio
n/316273268_Migratia_externa-un_concept_in_evolutie/links/5b7b
8538299bf1d5a718e3f4/Migratia-externa-un-concept-in-evolutie.pd
f
https://www.researchgate.net/profile/Ioan_Franc_Valeriu/publicatio
n/316273268_Migratia_externa-un_concept_in_evolutie/links/5b7b
8538299bf1d5a718e3f4/Migratia-externa-un-concept-in-evolutie.pd
f
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-
semester-country-report-romania_ro.pdf
https://what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus04_ro.pdf
http://migrationcenter.ro/wp/wp-content/uploads/2020/01/IIIR-2019
.pdf?fbclid=IwAR09WNimgTxHGYeslBc0oGNqjCIBEa_5tZgUeh
MN_e0HHu4LfFgf-lwovhg
https://www.zf.ro/eveniment
/cealalta-latura-migratiei-100-000-romani-strainatate-intorc-anual-ac
asa-migratia-revenire-contribuie-cresterea-nivelului-calitatii-fortei-m
Va multumim pentru timpul
acordat !